Language Quiz / |fə-ˈne-tik| Languages

Random Language Quiz

Can you name the languages by their phonetic spelling?

Quiz not verified by Sporcle

How to Play
Also try: More Man Words
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/48 Timer 08:00
Phonetic SpellingLanguage
|hə ng ˈgerēən|
|ˈteləˌgoō|
|ˈtaməl|
|krō-ˈā-shən|
|e-ˈstō-nē-ən|
|chī-ˈnēz|
|ˈrə sh ən|
|nôrˈwējən|
|ˈchek|
|kəˈrēən|
|ˈpər zh ən|
|məˈlā|
Phonetic SpellingLanguage
|ˈjôrjən|
|vēˌetnəˈmēz|
|ˌindəˈnē zh ən|
|ˌfiləˈpēnō|
|ˈarəbik|
|ˈka-tə-lan,|
|ˌafriˈkänz|
|rōˈmānēən|
|be-lä-ˈrü-sē-ən|
|alˈbānēən|
|iˈtalyən|
|yoōˈkrānēən|
Phonetic SpellingLanguage
|ˈjərmən|
|ˈpôr ch əˌgēz|
|môlˈtēz|
|ˌmasəˈdōnēən|
|ˈlatn|
|ärˈmēnēən|
|ˈlatvēən|
|ˈdəch|
|ˌbəl-ˈger-ē-ən|
|ˈsərbēən|
|ˈhēbroō|
|ˈoŏrdoō|
Phonetic SpellingLanguage
|gəˈli sh ən|
|tī|
|ˈswēdi sh |
|ˌazərbīˈjänē|
|swäˈhēlē|
|ˌgoŏjəˈrätē|
|es-pə-ˈrän-ˌtō|
|ˌliθəˈwānēən|
|ben-ˈgȯ-lē|
|ˌjapəˈnēz|
|ˈtərki sh|
|slōˈvēnēən|

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.