Science Quiz / Skilgreiningar í Náttúrufræði 123

Random Science Quiz

Can you name the Skilgreiningar í Náttúrufræði 123?

Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Also try: Human Bones (A-Z)
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/140 Timer 20:00
LýsingSkilgreining
Jarðhitasvæði þar sem hiti er 200°C eða hærri á 1km dýpi
Orkulindir sem endurnýjast ekki, eða endurnýjast á mjög löngum tíma. Helsta dæmið er jarðefnaeldseyti: jarðolía, jarðgas og kol
Ysta lag lofthjúps jarðar. Nær frá efrimörkum miðhvolfs upp í nokkur hundruð km hæð
Hvolf í lofthjúpi. Er í 50-80 km hæð á milli heiðarhvolfs og hitahvolfs
Rafhleðsla í sameind, sem er minni en heil hleðsla rafeindar eða róteindar. Hlutahleðsla er táknuð með δ+ og δ-
Efni sem er gert úr tveimur eða fleiri frumefnum
Aðferð við að aðskilja efni sem hafa mismunandi suðumark
Efnaferli í plöntum og ljóstillífandi bakteríum nýtir sólarorku til að mynda lífræn efni úr koldíoxíði og vatni. Í þessu ferli losnar súrefni út í umhverfið
Óhlaðin öreind í kjarna atóms
Frumefni í hliðarflokkunum B1-B8
Eldfim blanda ýmissa kolefnisefna sem ásamt jarðgasi myndaðist fyrir óralöngu úr lífveruleifum. Ýmis efni eru unnin úr þessari blöndu með þrepaeimingu, svo sem bensí
Efni sem ekki er hægt að sundra í einfaldari efni
Eitt frumefni eða eitt efnasamband
Eitt rafeindapar myndar efnatengi milli atóma í sameind
Heildarorka efnis, sem er stöðuorka og hreyfiorka sameindana
Rafkraftur á milli kjarna atóma og tengirafeindanna á milli þeirra
Neikvætt hlaðin jón
Orka sem erfitt er að nýta
Breyting á staðsetningu hlutar á tímaeiningu. Einingin er m/s
Grunnmælieining SI-kerfisins fyrir efnismagn. Ein eining af frumefni eða efnasambandi Inniheldur sama fjölda gramma og atómmassinn eða formúlumassinn sýnir
Frumefni á milli málma og málmleysingja
Þegar kraftur verkar á hlut, verkar jafnsterkur kraftur á móti
Tilbúin efni sem finnast ekki í náttúrunni
Torleyst jónaefni myndast þegar tveimur lausnum með auðleystum jónaefnum er blandað saman
Orka eyðist ekki en getur breytt um mynd
Efni sem myndast við efnahvarf
Torleyst jónaefni sem myndast við fellingahvarf
Frumefni í öðrum aðalflokki (A2) lotukerfisins
Brottnám rafeinda frá atómi eða sameind
Blanda sem skilur sig. Er ekki eins allstaðar
Efni sem tekur við vetnisjón/róteind (H+/p+) í vatnslausn
Straumur rafhlaðinna agna, til dæmis rafeinda eftir leiðara
Vökvalausn sem inniheldur jónir og leiðir rafstraum
Rafeind á ysta rafeindahvolfi atóms
Leyfirlegar brautir (orka) í atómi
Mínushlaðin öreind í atómi
Minnsta hugsanlega magn af frumefni eða efnasambandi (atóm eða sameind)
Hæfileiki kerfis til að framkvæma vinnu. Einingin er J (joule)
Samanlagður atómmassi þeirra atóma sem eru í einni formúlueiningu hreins efnis
Jarðvegslag í mýrum með plöntuleifum sem hafa aukið kolefnishlutfall. Áður fyrr var þetta þurrkað og notað sem eldsneyti og einangrunarefni á Íslandi
Blanda af tveimur eða fleiri efnum sem hægt er að skilja að
Eindir sem talið er að flestar öreindir séu myndaðar úr, t.d. Nifteindir og róteindir sem mynda kjarna atóma
Efni sem valda gróðurhúsaáhrifum. Tegundirnar eru vatnsgufa, koldíoxíð, metan niturdíoxíð og brennisteinshexaflúoríð.
Mælikvarði á tregðu hlutar. Óháður þyngdarsviðinu sem hann er í
Atómkjarnar vissra frumefnissamsætna gefa frá sér geislum (α-, β-,γ-geislun) og breytast við það í annars konar atómkjarna
Menningarskeið á milli steinaldar og járnaldar sem einkenndist af notkun brons, sem er blanda kopars (eirs) og tins. Þetta tímabil hófst á 4. árþúsundi f. Kr. Bronsið ol
Massi tiltekinnar rúmmálseiningar efnis. Mælieiningin er g/cm3 eða kg/dm3
Veik efnatengi sem stafa eingöngu af tímabundinni myndun rafskauta í sameind
Mælikvarði á sýrustig vatnslausna
Jákvætt skaut í rafhlöðum og efnarafölum, en neikvætt skaut í rafgreiningu
Rafkraftur á milli jákvætt hlaðinna jóna og lausbundinna rafeinda í málmi
Lofthvolf fyrir ofan 60 km hæð þar sem loftið er jónað vegna röntgen- og útfjólublárrar geislunar frá sólu. Hvolfið endurvarpar útvarpsbylgjum
Tilhneiging atóma til að taka til sín rafeindir
Rafkraftur á milli jóna sem hafa andstæðar rafhleðslur
Aðferð til að aðskilja misþung efni með miðflóttakrafti
Staðlað einingakerfi sen byggist á sjö grunneiningum (metri, kílógramm, sekúnda, amper, kelvin, mól, kandela). Aðrar einingar í eðlis- og efnafræði eru afleiddar af þ
Jákvætt hlaðin jón
Tölfræðilegur mælikvarði á samband tveggja breytistærða
Menningarskeið sem einkenndist af notkun járns í vopn og verkfæri. Vinnsla járns úr járngrýti hófst í Litlu-Asíu (núverandi Tyrklandi) um 1500 f.kr. Járngrýti er til
Straumar rafeinda í leiðara sem streymir alltaf í sömu átt
Efni sem er gert úr tveimur eða fleiri atómum sem deila með sér tengirafeindum
Minnsta efnisögn frumefnis
Tilteknar lofttegundi í lofthjúpi jarðar halda inni hluta af varmageislun sem berst frá yfirborði jarðar. Magn þessara lofttegunda hefur því áhrif á loftslag og hita á
Sundrun efna með rafmagni. Vetni, ál og ýmis önnur efni eru framleidd með rafgreiningu
Umbreyting hreins efnis úr einum fasa í annan við uppgufun, þéttingu, bráðnun eða storknum
Tveir atómkjarnar renna saman og mynd þyngri kjarna. Orka losnar
Fall hlutar að yfirborði jarðar eða annars himinhnattar
Atóm sama frumefnis með mismargar nifteindir
Niðurröðun rafeinda í atómi á rafeindahvolfin
Jarðhitasvæði þar sem hiti er lægri en 150°C á 1 km dýpri
Regla sem kennd er við Viljálm frá Ockham. Í þessari reglu felst að ekki eigi að gera ráð fyrir tilvist fleiri hluta en þeirra sem nauðsynlegir eru til að útskýra vi
Sá varmi sem þarf til að auka hita einnar massaeiningar um eina gráðu. Mælieiningin er J/kg*K eða J/kg*°C
Gas sem myndast á sorphaugum við niðurbrot á lífrænum efnum, er að mestu myndað úr metani og koldíoxíði
Ímyndað gas þar sem ekki er reiknað með aðdráttarkröftum milli sameinda loftsins eða rúmmáli þeirra
Efni sem hverfur við efnahvarf
Aðferð til að fjarlægja agnir á föstu formi úr vökna
Samanlagður atómmassi þeirra atóma sem eru í einni formúlueiningu samaeindaefnis
Bylgjulengdir rafsegulbylgna. Allar rafsegulbylgjur fara með ljóshraða og bylgjulengd þeirra er í öfugu hlutfalli við tíðnina. Rafsegulbylgjur flokkast í gamma- og rönte
Sá varmi sem þarf til uppgufunar á einni massaeiningu af vökna og við óbreytt hitastig. Mælieiningin fyrir gufuvarma er j/kg
Plúshlaðin öreind í kjarna atóms
Lífrænt efnasamband sem inniheldur alkóhólhópinn -OH(R-OH)
Breyting á hraða hlutar á tímaeiningu. Einingin er m/s2
Orkulindir sem eyðast ekki miðað við mannlegan mælikvarða. Þessi orka kemur einkum frá sólinni (nýtt beint, t.d. Með ljósröfum, eða óbeint, t.d. Fallsvatns- og vindo
Orka sem auðvelt er að nýta
Lína í lotukerfinu
Kraftur sem verkar á yfirborð hluta vegna þyngdar lofthjúpsins. Krafturinn minnkar eftir því sem ofar dregur sjávarmáli. Algengustu mælikvarðarnir eru atm (loftþyngdir)
Eitt af hvolfum lofthjúps jarðar, á milli veðrahvolfs og miðhvolfs og markast af veðrahvörfum og heiðhvörfum. Er í 10-50 km hæð. Neðarlega í þessu hvolfi er ósonlag
Rafeindabrautir innan rafeindahvolfsins
Meðalmassi samsætna frumefnis. Ræðst af hlutfallinu milli samsætna
Þeir stafir í mæligildi sem eru vissir og einn til viðbótar
Efnasambönd með sömu rafeindaformúlu en ólíka byggingarformúli
Stafar af streymi í hlut (þá fá þeir neikvæða hleðslu) eða frá hlutum ( þá fá þeir jákvæða hleðslu)
Atóm eða sameind tekur upp rafeindir
Efni sem auka hraða efnahvarfa án þess a ðtaka beinan þátt í þeim
Tæki sem gefur frá sér rafstraum vegna spennu sem stafar af andstæðri tilhneigingu efna til að gefa frá sér rafeindir eða taka við þeim. Þarf að innihalda raflausn
blanda kopars og tins. Mun harðara efni en hreinn kopar og auðveldara að að steypa úr því, en einnig er hægt að móta það með slætti
Efni breytist/breytast í annað/önnur efni við það að tengi rofna á milli atóma og önnur myndast
Massi eins móls af frumefni eða efnasambandi
Viðmiðunaraðstæður við mælingar á gasi í eðlis- og efnafræði: 1 atm (loftþyngd) og °C
Vindsveipir sem myndast oftast á meginskilum og berast með vindum í veðrahvolfinu. Á norðurhveli blása vindar rangsælis um lægðarmiðju en réttlætis á suðurhveli. Þv
Efnasambönd kolefnis. Auk kolefnis eru í flestum þessum efnum vetni, nitur, súrefni og fleiri efni. Lífverur eru að mestu myndaðar úr þessum efnum. Nokkur einföld efnasam
Rafmagn í kyrrstöðu
Teiking af atómi sem sýnir gildisrafeindir sem punkta
Kjarnaklofnum fer fram og orkan sem losnar er nýtt til raforkuframleiðslu
Hlutur sem sökkt er í vökva léttist jafn mikið og rúmmál þess vökva sem hann ryður frá sér
Efnahvarf sýru og basa sem upphefja áhrif hvors annars
Neikvætt skaut í rafhlöðum og efnarafölum, en jákvætt skaut á rafgreiningu
Ef að engin utanaðkomandi kraftar verka á hlut, þá heldur hann hreyfiástandi sínu óbreyttu
Vinna framkvæmd á tímaeiningu. Mælieiningin er vatt (W)
Blanda sem er eins alls staðar, er ein held, engin skil sjáanleg
Fjöldi móla af uppleystu efni í lítra af lausn
Járnoxíð (samband járns og súrefnis) með breytilegu vatnsinnihaldi sem verður til við efnaveðrun á bergi og safnast fyrir í mýrum
Svæði í heiðahvolfinu sem er í 20-25 km hæð. Ýmis efni, einkum klórsambönd stuðla að eyðilegginu þessa svæðis. Ósonsameindir hindra að útfjólubláir geislar fr
Strandvindar þar sem misheitt verður yfir landi og hafi á sólbjörtum dögum. Þegar land hitnar meira en haf að degi til blæs hafgola, en landgola að nóttu þegar land er
Rafsegulgeislun sem hefur bylgjulengd á milli sýnilegs ljóss og örbylgna. Hitageislun er að mestu þessi tegund ljóss
Járnvinnsla úr mýrarrauða. Mýrarrauðanum var dreift yfir brennandi viðarkol í grjótþró. Í þrónna safnaðist blástursjárn, sem var hreinsað frekar með því að hi
Sá varmi sem þarf til að breyta einni massaeiningu efnis úr föstu ástandi í fljótandi við óbreytt hitastig. Mælieiningin er J/kg
Frumefni í áttunda aðalflokki (A8) lotukerfisins
Árstíðarbundir vindar sem breytast vegna mishitunar hafs og lands. Eru algengastir í Asíu
Efni samsett úr jónum
Tæki sem breyta sólarorku í rafmagn með ljósröfum
Tengi milli atóma í sameindum, milli jóna og tengi milli jákvætt hlaðinna jóna og rafenda í málmum
Hlutfall á milli nýttrar og notaðrar orku véla
Svæði sem einkennist af háum loftþrýstingi. Vindar blása réttlætis á norðurhveli jarðar en ranglætis á suðurhveli á. Þessum svæðum fylgir of heiðríkja
Atókjarni klofnar í tvo eða fleiri léttari kjarna og nifteindir. Við þetta losnar orka
Lægsti hugsanlegi hiti, um -273°C (0K). Við þetta hitastig er enginn varmi í efninu og hreyfiorkan er núll
Orka sem er bundin í gróðri
Dálkur í lotukerfinu
Lokakraftur sem verkar á hlut er margfeldi massa hlutarins og hröðurnar hans
Jafna sem sýnir tengsl rúmmáls, þrýsingshita og mólfjölda. Gildir um kjörgas, en við lágan þrýsting sýna flestar lofttegundir svipaða hegðum og kjörgas
Nákvæmlega 1/12 af atómsmassa kolefnissamsætunnar C-12
Mismunandi ástand hreins efnis eftir hita og þrýstingi. Fjórir flokkar; Fast efni, vökvi, gas og rafgas
Loft kólnar og missir raka áveðurs þegar það berst yfir hálendi en vindurinn kemur niður þurr og hlýr hlémegin og kallast þá hnúkaþeyr
Forn fræði (e.t.v. Upprunin í Egyptalandi) þar sem áhersal var lög á umbreyingar. Á veraldlega sviðinu leituðu alkemistar leiða til umbreytinga á efnum, til dæmis að
Spenna sem myndast á milli tveggja efna sem hafa mismikla tilhneigingu til að gefa frá sér rafeindir
Frumefni í fyrsta aðalflokki (A1) lotukerfisins
Samanlagður fjöldi róteinda og nifteinda í kjarna. Fjöldi öreinda í kjarna
Rafhlaðin sameind eða atóm
Straumar rafeinda sem skiptir reglubundið um stefnu í leiðara
Tafla ar sem frumefnum er raðað eftir vaxandi fjölda róteinda (sætistölu)

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Join for Free
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: