History Quiz

Random History Quiz
Score 0/112 Timer 20:00
0 Plays Today
Hint Hva snakker vi om? % Correct
Tidlig gresk filosofi: UrstoffetVann
61.8%
SokratesLærer til Platon
57.9%
Tidlig gresk filosofi: UrstoffetDe Fire Elementene (ild, jord, luft, vann)
56.6%
Tidlig gresk filosofi: UrstoffetThales fra Milet
55.3%
Tidlig gresk filosofi: UrstoffetLuft
52.6%
Tidlig gresk filosofi: UrstoffetPythagoras
48.7%
AristotelesElev (og kritiker) av Platon
48.7%
SofisteneMoralske relativister
42.1%
Tidlig gresk filosofi: UrstoffetArché
42.1%
Tidlig gresk filosofi: UrstoffetDet ubestemte (apeiron)
39.5%
AristotelesStoff og form
39.5%
Tidlig gresk filosofiHeraklit
38.2%
Tidlig gresk filosofi: UrstoffetAnaximander
35.5%
PlatonIdéverden
35.5%
Den vitenskapelige revolusjonAristoteles sitt verdensbilde og fysikk forkastes til fordel for heliosentrisme og en matematisk og mekanisk fysikk
35.5%
Tidlig gresk filosofi: UrstoffetAnaximenes
34.2%
Tidlig gresk filosofi: Urstoffettall
34.2%
René DescartesSøker sikker viten
34.2%
Den vitenskapelige revolusjonJohannes Kepler (elliptiske planetbaner)
34.2%
SofisteneTok betalt for å formidle visdom
34.2%
UtilitarismeJeremy Bentham (etablerte felles moralgrunnlag)
34.2%
SokratesDialog
32.9%
René DescartesCogito Ergo Sum (jeg tenker altså er jeg)
32.9%
Den vitenskapelige revolusjonNikolaus Kopernicus (heliosentrisme)
32.9%
PlatonDen som vet det rette, gjør det rette
31.6%
SofisteneGorgias: Ingenting er sant
30.3%
Politisk tenking (renessanse ++)Naturtilstanden
30.3%
SofisteneRetorikklærere
28.9%
René DescartesMetodisk tviler, tvilte på alt
28.9%
René DescartesDen utstrakte substans (res extensa)
28.9%
SokratesOpptatt av innsikt
28.9%
Senantikk og middelalderOrganiserte geometrien (i boka 'Elementene') etter et aksiomatisk-deduktivt system
27.6%
SofisteneHadde passive tilhørere
26.3%
PlatonAlt vi lærer kan vi fra før (anamnesis)
26.3%
AristotelesAksiomatisk-deduktivt vitenskapsideal
26.3%
David HumeKan ikke dra slutning fra 'er' til 'bør' (deskriptiv til normativ)
26.3%
Senantikk og middelalderDefinerte forholdet mellom religion og filosofi
26.3%
UtilitarismeEn handling vurderes ut fra konsekvenser
26.3%
Hint Hva snakker vi om? % Correct
David HumeTyper av forestillinger: Empiri og refleksjon
25%
Den vitenskapelige revolusjonCharles Darwin (forkastet Aristotelisk biologi, Origin of the Species, funksjonalitet i fokus)
25%
Politisk tenking (renessanse ++)Niccolo Machiavelli:
25%
Senantikk og middelalderVille forene religion og filosofi
25%
David HumeTyper av bevissthetsinnhold: Inntrykk og forestillinger
23.7%
Politisk tenking (renessanse ++)Grunnla empirismen (viten kommer fra sansene)
23.7%
Tidlig gresk filosofi: UrstoffetEmpedokles
22.4%
René DescartesRasjonalist
22.4%
René DescartesIdéen om det fullkomne: Gud
22.4%
Politisk tenking (renessanse ++)Hersketeknikker (boka 'Fyrsten')
22.4%
Senantikk og middelalderBeskrev planetbevegelser med episykler
22.4%
VitenskapsteoriHypotetisk-deduktiv metode (fremfor aksiomatisk-deduktiv)
22.4%
VitenskapsteoriKarl R. Popper:
22.4%
PlatonUdødelig,
22.4%
PlatonSjelen er viktig for Platon, og er bl.a.:
21.1%
Immanuel KantA priori (erfaringsbasert viten)
21.1%
Den vitenskapelige revolusjonIsaac Newton (gravitasjon- og bevegelseslover)
21.1%
HumanvitenskapGeorg Wilhelm Friedrich Hegel (Ville forene romantikk&opplysningstid, historisme&fornuft, ånd&materie, individ&samfunn)
21.1%
UtilitarismeJohn Stuart Mill (separerer grader av lykke, beskytter individet mot Benthams handlingsutilitarisme)
21.1%
Kritikk av etablerte sannheterHistorisk materialisme
21.1%
SofisteneProtagoras: Alt er sant
19.7%
Senantikk og middelalderEuklid:
19.7%
Den vitenskapelige revolusjonGalileo Galilei (treghet)
19.7%
UtilitarismeNår man avgjør om en handling er god eller ikke, teller alles lykke
19.7%
Kritikk av etablerte sannheterSigmund Freud:
19.7%
AristotelesFem elementer (eter i tillegg til de fire)
19.7%
SokratesAlt vi lærer kan vi fra før (anamnesis, Menon)
18.4%
SokratesHadde aktive samtalepartnere
18.4%
PlatonDualistisk verdensbilde
18.4%
David HumeTror ikke på induksjon eller kausalitet
18.4%
Immanuel KantSanseinntrykk består av selve inntrykket og vår tolkning av det
18.4%
HumanvitenskapWannabe naturvitenskap (ville finne 'naturlover' som gjelder for menneskelige handlinger)
18.4%
HumanvitenskapSubjekter, ikke objekter, derfor finnes ikke slike sikre lover
18.4%
VitenskapsteoriBasisen for forskning er paradigmer (underforståtte regler)
18.4%
Tidlig gresk filosofiBevegelse, forandring og mangfold ikke eksisterer!
17.1%
Platonog tilholdsstedet for personligheten (og er dermed uavhengig av livsform)
17.1%
René DescartesAnalytisk-syntetisk metode (de fire metodereglene)
17.1%
David HumeEmotivisme (følelser, ikke fornuft, er opphavet til våre handlinger)
17.1%
Hint Hva snakker vi om? % Correct
VitenskapsteoriVerifisering er umulig, en hypotese kan bare styrkes gjennom å prøve å falsifisere
17.1%
AristotelesBetydde mye for senere kosmologi og biologi
17.1%
Tidlig gresk filosofiZenon
15.8%
PlatonIdealstaten
15.8%
David HumeEmpirist
15.8%
Immanuel KantForstandskategorier (bl. a kausalitet og substans)
15.8%
PlatonVerden i stadig forandring
14.5%
Immanuel KantSyntetisk (det ligger i begrepet, ny viten)
14.5%
Politisk tenking (renessanse ++)Thomas Hobbes:
14.5%
Immanuel KantA posteriori (erfaringsuavhengig viten)
14.5%
UtilitarismeEn god handling er den som gir lykke til flest mulig
14.5%
VitenskapsteoriRen matematikk kontra anvendt matematikk
14.5%
Tidlig gresk filosofiParmenides
13.2%
SofisteneProtagoras: 'Homo mensura' (Mennesket er alle tings målestokk)
13.2%
Immanuel KantAnalytisk (viten ligger i selve begrepet)
13.2%
Immanuel KantDet Kategoriske Imperativ: Handle som om dine handlinger skulle vært en universal lov
13.2%
AristotelesGeosentrisk
11.8%
SofisteneErkjennelsesteoretiske skeptikere
10.5%
Politisk tenking (renessanse ++)John Locke
9.2%
VitenskapsteoriThomas Kuhn:
9.2%
AristotelesFire årsakstyper (formal, materiell, bevirkende og formål)
7.9%
René DescartesDen tenkende substans (res cogitans)
7.9%
Immanuel KantKopernikansk revolusjon innen filosofien
7.9%
Immanuel KantAnskuelsesformer (tid og rom)
7.9%
Senantikk og middelalderAugustin:
7.9%
Immanuel KantKausalitet er et faktum
6.6%
Senantikk og middelalderPtolemaios:
6.6%
Kritikk av etablerte sannheterKarl Marx:
6.6%
Tidlig gresk filosofiSansene bedrar
5.3%
Senantikk og middelalderThomas Aquinas:
5.3%
HumanvitenskapJohan Gottfried Herder (Grunnla historismen)
5.3%
Tidlig gresk filosofieleatiske
3.9%
Kritikk av etablerte sannheterPsykoanalysen
3.9%
PlatonUavhengig av kroppen,
2.6%
VitenskapsteoriInduktiv metode (generalisere, motsetning til å dedusere (konkretisere))
2.6%
VitenskapsteoriModus tollens eneste gyldige logiske slutning innen vitenskapen
1.3%
Remove Ads.
Support Sporcle.
Get the best of Sporcle when you Go Orange. This ad-free experience offers more features, more stats, and more fun while also helping to support Sporcle. Thank you for becoming a member.

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
OR
Log In

Show Comments

Extras

Created Dec 2, 2010ReportNominate
Tags:ntnu, Philosophy

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: