Language Quiz / Từ vựng bài 30 phần 2 Việt - Nhật

Random Language Quiz
Score 0/28 Timer 10:00
HintAnswer
chán ghét
hành lang
trung tâm
ngăn kéo
cái gương
vui
broadway
sau đó
tỉnh giấc
cửa vào
mặt trăng
chưa
bức tường
hay quá nhỉ
HintAnswer
trái đất
góc
tròn
địa điểm ban đầu
ca kịch
trạm cảnh sát
xung quanh
cái ao
thời khóa biểu
anh chị đã làm việc vất vả
khoảng
hy vọng
anh chị có nguyện vọng gì không

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
OR
Log In

Sporcle TV

Today on Sporcle TV


Watch our educational content, quiz creation guides, and fun videos on Sporcle TV.

Show Comments

Extras

Created Feb 14, 2020ReportNominate

Top Quizzes Today


Score Distribution

Paid Content

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: