Language Quiz / |fə-ˈne-tik| Languages

Random Language Quiz

QUIZ: Can you name the languages by their phonetic spelling?

Quiz not verified by Sporcle

How to Play
Also try: Words to 'Live' By
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/48 Timer 08:00
Phonetic SpellingLanguage
|ˌliθəˈwānēən|
|môlˈtēz|
|vēˌetnəˈmēz|
|ˌgoŏjəˈrätē|
|e-ˈstō-nē-ən|
|hə ng ˈgerēən|
|ˈka-tə-lan,|
|ˈlatvēən|
|ˌindəˈnē zh ən|
|ˈpôr ch əˌgēz|
|ˈpər zh ən|
|məˈlā|
Phonetic SpellingLanguage
|ˈdəch|
|ˌfiləˈpēnō|
|ˌbəl-ˈger-ē-ən|
|gəˈli sh ən|
|ˈjôrjən|
|ˈlatn|
|ˈtərki sh|
|ˌjapəˈnēz|
|ˈsərbēən|
|kəˈrēən|
|rōˈmānēən|
|chī-ˈnēz|
Phonetic SpellingLanguage
|ärˈmēnēən|
|yoōˈkrānēən|
|ˈtaməl|
|ˈrə sh ən|
|es-pə-ˈrän-ˌtō|
|ben-ˈgȯ-lē|
|ˌmasəˈdōnēən|
|ˈchek|
|ˌazərbīˈjänē|
|be-lä-ˈrü-sē-ən|
|slōˈvēnēən|
|tī|
Phonetic SpellingLanguage
|nôrˈwējən|
|iˈtalyən|
|ˈteləˌgoō|
|ˈoŏrdoō|
|krō-ˈā-shən|
|ˈjərmən|
|ˈarəbik|
|ˈswēdi sh |
|ˌafriˈkänz|
|ˈhēbroō|
|alˈbānēən|
|swäˈhēlē|

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.