Science Quiz / Bachelor

Random Science Quiz

Can you name the different theories of our Bachelor project?

 Plays Quiz not verified by Sporcle

Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/38 Timer 15:00
HintAnswer
udgør den største del af hjernen. Den varetager de kognitive funktioner såsom hukommelse, perception og motorisk kontrol. Er det den del af hjernen, der giver mennesket en fri v
Begrebet fortæller, at man er mere risiko avers i en vindende situation, mens man er mere risikosøgende i en tabende situation.
 
Which theory suggests suggests the hypothesis that investors display a disposition to sell winners and ride losers when standard rational economic theory suggests otherwise.
Er den primitive del af hjernen. Den består af hjernestammen, lillehjernen og basale ganglier. Det er den del af hjernen, der indeholder den instinktive adfærd og aktiveres i for
Begrebet dækker over fænomenet, at investorer har svært ved at investere i risikofyldte aktier, selvom de giver det største afkast over en 20-års horisont
Man søger efter data, der kan bekræfte ens oprindelige beslutning
Indekset giver et transparent billede af psykologien i aktiemarkedet - det betragtes som ”frygtens indeks”. Det er en indikator for den implicitte volatilitet i optioner. Høj
Denne effekt indebærer, at forbrugeren ikke handler individuelt rationelt, men imiterer andre forbrugere og følger en bestemt mode (”at stige på vognen
Hvordan bliver investorerne psykologisk påvirket under en tabsgivende investering på aktiemarkedet, og forhindrer psykologien investorerne i at handle rationelt i forhold til inv
De sammenlignede investeringsklubbers årlige afkast med individuelle investorer og selve udviklingen i det amerikanske aktieindeks S&P500. Investeringsklubber havde en tendens til
viste i sin undersøgelse, at en overdreven optimisme betød flere aktive handler og en dårligere performance
At vælge det alternativ, der giver og har den største nytteværdi
Denne del af hjernen består af hippocampus, hypothalamus og amygdala. Det er den del af hjernen, der styrer menneskets følelser. Den aktiverer bl.a. glæde, vrede og overraskelse
NWBO har en beta-værdi på 2.36 . Det betyder, at aktien er 2,36 gange mere volatil end aktiemarkedet, og derfor har større kursudsving
”… ønsker [vi] at forstå, hvordan de involverede individer opfatter bestemte fænomener og begivenheder ud fra et perspektiv, der er forankret i det konkrete sted og den konk
Man fastholder den hidtidige beslutning uanset et negativt resultat, grundet tidligere ressourcekrævende commitment
Det grundlæggende princip i investering er at gå imod den almindelige mening, for hvis alle er enige om dennes fornuft, er investeringen følgelig for dyr og derfor ikke attrakti
En oprindeligt ubegrundet prognose, som imidlertid bliver selvopfyldende.
HintAnswer
Man betragter sig selv som bedre end gennemsnittet
”A Random Walk on Wallstreet”, hvor fremtidens bevægelse er et binært event, så et eventuelt positivt afkast er en tilfældighed
er et underliggende aktiv til for eksempel en aktie. Optioner giver en retten men ikke pligten til at købe eller sælge aktien til en bestemt kurs. Én option er lig med 100 under
er det refleksive system, hvor vi træffer kontrollerede og bevidste beslutninger. Begrænset fatigue
Forsøg på at undgå en adfærdsmæssig bias ved fx at blive bevidst om, hvilket biasses som findes og i hvilke situationer man er udsat for at begå disse fejlskøn
1) Thus, another advantage of herding behavior is the avoidance of seeming difference in order to defuse an excuse to attack. 2) Herding behavior is counterproductive to success in
opstår når aktien er shortet, og aktien begynder at stige. Det vil sige, at dem der har shortet aktien nu sidder inde med et tab. De kan derfor være tvunget til at lukke deres p
man udtrykker de samme ting som gruppen, selvom man er uenig, for at opretholde konformiteten
Behavioral finance is the integration of classical economics and finance with psychology and the decision-making sciences. Behavioral finance is an attempt to explain what causes s
I eksperimentet skulle forsøgspersonerne svare hvilken af linjerne ”A, B eller C”, som passede med linjen til venstre. Når forsøgspersonerne blev spurgt enkeltvis svarede de
Man er mere optimistisk, end hvad der er belæg for
at man sælger en aktie som man ikke ejer. Man låner aktien fra en anden markedsdeltager og sælger den i markedet. Når man vil lukke sin position køber man aktien tilbage. Man
Stiller sig kritisk overfor Behavioral finance: kritiserer behavioral finance for ikke at have skabt en alternativ forudsigelsesmodel til hans egen hypotese om det efficiente marke
En person der investerer penge med henblik på en økonomisk gevinst
Analysen bliver udformet i en kontekstuel model dvs.
If we put ourselves in someone else’s shoes, for example, then we will understand him – i.e., become aware of the otherness, the indissoluble individuality of the other person
er kendetegnet ved, at det er intuitivt, ubevidst og automatisk. I dette kognitive system træffer vi beslutninger via intuitionen
Et begreb der er tæt beslægtet med prospektteorien, hvor du i en tabsgivende situation vil påtage mere risiko for at komme tilbage til status-quo/udgangspunktet før man investe
Investeringsbranchens moderne teknologi tilbyder flere værktøjer, som med fordel kan anvendes af investorer til at undgå flokadfærd. ** Har dog påpeget at investorer i dag ikk

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Created Jun 12, 2016ReportNominate
Tags:bachelor, different, project, theory

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: