Science Quiz / Skilgreiningar í Náttúrufræði 123

Random Science Quiz

Can you name the Skilgreiningar í Náttúrufræði 123?

Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/140 Timer 20:00
LýsingSkilgreining
Torleyst jónaefni sem myndast við fellingahvarf
Forn fræði (e.t.v. Upprunin í Egyptalandi) þar sem áhersal var lög á umbreyingar. Á veraldlega sviðinu leituðu alkemistar leiða til umbreytinga á efnum, til dæmis að
Vindsveipir sem myndast oftast á meginskilum og berast með vindum í veðrahvolfinu. Á norðurhveli blása vindar rangsælis um lægðarmiðju en réttlætis á suðurhveli. Þv
Tengi milli atóma í sameindum, milli jóna og tengi milli jákvætt hlaðinna jóna og rafenda í málmum
Veik efnatengi sem stafa eingöngu af tímabundinni myndun rafskauta í sameind
Torleyst jónaefni myndast þegar tveimur lausnum með auðleystum jónaefnum er blandað saman
Fjöldi móla af uppleystu efni í lítra af lausn
Lína í lotukerfinu
Ímyndað gas þar sem ekki er reiknað með aðdráttarkröftum milli sameinda loftsins eða rúmmáli þeirra
Tæki sem gefur frá sér rafstraum vegna spennu sem stafar af andstæðri tilhneigingu efna til að gefa frá sér rafeindir eða taka við þeim. Þarf að innihalda raflausn
Rafmagn í kyrrstöðu
Mínushlaðin öreind í atómi
Tæki sem breyta sólarorku í rafmagn með ljósröfum
Orka sem erfitt er að nýta
Menningarskeið á milli steinaldar og járnaldar sem einkenndist af notkun brons, sem er blanda kopars (eirs) og tins. Þetta tímabil hófst á 4. árþúsundi f. Kr. Bronsið ol
Fall hlutar að yfirborði jarðar eða annars himinhnattar
Tölfræðilegur mælikvarði á samband tveggja breytistærða
Atómkjarnar vissra frumefnissamsætna gefa frá sér geislum (α-, β-,γ-geislun) og breytast við það í annars konar atómkjarna
Samanlagður atómmassi þeirra atóma sem eru í einni formúlueiningu hreins efnis
Orka sem er bundin í gróðri
Breyting á staðsetningu hlutar á tímaeiningu. Einingin er m/s
Efni sem er gert úr tveimur eða fleiri atómum sem deila með sér tengirafeindum
Eitt af hvolfum lofthjúps jarðar, á milli veðrahvolfs og miðhvolfs og markast af veðrahvörfum og heiðhvörfum. Er í 10-50 km hæð. Neðarlega í þessu hvolfi er ósonlag
Loft kólnar og missir raka áveðurs þegar það berst yfir hálendi en vindurinn kemur niður þurr og hlýr hlémegin og kallast þá hnúkaþeyr
Straumar rafeinda sem skiptir reglubundið um stefnu í leiðara
Samanlagður atómmassi þeirra atóma sem eru í einni formúlueiningu samaeindaefnis
Umbreyting hreins efnis úr einum fasa í annan við uppgufun, þéttingu, bráðnun eða storknum
Jarðvegslag í mýrum með plöntuleifum sem hafa aukið kolefnishlutfall. Áður fyrr var þetta þurrkað og notað sem eldsneyti og einangrunarefni á Íslandi
Teiking af atómi sem sýnir gildisrafeindir sem punkta
Massi tiltekinnar rúmmálseiningar efnis. Mælieiningin er g/cm3 eða kg/dm3
Eindir sem talið er að flestar öreindir séu myndaðar úr, t.d. Nifteindir og róteindir sem mynda kjarna atóma
Menningarskeið sem einkenndist af notkun járns í vopn og verkfæri. Vinnsla járns úr járngrýti hófst í Litlu-Asíu (núverandi Tyrklandi) um 1500 f.kr. Járngrýti er til
Lokakraftur sem verkar á hlut er margfeldi massa hlutarins og hröðurnar hans
Staðlað einingakerfi sen byggist á sjö grunneiningum (metri, kílógramm, sekúnda, amper, kelvin, mól, kandela). Aðrar einingar í eðlis- og efnafræði eru afleiddar af þ
Lífrænt efnasamband sem inniheldur alkóhólhópinn -OH(R-OH)
Blanda af tveimur eða fleiri efnum sem hægt er að skilja að
Niðurröðun rafeinda í atómi á rafeindahvolfin
Þeir stafir í mæligildi sem eru vissir og einn til viðbótar
Eitt frumefni eða eitt efnasamband
Tilhneiging atóma til að taka til sín rafeindir
Heildarorka efnis, sem er stöðuorka og hreyfiorka sameindana
Járnoxíð (samband járns og súrefnis) með breytilegu vatnsinnihaldi sem verður til við efnaveðrun á bergi og safnast fyrir í mýrum
Minnsta hugsanlega magn af frumefni eða efnasambandi (atóm eða sameind)
Breyting á hraða hlutar á tímaeiningu. Einingin er m/s2
Efni sem hverfur við efnahvarf
Efnaferli í plöntum og ljóstillífandi bakteríum nýtir sólarorku til að mynda lífræn efni úr koldíoxíði og vatni. Í þessu ferli losnar súrefni út í umhverfið
Óhlaðin öreind í kjarna atóms
Kjarnaklofnum fer fram og orkan sem losnar er nýtt til raforkuframleiðslu
Kraftur sem verkar á yfirborð hluta vegna þyngdar lofthjúpsins. Krafturinn minnkar eftir því sem ofar dregur sjávarmáli. Algengustu mælikvarðarnir eru atm (loftþyngdir)
Rafeind á ysta rafeindahvolfi atóms
Brottnám rafeinda frá atómi eða sameind
Lofthvolf fyrir ofan 60 km hæð þar sem loftið er jónað vegna röntgen- og útfjólublárrar geislunar frá sólu. Hvolfið endurvarpar útvarpsbylgjum
Efni sem er gert úr tveimur eða fleiri frumefnum
Efni sem valda gróðurhúsaáhrifum. Tegundirnar eru vatnsgufa, koldíoxíð, metan niturdíoxíð og brennisteinshexaflúoríð.
Frumefni í öðrum aðalflokki (A2) lotukerfisins
Jafna sem sýnir tengsl rúmmáls, þrýsingshita og mólfjölda. Gildir um kjörgas, en við lágan þrýsting sýna flestar lofttegundir svipaða hegðum og kjörgas
Frumefni í áttunda aðalflokki (A8) lotukerfisins
Efni sem myndast við efnahvarf
Efnasambönd kolefnis. Auk kolefnis eru í flestum þessum efnum vetni, nitur, súrefni og fleiri efni. Lífverur eru að mestu myndaðar úr þessum efnum. Nokkur einföld efnasam
Vökvalausn sem inniheldur jónir og leiðir rafstraum
Bylgjulengdir rafsegulbylgna. Allar rafsegulbylgjur fara með ljóshraða og bylgjulengd þeirra er í öfugu hlutfalli við tíðnina. Rafsegulbylgjur flokkast í gamma- og rönte
Grunnmælieining SI-kerfisins fyrir efnismagn. Ein eining af frumefni eða efnasambandi Inniheldur sama fjölda gramma og atómmassinn eða formúlumassinn sýnir
Eldfim blanda ýmissa kolefnisefna sem ásamt jarðgasi myndaðist fyrir óralöngu úr lífveruleifum. Ýmis efni eru unnin úr þessari blöndu með þrepaeimingu, svo sem bensí
Sá varmi sem þarf til að breyta einni massaeiningu efnis úr föstu ástandi í fljótandi við óbreytt hitastig. Mælieiningin er J/kg
blanda kopars og tins. Mun harðara efni en hreinn kopar og auðveldara að að steypa úr því, en einnig er hægt að móta það með slætti
Efni sem tekur við vetnisjón/róteind (H+/p+) í vatnslausn
Efni sem auka hraða efnahvarfa án þess a ðtaka beinan þátt í þeim
Rafhlaðin sameind eða atóm
Mælikvarði á sýrustig vatnslausna
Frumefni í hliðarflokkunum B1-B8
Straumur rafhlaðinna agna, til dæmis rafeinda eftir leiðara
Frumefni í fyrsta aðalflokki (A1) lotukerfisins
Gas sem myndast á sorphaugum við niðurbrot á lífrænum efnum, er að mestu myndað úr metani og koldíoxíði
Efnahvarf sýru og basa sem upphefja áhrif hvors annars
Jarðhitasvæði þar sem hiti er 200°C eða hærri á 1km dýpi
Hlutfall á milli nýttrar og notaðrar orku véla
Hlutur sem sökkt er í vökva léttist jafn mikið og rúmmál þess vökva sem hann ryður frá sér
Sá varmi sem þarf til að auka hita einnar massaeiningar um eina gráðu. Mælieiningin er J/kg*K eða J/kg*°C
Orkulindir sem endurnýjast ekki, eða endurnýjast á mjög löngum tíma. Helsta dæmið er jarðefnaeldseyti: jarðolía, jarðgas og kol
Svæði í heiðahvolfinu sem er í 20-25 km hæð. Ýmis efni, einkum klórsambönd stuðla að eyðilegginu þessa svæðis. Ósonsameindir hindra að útfjólubláir geislar fr
Nákvæmlega 1/12 af atómsmassa kolefnissamsætunnar C-12
Tilteknar lofttegundi í lofthjúpi jarðar halda inni hluta af varmageislun sem berst frá yfirborði jarðar. Magn þessara lofttegunda hefur því áhrif á loftslag og hita á
Mælikvarði á tregðu hlutar. Óháður þyngdarsviðinu sem hann er í
Orka sem auðvelt er að nýta
Rafkraftur á milli jákvætt hlaðinna jóna og lausbundinna rafeinda í málmi
Efni sem ekki er hægt að sundra í einfaldari efni
Ysta lag lofthjúps jarðar. Nær frá efrimörkum miðhvolfs upp í nokkur hundruð km hæð
Sá varmi sem þarf til uppgufunar á einni massaeiningu af vökna og við óbreytt hitastig. Mælieiningin fyrir gufuvarma er j/kg
Tilbúin efni sem finnast ekki í náttúrunni
Plúshlaðin öreind í kjarna atóms
Þegar kraftur verkar á hlut, verkar jafnsterkur kraftur á móti
Tveir atómkjarnar renna saman og mynd þyngri kjarna. Orka losnar
Jákvætt skaut í rafhlöðum og efnarafölum, en neikvætt skaut í rafgreiningu
Blanda sem skilur sig. Er ekki eins allstaðar
Meðalmassi samsætna frumefnis. Ræðst af hlutfallinu milli samsætna
Minnsta efnisögn frumefnis
Rafkraftur á milli kjarna atóma og tengirafeindanna á milli þeirra
Massi eins móls af frumefni eða efnasambandi
Neikvætt skaut í rafhlöðum og efnarafölum, en jákvætt skaut á rafgreiningu
Orkulindir sem eyðast ekki miðað við mannlegan mælikvarða. Þessi orka kemur einkum frá sólinni (nýtt beint, t.d. Með ljósröfum, eða óbeint, t.d. Fallsvatns- og vindo
Aðferð til að aðskilja misþung efni með miðflóttakrafti
Efni samsett úr jónum
Orka eyðist ekki en getur breytt um mynd
Rafsegulgeislun sem hefur bylgjulengd á milli sýnilegs ljóss og örbylgna. Hitageislun er að mestu þessi tegund ljóss
Spenna sem myndast á milli tveggja efna sem hafa mismikla tilhneigingu til að gefa frá sér rafeindir
Hæfileiki kerfis til að framkvæma vinnu. Einingin er J (joule)
Regla sem kennd er við Viljálm frá Ockham. Í þessari reglu felst að ekki eigi að gera ráð fyrir tilvist fleiri hluta en þeirra sem nauðsynlegir eru til að útskýra vi
Lægsti hugsanlegi hiti, um -273°C (0K). Við þetta hitastig er enginn varmi í efninu og hreyfiorkan er núll
Straumar rafeinda í leiðara sem streymir alltaf í sömu átt
Samanlagður fjöldi róteinda og nifteinda í kjarna. Fjöldi öreinda í kjarna
Efnasambönd með sömu rafeindaformúlu en ólíka byggingarformúli
Ef að engin utanaðkomandi kraftar verka á hlut, þá heldur hann hreyfiástandi sínu óbreyttu
Rafhleðsla í sameind, sem er minni en heil hleðsla rafeindar eða róteindar. Hlutahleðsla er táknuð með δ+ og δ-
Leyfirlegar brautir (orka) í atómi
Stafar af streymi í hlut (þá fá þeir neikvæða hleðslu) eða frá hlutum ( þá fá þeir jákvæða hleðslu)
Eitt rafeindapar myndar efnatengi milli atóma í sameind
Atóm eða sameind tekur upp rafeindir
Sundrun efna með rafmagni. Vetni, ál og ýmis önnur efni eru framleidd með rafgreiningu
Strandvindar þar sem misheitt verður yfir landi og hafi á sólbjörtum dögum. Þegar land hitnar meira en haf að degi til blæs hafgola, en landgola að nóttu þegar land er
Dálkur í lotukerfinu
Aðferð til að fjarlægja agnir á föstu formi úr vökna
Jarðhitasvæði þar sem hiti er lægri en 150°C á 1 km dýpri
Frumefni á milli málma og málmleysingja
Rafkraftur á milli jóna sem hafa andstæðar rafhleðslur
Efni breytist/breytast í annað/önnur efni við það að tengi rofna á milli atóma og önnur myndast
Atóm sama frumefnis með mismargar nifteindir
Tafla ar sem frumefnum er raðað eftir vaxandi fjölda róteinda (sætistölu)
Vinna framkvæmd á tímaeiningu. Mælieiningin er vatt (W)
Rafeindabrautir innan rafeindahvolfsins
Mismunandi ástand hreins efnis eftir hita og þrýstingi. Fjórir flokkar; Fast efni, vökvi, gas og rafgas
Blanda sem er eins alls staðar, er ein held, engin skil sjáanleg
Atókjarni klofnar í tvo eða fleiri léttari kjarna og nifteindir. Við þetta losnar orka
Neikvætt hlaðin jón
Hvolf í lofthjúpi. Er í 50-80 km hæð á milli heiðarhvolfs og hitahvolfs
Aðferð við að aðskilja efni sem hafa mismunandi suðumark
Árstíðarbundir vindar sem breytast vegna mishitunar hafs og lands. Eru algengastir í Asíu
Svæði sem einkennist af háum loftþrýstingi. Vindar blása réttlætis á norðurhveli jarðar en ranglætis á suðurhveli á. Þessum svæðum fylgir of heiðríkja
Viðmiðunaraðstæður við mælingar á gasi í eðlis- og efnafræði: 1 atm (loftþyngd) og °C
Jákvætt hlaðin jón
Járnvinnsla úr mýrarrauða. Mýrarrauðanum var dreift yfir brennandi viðarkol í grjótþró. Í þrónna safnaðist blástursjárn, sem var hreinsað frekar með því að hi

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.