Sports Quiz / Minkä lajin suomalaisurheilija?

Random Sports Quiz

Nimeä kunkin suomalaisurheilijan laji

 Plays Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Support Sporcle.
Go Orange.
Score 0/60 Timer 07:00
UrheilijaLaji
Juha Hirvi
Juha Ahokas
Marko Kantele
Jari Mönkkönen
Osku Palermaa
Jaakko Tallus
Janne Lahtela
Mika Kallio
Emma Laine
Oskari Frösén
Vesa Hietalahti
Pia Sundstedt
Robin Hull
Tiia Piili
Benedek Olah
Janne Salmi
Janne Tähkä
Ari Hjelm
Kimmo Muurinen
Antti Siltala
Heikki Sorsa
Alisa Drei
Juha Salminen
Toni Gardemeister
Matti Keskinarkaus
Roope Kakko
Ville Lång
Michael Quarshie
Sami Häppölä
Kuisma Taipale
UrheilijaLaji
Sami Laakkonen
Sami Uotila
Oona Kauste
Jenni Mikkonen
Jere Hård
Juho Tolppola
Matti Närhi
Tommi Hartonen
Mika Poutala
Olli Tuominen
Emilia Nyström
Antti Teivainen
Mika Salo
Jyrki Järvi
Sami Seliö
Mika Immonen
Simo Eerikäinen
Mikael Källman
Jaana Sundberg
Panu Autio
Roni Ollikainen
Tepa Reinikainen
Kyra Kyrklund
Ville Kantee
Arto Saari
Kaisa Sali
Joona Puhakka
Vesa Rantanen
Timo Tompuri
Tuuli Petäjä-Sirén

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
OR
Log In
Forgot?

From the Vault

If Movie Characters Had Google II

by Hejman

Just think, the last 5 M. Night Shyamalan movies could have been avoided entirely.
Remove Ads.
Support Sporcle.
Get the best of Sporcle when you Go Orange. This ad-free experience offers more features, more stats, and more fun while also helping to support Sporcle. Thank you for becoming a member.

Show Comments

Extras

Created Apr 12, 2020ReportNominate

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: