History Quiz

Random History Quiz

Stikkord til Ex.phil Quiz Stats

 Plays Quiz not verified by Sporcle

Score 0/112 Timer 20:00
0 Plays Today
Hint Hva snakker vi om? % Correct
Tidlig gresk filosofi: UrstoffetVann
65.7%
Tidlig gresk filosofi: UrstoffetDe Fire Elementene (ild, jord, luft, vann)
58.6%
Tidlig gresk filosofi: UrstoffetThales fra Milet
58.6%
SokratesLærer til Platon
57.1%
Tidlig gresk filosofi: UrstoffetLuft
55.7%
Tidlig gresk filosofi: UrstoffetPythagoras
51.4%
AristotelesElev (og kritiker) av Platon
50%
Tidlig gresk filosofi: UrstoffetArché
45.7%
SofisteneMoralske relativister
42.9%
Tidlig gresk filosofiHeraklit
41.4%
Tidlig gresk filosofi: UrstoffetDet ubestemte (apeiron)
40%
AristotelesStoff og form
40%
Tidlig gresk filosofi: UrstoffetAnaximander
38.6%
Tidlig gresk filosofi: UrstoffetAnaximenes
37.1%
Tidlig gresk filosofi: Urstoffettall
37.1%
PlatonIdéverden
35.7%
Den vitenskapelige revolusjonAristoteles sitt verdensbilde og fysikk forkastes til fordel for heliosentrisme og en matematisk og mekanisk fysikk
35.7%
SokratesDialog
34.3%
SofisteneTok betalt for å formidle visdom
34.3%
René DescartesSøker sikker viten
32.9%
Den vitenskapelige revolusjonJohannes Kepler (elliptiske planetbaner)
32.9%
PlatonDen som vet det rette, gjør det rette
31.4%
René DescartesCogito Ergo Sum (jeg tenker altså er jeg)
31.4%
Den vitenskapelige revolusjonNikolaus Kopernicus (heliosentrisme)
31.4%
UtilitarismeJeremy Bentham (etablerte felles moralgrunnlag)
31.4%
SofisteneGorgias: Ingenting er sant
30%
Politisk tenking (renessanse ++)Naturtilstanden
30%
SofisteneRetorikklærere
28.6%
René DescartesDen utstrakte substans (res extensa)
28.6%
David HumeKan ikke dra slutning fra 'er' til 'bør' (deskriptiv til normativ)
28.6%
SokratesOpptatt av innsikt
28.6%
Senantikk og middelalderOrganiserte geometrien (i boka 'Elementene') etter et aksiomatisk-deduktivt system
27.1%
René DescartesMetodisk tviler, tvilte på alt
27.1%
SofisteneHadde passive tilhørere
25.7%
PlatonAlt vi lærer kan vi fra før (anamnesis)
25.7%
AristotelesAksiomatisk-deduktivt vitenskapsideal
25.7%
UtilitarismeEn handling vurderes ut fra konsekvenser
25.7%
Tidlig gresk filosofi: UrstoffetEmpedokles
24.3%
Hint Hva snakker vi om? % Correct
David HumeTyper av forestillinger: Empiri og refleksjon
24.3%
Den vitenskapelige revolusjonCharles Darwin (forkastet Aristotelisk biologi, Origin of the Species, funksjonalitet i fokus)
24.3%
Politisk tenking (renessanse ++)Niccolo Machiavelli:
24.3%
Senantikk og middelalderDefinerte forholdet mellom religion og filosofi
24.3%
David HumeTyper av bevissthetsinnhold: Inntrykk og forestillinger
22.9%
Politisk tenking (renessanse ++)Grunnla empirismen (viten kommer fra sansene)
22.9%
Senantikk og middelalderVille forene religion og filosofi
22.9%
SofisteneProtagoras: Alt er sant
21.4%
PlatonSjelen er viktig for Platon, og er bl.a.:
21.4%
Senantikk og middelalderEuklid:
21.4%
René DescartesRasjonalist
21.4%
Immanuel KantA priori (erfaringsbasert viten)
21.4%
René DescartesIdéen om det fullkomne: Gud
21.4%
Den vitenskapelige revolusjonIsaac Newton (gravitasjon- og bevegelseslover)
21.4%
Politisk tenking (renessanse ++)Hersketeknikker (boka 'Fyrsten')
21.4%
Senantikk og middelalderBeskrev planetbevegelser med episykler
21.4%
HumanvitenskapGeorg Wilhelm Friedrich Hegel (Ville forene romantikk&opplysningstid, historisme&fornuft, ånd&materie, individ&samfunn)
21.4%
VitenskapsteoriHypotetisk-deduktiv metode (fremfor aksiomatisk-deduktiv)
21.4%
PlatonUdødelig,
21.4%
SokratesAlt vi lærer kan vi fra før (anamnesis, Menon)
20%
PlatonDualistisk verdensbilde
20%
David HumeTror ikke på induksjon eller kausalitet
20%
Den vitenskapelige revolusjonGalileo Galilei (treghet)
20%
UtilitarismeJohn Stuart Mill (separerer grader av lykke, beskytter individet mot Benthams handlingsutilitarisme)
20%
Kritikk av etablerte sannheterHistorisk materialisme
20%
VitenskapsteoriKarl R. Popper:
20%
Tidlig gresk filosofiBevegelse, forandring og mangfold ikke eksisterer!
18.6%
SokratesHadde aktive samtalepartnere
18.6%
David HumeEmotivisme (følelser, ikke fornuft, er opphavet til våre handlinger)
18.6%
UtilitarismeNår man avgjør om en handling er god eller ikke, teller alles lykke
18.6%
Kritikk av etablerte sannheterSigmund Freud:
18.6%
AristotelesFem elementer (eter i tillegg til de fire)
18.6%
Tidlig gresk filosofiZenon
17.1%
René DescartesAnalytisk-syntetisk metode (de fire metodereglene)
17.1%
Immanuel KantSanseinntrykk består av selve inntrykket og vår tolkning av det
17.1%
HumanvitenskapWannabe naturvitenskap (ville finne 'naturlover' som gjelder for menneskelige handlinger)
17.1%
HumanvitenskapSubjekter, ikke objekter, derfor finnes ikke slike sikre lover
17.1%
VitenskapsteoriBasisen for forskning er paradigmer (underforståtte regler)
17.1%
Hint Hva snakker vi om? % Correct
PlatonIdealstaten
15.7%
PlatonVerden i stadig forandring
15.7%
Platonog tilholdsstedet for personligheten (og er dermed uavhengig av livsform)
15.7%
David HumeEmpirist
15.7%
Immanuel KantForstandskategorier (bl. a kausalitet og substans)
15.7%
UtilitarismeEn god handling er den som gir lykke til flest mulig
15.7%
VitenskapsteoriRen matematikk kontra anvendt matematikk
15.7%
VitenskapsteoriVerifisering er umulig, en hypotese kan bare styrkes gjennom å prøve å falsifisere
15.7%
AristotelesBetydde mye for senere kosmologi og biologi
15.7%
Tidlig gresk filosofiParmenides
14.3%
SofisteneProtagoras: 'Homo mensura' (Mennesket er alle tings målestokk)
14.3%
Immanuel KantSyntetisk (det ligger i begrepet, ny viten)
14.3%
Politisk tenking (renessanse ++)Thomas Hobbes:
14.3%
Immanuel KantA posteriori (erfaringsuavhengig viten)
14.3%
Immanuel KantDet Kategoriske Imperativ: Handle som om dine handlinger skulle vært en universal lov
14.3%
AristotelesGeosentrisk
12.9%
Immanuel KantAnalytisk (viten ligger i selve begrepet)
12.9%
SofisteneErkjennelsesteoretiske skeptikere
11.4%
Politisk tenking (renessanse ++)John Locke
10%
AristotelesFire årsakstyper (formal, materiell, bevirkende og formål)
8.6%
René DescartesDen tenkende substans (res cogitans)
8.6%
Immanuel KantKopernikansk revolusjon innen filosofien
8.6%
Immanuel KantAnskuelsesformer (tid og rom)
8.6%
Senantikk og middelalderAugustin:
8.6%
VitenskapsteoriThomas Kuhn:
8.6%
Immanuel KantKausalitet er et faktum
7.1%
Senantikk og middelalderPtolemaios:
7.1%
Kritikk av etablerte sannheterKarl Marx:
7.1%
Tidlig gresk filosofiSansene bedrar
5.7%
Senantikk og middelalderThomas Aquinas:
5.7%
HumanvitenskapJohan Gottfried Herder (Grunnla historismen)
5.7%
Tidlig gresk filosofieleatiske
4.3%
Kritikk av etablerte sannheterPsykoanalysen
4.3%
PlatonUavhengig av kroppen,
2.9%
VitenskapsteoriInduktiv metode (generalisere, motsetning til å dedusere (konkretisere))
2.9%
VitenskapsteoriModus tollens eneste gyldige logiske slutning innen vitenskapen
1.4%

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
OR
Log In

Show Comments

Extras

Created Dec 2, 2010ReportNominate
Tags:ntnu, philosophy

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: