Science Quiz / Skilgreiningar í Náttúrufræði 123

Random Science Quiz

Can you name the Skilgreiningar í Náttúrufræði 123?

Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/140 Timer 20:00
LýsingSkilgreining
Lokakraftur sem verkar á hlut er margfeldi massa hlutarins og hröðurnar hans
Efnaferli í plöntum og ljóstillífandi bakteríum nýtir sólarorku til að mynda lífræn efni úr koldíoxíði og vatni. Í þessu ferli losnar súrefni út í umhverfið
Efni sem hverfur við efnahvarf
Efni samsett úr jónum
Tafla ar sem frumefnum er raðað eftir vaxandi fjölda róteinda (sætistölu)
Mínushlaðin öreind í atómi
Staðlað einingakerfi sen byggist á sjö grunneiningum (metri, kílógramm, sekúnda, amper, kelvin, mól, kandela). Aðrar einingar í eðlis- og efnafræði eru afleiddar af þ
Járnvinnsla úr mýrarrauða. Mýrarrauðanum var dreift yfir brennandi viðarkol í grjótþró. Í þrónna safnaðist blástursjárn, sem var hreinsað frekar með því að hi
Rafeind á ysta rafeindahvolfi atóms
Atóm sama frumefnis með mismargar nifteindir
Jarðhitasvæði þar sem hiti er lægri en 150°C á 1 km dýpri
Brottnám rafeinda frá atómi eða sameind
Samanlagður atómmassi þeirra atóma sem eru í einni formúlueiningu samaeindaefnis
Tengi milli atóma í sameindum, milli jóna og tengi milli jákvætt hlaðinna jóna og rafenda í málmum
Mælikvarði á tregðu hlutar. Óháður þyngdarsviðinu sem hann er í
Tveir atómkjarnar renna saman og mynd þyngri kjarna. Orka losnar
Sundrun efna með rafmagni. Vetni, ál og ýmis önnur efni eru framleidd með rafgreiningu
Neikvætt hlaðin jón
Efni breytist/breytast í annað/önnur efni við það að tengi rofna á milli atóma og önnur myndast
Rafkraftur á milli jóna sem hafa andstæðar rafhleðslur
Árstíðarbundir vindar sem breytast vegna mishitunar hafs og lands. Eru algengastir í Asíu
Efni sem er gert úr tveimur eða fleiri frumefnum
Efni sem myndast við efnahvarf
Eitt frumefni eða eitt efnasamband
Svæði í heiðahvolfinu sem er í 20-25 km hæð. Ýmis efni, einkum klórsambönd stuðla að eyðilegginu þessa svæðis. Ósonsameindir hindra að útfjólubláir geislar fr
Rafhleðsla í sameind, sem er minni en heil hleðsla rafeindar eða róteindar. Hlutahleðsla er táknuð með δ+ og δ-
Jákvætt skaut í rafhlöðum og efnarafölum, en neikvætt skaut í rafgreiningu
Orka sem auðvelt er að nýta
Blanda sem skilur sig. Er ekki eins allstaðar
Frumefni í fyrsta aðalflokki (A1) lotukerfisins
Hlutfall á milli nýttrar og notaðrar orku véla
Niðurröðun rafeinda í atómi á rafeindahvolfin
Frumefni í hliðarflokkunum B1-B8
Neikvætt skaut í rafhlöðum og efnarafölum, en jákvætt skaut á rafgreiningu
blanda kopars og tins. Mun harðara efni en hreinn kopar og auðveldara að að steypa úr því, en einnig er hægt að móta það með slætti
Massi tiltekinnar rúmmálseiningar efnis. Mælieiningin er g/cm3 eða kg/dm3
Jafna sem sýnir tengsl rúmmáls, þrýsingshita og mólfjölda. Gildir um kjörgas, en við lágan þrýsting sýna flestar lofttegundir svipaða hegðum og kjörgas
Eitt af hvolfum lofthjúps jarðar, á milli veðrahvolfs og miðhvolfs og markast af veðrahvörfum og heiðhvörfum. Er í 10-50 km hæð. Neðarlega í þessu hvolfi er ósonlag
Grunnmælieining SI-kerfisins fyrir efnismagn. Ein eining af frumefni eða efnasambandi Inniheldur sama fjölda gramma og atómmassinn eða formúlumassinn sýnir
Tilteknar lofttegundi í lofthjúpi jarðar halda inni hluta af varmageislun sem berst frá yfirborði jarðar. Magn þessara lofttegunda hefur því áhrif á loftslag og hita á
Rafkraftur á milli jákvætt hlaðinna jóna og lausbundinna rafeinda í málmi
Atókjarni klofnar í tvo eða fleiri léttari kjarna og nifteindir. Við þetta losnar orka
Blanda af tveimur eða fleiri efnum sem hægt er að skilja að
Efni sem tekur við vetnisjón/róteind (H+/p+) í vatnslausn
Lífrænt efnasamband sem inniheldur alkóhólhópinn -OH(R-OH)
Eitt rafeindapar myndar efnatengi milli atóma í sameind
Kjarnaklofnum fer fram og orkan sem losnar er nýtt til raforkuframleiðslu
Breyting á hraða hlutar á tímaeiningu. Einingin er m/s2
Gas sem myndast á sorphaugum við niðurbrot á lífrænum efnum, er að mestu myndað úr metani og koldíoxíði
Rafhlaðin sameind eða atóm
Jarðvegslag í mýrum með plöntuleifum sem hafa aukið kolefnishlutfall. Áður fyrr var þetta þurrkað og notað sem eldsneyti og einangrunarefni á Íslandi
Forn fræði (e.t.v. Upprunin í Egyptalandi) þar sem áhersal var lög á umbreyingar. Á veraldlega sviðinu leituðu alkemistar leiða til umbreytinga á efnum, til dæmis að
Hæfileiki kerfis til að framkvæma vinnu. Einingin er J (joule)
Mismunandi ástand hreins efnis eftir hita og þrýstingi. Fjórir flokkar; Fast efni, vökvi, gas og rafgas
Orka eyðist ekki en getur breytt um mynd
Svæði sem einkennist af háum loftþrýstingi. Vindar blása réttlætis á norðurhveli jarðar en ranglætis á suðurhveli á. Þessum svæðum fylgir of heiðríkja
Lægsti hugsanlegi hiti, um -273°C (0K). Við þetta hitastig er enginn varmi í efninu og hreyfiorkan er núll
Efnasambönd kolefnis. Auk kolefnis eru í flestum þessum efnum vetni, nitur, súrefni og fleiri efni. Lífverur eru að mestu myndaðar úr þessum efnum. Nokkur einföld efnasam
Torleyst jónaefni sem myndast við fellingahvarf
Mælikvarði á sýrustig vatnslausna
Tæki sem breyta sólarorku í rafmagn með ljósröfum
Jákvætt hlaðin jón
Hlutur sem sökkt er í vökva léttist jafn mikið og rúmmál þess vökva sem hann ryður frá sér
Loft kólnar og missir raka áveðurs þegar það berst yfir hálendi en vindurinn kemur niður þurr og hlýr hlémegin og kallast þá hnúkaþeyr
Ímyndað gas þar sem ekki er reiknað með aðdráttarkröftum milli sameinda loftsins eða rúmmáli þeirra
Efni sem ekki er hægt að sundra í einfaldari efni
Rafeindabrautir innan rafeindahvolfsins
Orka sem erfitt er að nýta
Efnahvarf sýru og basa sem upphefja áhrif hvors annars
Tilbúin efni sem finnast ekki í náttúrunni
Lína í lotukerfinu
Menningarskeið sem einkenndist af notkun járns í vopn og verkfæri. Vinnsla járns úr járngrýti hófst í Litlu-Asíu (núverandi Tyrklandi) um 1500 f.kr. Járngrýti er til
Rafkraftur á milli kjarna atóma og tengirafeindanna á milli þeirra
Óhlaðin öreind í kjarna atóms
Sá varmi sem þarf til að breyta einni massaeiningu efnis úr föstu ástandi í fljótandi við óbreytt hitastig. Mælieiningin er J/kg
Efni sem auka hraða efnahvarfa án þess a ðtaka beinan þátt í þeim
Leyfirlegar brautir (orka) í atómi
Spenna sem myndast á milli tveggja efna sem hafa mismikla tilhneigingu til að gefa frá sér rafeindir
Umbreyting hreins efnis úr einum fasa í annan við uppgufun, þéttingu, bráðnun eða storknum
Straumar rafeinda sem skiptir reglubundið um stefnu í leiðara
Rafsegulgeislun sem hefur bylgjulengd á milli sýnilegs ljóss og örbylgna. Hitageislun er að mestu þessi tegund ljóss
Aðferð við að aðskilja efni sem hafa mismunandi suðumark
Aðferð til að fjarlægja agnir á föstu formi úr vökna
Orkulindir sem endurnýjast ekki, eða endurnýjast á mjög löngum tíma. Helsta dæmið er jarðefnaeldseyti: jarðolía, jarðgas og kol
Nákvæmlega 1/12 af atómsmassa kolefnissamsætunnar C-12
Orkulindir sem eyðast ekki miðað við mannlegan mælikvarða. Þessi orka kemur einkum frá sólinni (nýtt beint, t.d. Með ljósröfum, eða óbeint, t.d. Fallsvatns- og vindo
Frumefni á milli málma og málmleysingja
Járnoxíð (samband járns og súrefnis) með breytilegu vatnsinnihaldi sem verður til við efnaveðrun á bergi og safnast fyrir í mýrum
Aðferð til að aðskilja misþung efni með miðflóttakrafti
Orka sem er bundin í gróðri
Heildarorka efnis, sem er stöðuorka og hreyfiorka sameindana
Straumur rafhlaðinna agna, til dæmis rafeinda eftir leiðara
Vökvalausn sem inniheldur jónir og leiðir rafstraum
Fall hlutar að yfirborði jarðar eða annars himinhnattar
Lofthvolf fyrir ofan 60 km hæð þar sem loftið er jónað vegna röntgen- og útfjólublárrar geislunar frá sólu. Hvolfið endurvarpar útvarpsbylgjum
Samanlagður fjöldi róteinda og nifteinda í kjarna. Fjöldi öreinda í kjarna
Blanda sem er eins alls staðar, er ein held, engin skil sjáanleg
Menningarskeið á milli steinaldar og járnaldar sem einkenndist af notkun brons, sem er blanda kopars (eirs) og tins. Þetta tímabil hófst á 4. árþúsundi f. Kr. Bronsið ol
Regla sem kennd er við Viljálm frá Ockham. Í þessari reglu felst að ekki eigi að gera ráð fyrir tilvist fleiri hluta en þeirra sem nauðsynlegir eru til að útskýra vi
Fjöldi móla af uppleystu efni í lítra af lausn
Torleyst jónaefni myndast þegar tveimur lausnum með auðleystum jónaefnum er blandað saman
Sá varmi sem þarf til uppgufunar á einni massaeiningu af vökna og við óbreytt hitastig. Mælieiningin fyrir gufuvarma er j/kg
Ysta lag lofthjúps jarðar. Nær frá efrimörkum miðhvolfs upp í nokkur hundruð km hæð
Vindsveipir sem myndast oftast á meginskilum og berast með vindum í veðrahvolfinu. Á norðurhveli blása vindar rangsælis um lægðarmiðju en réttlætis á suðurhveli. Þv
Kraftur sem verkar á yfirborð hluta vegna þyngdar lofthjúpsins. Krafturinn minnkar eftir því sem ofar dregur sjávarmáli. Algengustu mælikvarðarnir eru atm (loftþyngdir)
Hvolf í lofthjúpi. Er í 50-80 km hæð á milli heiðarhvolfs og hitahvolfs
Vinna framkvæmd á tímaeiningu. Mælieiningin er vatt (W)
Straumar rafeinda í leiðara sem streymir alltaf í sömu átt
Teiking af atómi sem sýnir gildisrafeindir sem punkta
Efni sem er gert úr tveimur eða fleiri atómum sem deila með sér tengirafeindum
Dálkur í lotukerfinu
Atóm eða sameind tekur upp rafeindir
Atómkjarnar vissra frumefnissamsætna gefa frá sér geislum (α-, β-,γ-geislun) og breytast við það í annars konar atómkjarna
Þegar kraftur verkar á hlut, verkar jafnsterkur kraftur á móti
Breyting á staðsetningu hlutar á tímaeiningu. Einingin er m/s
Eindir sem talið er að flestar öreindir séu myndaðar úr, t.d. Nifteindir og róteindir sem mynda kjarna atóma
Frumefni í öðrum aðalflokki (A2) lotukerfisins
Jarðhitasvæði þar sem hiti er 200°C eða hærri á 1km dýpi
Ef að engin utanaðkomandi kraftar verka á hlut, þá heldur hann hreyfiástandi sínu óbreyttu
Minnsta hugsanlega magn af frumefni eða efnasambandi (atóm eða sameind)
Stafar af streymi í hlut (þá fá þeir neikvæða hleðslu) eða frá hlutum ( þá fá þeir jákvæða hleðslu)
Bylgjulengdir rafsegulbylgna. Allar rafsegulbylgjur fara með ljóshraða og bylgjulengd þeirra er í öfugu hlutfalli við tíðnina. Rafsegulbylgjur flokkast í gamma- og rönte
Viðmiðunaraðstæður við mælingar á gasi í eðlis- og efnafræði: 1 atm (loftþyngd) og °C
Efni sem valda gróðurhúsaáhrifum. Tegundirnar eru vatnsgufa, koldíoxíð, metan niturdíoxíð og brennisteinshexaflúoríð.
Eldfim blanda ýmissa kolefnisefna sem ásamt jarðgasi myndaðist fyrir óralöngu úr lífveruleifum. Ýmis efni eru unnin úr þessari blöndu með þrepaeimingu, svo sem bensí
Veik efnatengi sem stafa eingöngu af tímabundinni myndun rafskauta í sameind
Tölfræðilegur mælikvarði á samband tveggja breytistærða
Þeir stafir í mæligildi sem eru vissir og einn til viðbótar
Rafmagn í kyrrstöðu
Meðalmassi samsætna frumefnis. Ræðst af hlutfallinu milli samsætna
Frumefni í áttunda aðalflokki (A8) lotukerfisins
Sá varmi sem þarf til að auka hita einnar massaeiningar um eina gráðu. Mælieiningin er J/kg*K eða J/kg*°C
Tæki sem gefur frá sér rafstraum vegna spennu sem stafar af andstæðri tilhneigingu efna til að gefa frá sér rafeindir eða taka við þeim. Þarf að innihalda raflausn
Minnsta efnisögn frumefnis
Efnasambönd með sömu rafeindaformúlu en ólíka byggingarformúli
Tilhneiging atóma til að taka til sín rafeindir
Samanlagður atómmassi þeirra atóma sem eru í einni formúlueiningu hreins efnis
Strandvindar þar sem misheitt verður yfir landi og hafi á sólbjörtum dögum. Þegar land hitnar meira en haf að degi til blæs hafgola, en landgola að nóttu þegar land er
Massi eins móls af frumefni eða efnasambandi
Plúshlaðin öreind í kjarna atóms

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.