Gaming Quiz / (YAOI) Can you name the anime by their characters?

Random Gaming or Anime Quiz

Can you name the anime by their characters??

 Plays Quiz not verified by Sporcle

Score 0/18 Timer 10:00
CharactersAnime
Ritsu Onodera, Chiaki Yoshino, Kou Yukina
Asato Tsuzuki, Hisoka Kurosaki, Kazutaka Muraki
Kyousuke Iwaki, Youji Katou, Nagisa Sawa
Morinaga Tetsuhiro, Tatsumi Souichi, Tomoe Tatsumi
Ayase Yukiya, Kanou Somuku, Tokigawa Takaaki
Seiji Yamada, Sono Hanasaki, Yasuda
Shuichi Shindo, Yuki Eiri, Touma Seguchi
Albert Valentino, Ranmaru Oumi, Kaoru Oumi
Misaki Takahashi, Miyagi You, Hiroki Kamijou
CharactersAnime
Sakaki Shunsuke, Takatsukasa Chisato
Soubi Agatsuma, Ritsuka Aoyagi, Semei Aoyagi
Reizen Taki, Wolfstadt Klaus von
Chiga Yasuhiro, Kokusai Yuuzou, Kondou
Mira Munakata, Kyousuke Munakata, Kazuki Hino
Sora Hashiba, Sunao Fujimori, Ran, Yoru
Keita Itō, Kazuki Endo, Tetsuya Niwa
Akira Nikaido, Shirogane, Kengo Asamura
Yuki Giou (Sakurai), Luka Crosszeria (Zess)

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
OR
Log In

Show Comments

Extras

Created Feb 12, 2012ReportNominate
Tags:Anime Quiz, character

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: