Guess which groups my biases are from

Can you name the Guess which groups my biases are from?

Classic Type in answers that appear in a list
0/120
15:00
BiasGroup
HENDERY
WOOYOUNG
JUN.H
WINWIN
MINCHAN
SUNWOO
CHAN
SIGN
HAWOON
D1
JINSUNG
SHIHYUN
HARU
SEULCHAN
SEUNGWOO
ROCKY
JIAN
JISUNG
NEW
HWARANG
CASTLE J
CHAN
HYEON
JAEMIN
HYEONGJUN
HEECHAN
SUBIN
BIC
CHANI
KANGMIN
DOYUM
WONJUN
JAEHYUN
YEY
JOHA
OOON
ZETH
SERIM
GK
YIJEONG
BiasGroup
HYUNWOOK
SIMON
HWALL
EUNHO
HUN
JAEYUN
SEUNGHO
HUIJUN
DONGGEON
YONGHA
RENJUN
SOOHYUN
JUNHO
DONGWON
YEO ONE
JUNWON
YONGHYEON
B:ETA
YECHAN
RED
SAN
DONGSUNG
JONGHYUK
JEUP
SANCHEONG
RANO
O.V
EUNSANG
ZUHO
JOOAN
J.YOU
JAEYONG
YEOSANG
DYLAN
DONGLIM
YUNSUNG
YONGJIN
DAEWON
YUNMIN
KAIN
BiasGroup
K:APPA
JIHOO
JEN
IF
WONHYUK
KEVIN
JAEHYUN
JERRY
HWANWOONG
MINSU
YY
HYEONGJUN
SOON
JUNYOUNG
HYUNMIN
YOHAN
ROI
DI1E
YIBO
EUNJAE
HORYEONG
RAVN
J.JUN
CHANGGYU
ALLEN
JAEHAN
UIYEON
WIN
CHOI SANGYEOB
CHAN
JUNGMO
MINHYUK
TAEGEON
SHIN YECHAN
WOOJIN
MINSU
YEONHO
MINJAE
INATI
YUKU

Quiz Scoreboard

May contain spoilers

More to Explore

You Might Also Like...

Tags

Today's Top Quizzes in Music

Browse Music

Today's Top Quizzes in Kpop

Browse Kpop

Showdown Scoreboard

More By:
mopsiseta

Quiz Plays Rating Category Featured Created
1,609 4.80 Music Feb 21, 2020
787 4.15 Music Feb 21, 2020
479 5.00 Music Mar 21, 2020
441 3.83 Music Mar 19, 2020
411 4.33 Music Aug 6, 2020

Go to Creator's Profile

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: