Language Quiz / |fə-ˈne-tik| Languages

Random Language Quiz

Can you name the languages by their phonetic spelling?

Quiz not verified by Sporcle

How to Play
Also try: Ends in 'SK'
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/48 Timer 08:00
Phonetic SpellingLanguage
|ˌgoŏjəˈrätē|
|ˌazərbīˈjänē|
|nôrˈwējən|
|ˈdəch|
|ˈtərki sh|
|ˈteləˌgoō|
|ärˈmēnēən|
|ben-ˈgȯ-lē|
|gəˈli sh ən|
|krō-ˈā-shən|
|ˌindəˈnē zh ən|
|ˈswēdi sh |
Phonetic SpellingLanguage
|ˈpər zh ən|
|ˈtaməl|
|ˈjərmən|
|ˌafriˈkänz|
|ˈhēbroō|
|hə ng ˈgerēən|
|ˌbəl-ˈger-ē-ən|
|es-pə-ˈrän-ˌtō|
|be-lä-ˈrü-sē-ən|
|ˈoŏrdoō|
|môlˈtēz|
|ˌliθəˈwānēən|
Phonetic SpellingLanguage
|yoōˈkrānēən|
|ˈarəbik|
|ˈka-tə-lan,|
|alˈbānēən|
|ˈsərbēən|
|ˈlatvēən|
|ˈjôrjən|
|rōˈmānēən|
|ˌfiləˈpēnō|
|ˌjapəˈnēz|
|swäˈhēlē|
|vēˌetnəˈmēz|
Phonetic SpellingLanguage
|slōˈvēnēən|
|e-ˈstō-nē-ən|
|ˈlatn|
|ˈpôr ch əˌgēz|
|ˈrə sh ən|
|ˈchek|
|tī|
|chī-ˈnēz|
|iˈtalyən|
|kəˈrēən|
|məˈlā|
|ˌmasəˈdōnēən|

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras


Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.