Science Quiz / Molekylärdiagnostik!

Random Science Quiz

Molekylärdiagnostik - Tenta 7/3-14

 Plays Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Also try: Baby Beasts II
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/36 Timer 15:00
HintAnswer
Nämn tre ämnen som kan konjugeras till en sekundärantikropp för detektion?
Vad står PCR för?
Vad används SYBR green färg till?
Hur många prober kräver allelisk diskriminering med Taqman-kemi?
Hur många primers kräver allelisk diskriminering med Taqman-kemi?
Vanliga nukleotider förkortas?
Nukleotider med stopp förkortas?
Vilket enzym krävs vid OLA?
SSCP står för?
Vid vilken metod finner man en Stuffer Sequence?
Vid en biallelisk PCR har man hur många primers?
Vilken är principen som ger möjlighet att kunna skanna för genetisk variation i en dHPLC?
Ange ett enzym som kan konjugeras till en antikropp för detektion.
Vilket är det ämne som immobiliserats på membran vid Northern blot?
Vilket är det ämne som immobiliserats på membran vid Southern blot?
Vilket är det ämne som immobiliserats på membran vid Western blot?
Vad står förkortningen MLPA för?
MLPA baseras på 5 olika kemiska principer, nämn dessa i ordningen de händer.
HintAnswer
Vilka DNA-fragment vandrar snabbast vid kapillärelektrofores?
Vid 2D-PAGE – vilka två separationsprinciper utnyttjar man?
Vad är ett annat namn för Sanger-sekvensering?
dHPLC står för?
Vad står OLA för?
Vilket är enzymet som får luciferin att bli till oxyluciferin?
Vad står DGGE för?
Vad står förkortningen MS för?
Nämn en metod som funkar ungefär likadant som Sanger-sekvensering.
Det finns 2 olika sorters prober, den ena kallas hybridiseringsprob, vad kallas den andra?
Nämn de 4 viktiga stegen i en masspektrometer i rätt ordning
Vad krävs vid en SBE?
Vad för laddning har DNA?
Hur många baser förlänger man primern med vid en SBE?
Ge exempel på en metod som man kan använda för detektering efter en SBE?
Vad står SNP för?
Vad används i en MALDI för att joniseringen ska bli mjuk?
 

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Created Mar 6, 2014ReportNominate

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: