Sports Quiz / Ամենաթանկ ֆուտբոլիստները

Random Sports Quiz

Թվեք համաշխարհային ֆուտբոլի պատմության 50 ամենաթանկ տրանսֆերները

 Plays Quiz not verified by Sporcle

Score 0/50 Timer 12:00
HintAnswer
Բրազիլիա, 222 մլն €
Ֆրանսիա,135 մլն €
Պորտուգալիա 126 մլն €
Ֆրանսիա 120 մլն €
Բրազիլիա 120 մլն €
Ֆրանսիա 105 մլն €
Ֆրանսիա 105 մլն €
Բելգիա 100 մլն €
Պորտուգալիա 100 մլն €
Ուելս 100 մլն €
Պորտուգալիա 94 մլն €
Արգենտինա 90 մլն €
Անգլիա 87 մլն €
Բելգիա 85 մլն €
Հոլանդիա 84.5 մլն €
Ուրուգվայ 82.3 մլն €
Բելգիա 80 մլն €
Կոտ Դ՛Իվուար 80 մլն €
Իսպանիա 80 մլն €
Ֆրանսիա 80 մլն €
Ֆրանսիա 77.5 մլն €
Կոլումբիա 76 մլն €
Արգենտինա 75.6 մլն €
Հոլանդիա 75 մլն €
Հոլանդիա 75 մլն €
Բելգիա 75 մլն €
Իսպանիա 70 մլն €
Ֆրանսիա 70 մլն €
Շվեդիա 69.5 մլն €
Ալժիր 67.8 մլն €
Բրազիլիա 67 մլն €
Իսպանիա 65.5 մլն €
Ֆրանսիա 65.2 մլն €
Պորտուգալիա 65 մլն €
Ուրուգվայ 64.5 մլն €
ԱՄՆ 64 մլն €
Արգենտինա 64 մլն €
Գաբոն 63.7 մլն €
Բրազիլիա 62.5 մլն €
Անգլիա 62.5 մլն €
Պորտուգալիա 62 մլն €
Բրազիլիա 61 մլն €
Սերբիա 60 մլն €
Ֆրանսիա 60 մլն €
Գվինեա 60 մլն €
Կոլումբիա 60 մլն €
Իսպանիա 59 մլն €
Բրազիլիա 59 մլն €
Արգենտինա 58.5 մլն €
Ֆրանսիա 58.1 մլն €
Come Together.
Have Fun.
All Virtual.
We all need to come together. Play Sporcle's virtual live trivia to have fun, connect with people, and get your trivia on. Join a live hosted trivia game for your favorite pub trivia experience done virtually. If a virtual private party is more your thing, go here for details.

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
OR
Log In

Sporcle TV

Today on Sporcle TV


Watch our educational content, quiz creation guides, and fun videos on Sporcle TV.

Show Comments

Extras

Created Feb 21, 2020ReportNominate

Top Quizzes Today


Score Distribution

Paid Content

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: