Language Quiz / |fə-ˈne-tik| Languages

Random Language Quiz

Can you name the languages by their phonetic spelling?

Quiz not verified by Sporcle

How to Play
Also try: Rhymes With Role
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/48 Timer 08:00
Phonetic SpellingLanguage
|e-ˈstō-nē-ən|
|ˈhēbroō|
|kəˈrēən|
|ˌgoŏjəˈrätē|
|hə ng ˈgerēən|
|ˈrə sh ən|
|ˈpôr ch əˌgēz|
|slōˈvēnēən|
|swäˈhēlē|
|ˌafriˈkänz|
|rōˈmānēən|
|ˈswēdi sh |
Phonetic SpellingLanguage
|ˈchek|
|ˌfiləˈpēnō|
|tī|
|alˈbānēən|
|ärˈmēnēən|
|ˌazərbīˈjänē|
|ˈlatn|
|môlˈtēz|
|ˌmasəˈdōnēən|
|ˈjərmən|
|ben-ˈgȯ-lē|
|chī-ˈnēz|
Phonetic SpellingLanguage
|nôrˈwējən|
|ˈjôrjən|
|məˈlā|
|ˌliθəˈwānēən|
|gəˈli sh ən|
|be-lä-ˈrü-sē-ən|
|iˈtalyən|
|vēˌetnəˈmēz|
|es-pə-ˈrän-ˌtō|
|ˌindəˈnē zh ən|
|ˈteləˌgoō|
|ˌjapəˈnēz|
Phonetic SpellingLanguage
|ˈsərbēən|
|yoōˈkrānēən|
|ˈdəch|
|ˈoŏrdoō|
|ˈka-tə-lan,|
|ˈtərki sh|
|krō-ˈā-shən|
|ˈpər zh ən|
|ˈtaməl|
|ˌbəl-ˈger-ē-ən|
|ˈlatvēən|
|ˈarəbik|

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras


Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.