Language Quiz / Từ vựng bài 30 phần 1 Việt - Nhật

Random Language Quiz
Score 0/27 Timer 10:00
HintAnswer
thông báo
quyết định
lọ hoa
cất vào
cuộc họp
dọn dẹp
xếp thành hàng
trồng cây
trao đổi
treo
kế hoạch
trang trí
tài liệu hướng dẫn
lịch
HintAnswer
bản thông báo
để nguyên như thế
trả về
giờ học
chuẩn bị bài mới
tóm tắt
bài giảng
búp bê
ôn bài cũ
con người khác
tờ quảng cáo
dán lên
thùng rác

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
OR
Log In

Sporcle TV

Today on Sporcle TV


Watch our educational content, quiz creation guides, and fun videos on Sporcle TV.

Show Comments

Extras

Created Feb 14, 2020ReportNominate

Top Quizzes Today


Score Distribution

Paid Content

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: