Language Quiz / |fə-ˈne-tik| Languages

Random Language Quiz

Can you name the languages by their phonetic spelling?

Quiz not verified by Sporcle

How to Play
Also try: 'WET' Add-agrams
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/48 Timer 08:00
Phonetic SpellingLanguage
|ˈarəbik|
|ˈoŏrdoō|
|krō-ˈā-shən|
|ˌliθəˈwānēən|
|ˈsərbēən|
|kəˈrēən|
|ˈtaməl|
|hə ng ˈgerēən|
|ben-ˈgȯ-lē|
|ˌbəl-ˈger-ē-ən|
|ˈchek|
|alˈbānēən|
Phonetic SpellingLanguage
|ˈteləˌgoō|
|ˈhēbroō|
|ˈpôr ch əˌgēz|
|ˌmasəˈdōnēən|
|yoōˈkrānēən|
|iˈtalyən|
|ˌgoŏjəˈrätē|
|môlˈtēz|
|ˈpər zh ən|
|ärˈmēnēən|
|ˌindəˈnē zh ən|
|ˈlatvēən|
Phonetic SpellingLanguage
|ˌafriˈkänz|
|ˈjôrjən|
|be-lä-ˈrü-sē-ən|
|tī|
|ˈlatn|
|ˈswēdi sh |
|ˈdəch|
|vēˌetnəˈmēz|
|ˌfiləˈpēnō|
|ˈtərki sh|
|ˌazərbīˈjänē|
|chī-ˈnēz|
Phonetic SpellingLanguage
|gəˈli sh ən|
|es-pə-ˈrän-ˌtō|
|e-ˈstō-nē-ən|
|ˌjapəˈnēz|
|məˈlā|
|ˈjərmən|
|nôrˈwējən|
|ˈka-tə-lan,|
|rōˈmānēən|
|slōˈvēnēən|
|ˈrə sh ən|
|swäˈhēlē|

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.