Sports Quiz / 60+ գոլ խփածները

Random Sports Quiz

Կարո՞ղ եք թվել թոփ առաջնությունների 50 լավագույն ռմբարկյուներին 1993 թվականից սկսած

 Plays Quiz not verified by Sporcle

Support Sporcle.
Go Orange.
Score 0/200 Timer 20:00
Անգլիա
260 
208 
187 
180 
177 
176 
163 
162 
150 
149 
147 
144 
136 
129 
126 
125 
122 
121 
113 
112 
111 
111 
109 
107 
106 
106 
104 
102 
99 
97 
95 
95 
94 
93 
92 
92 
90 
87 
87 
85 
85 
84 
84 
84 
83 
82 
81 
81 
80 
80 
Իտալիա
250 
210 
189 
188 
178 
170 
162 
157 
157 
154 
142 
141 
140 
139 
137 
127 
126 
125 
123 
122 
121 
119 
115 
113 
113 
112 
112 
107 
103 
103 
102 
100 
100 
96 
96 
92 
92 
90 
89 
89 
87 
87 
86 
85 
83 
80 
80 
79 
78 
77 
Իսպանիա
438 
311 
229 
185 
162 
162 
158 
146 
142 
142 
128 
122 
122 
117 
112 
111 
108 
107 
107 
103 
100 
98 
96 
94 
93 
92 
92 
91 
91 
89 
88 
88 
86 
86 
84 
84 
84 
83 
83 
82 
80 
78 
77 
77 
76 
76 
75 
75 
74 
74 
Գերմանիա
227 
197 
170 
159 
144 
133 
127 
123 
121 
116 
115 
111 
108 
106 
99 
98 
96 
93 
91 
90 
88 
87 
86 
86 
84 
82 
82 
82 
82 
78 
77 
77 
76 
74 
73 
73 
72 
72 
70 
70 
69 
69 
68 
68 
67 
66 
66 
63 
62 
62 

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
OR
Log In
Forgot?

From the Vault

Multi-Category Minefield Blitz XXIII

by Thebiguglyalien

If you hear a loud boom, it means you've made a mistake.
Remove Ads.
Support Sporcle.
Get the best of Sporcle when you Go Orange. This ad-free experience offers more features, more stats, and more fun while also helping to support Sporcle. Thank you for becoming a member.

Show Comments

Extras

Created Apr 8, 2020ReportNominate
Tags:1993

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: