Language Quiz / Na Briathra Rialta-Scrúdú-Aimsir Fháistineach

Random Language Quiz

Can you name the Na Briathra Rialta-Scrúdú-Aimsir Fháistineach?

 Plays Quiz not verified by Sporcle

Score 0/40 Timer 20:00
SentencePut in Future TenseEnglish Verb
1.[Fág: mé] an teach ag a hocht a’ chlog ar maidin.Leave
2.[Dúisigh: sinn] tar éis codladh sámh.Wake
3.[Oscail: sé] na fuinneoga.Open
4.[Ní: Fan: tú] ar feadh leathuair a’ chloig tar éis na scoile.Stay
5.[Eisigh: B Saor] vacsaín nua i mbliana maidir le fliú na muc.Issue/Release
6.[An?:Tosaigh: B Saor] an cluiche cúpla nóiméad déanach?Start
7.[Ní:Siúl: sinn] abhaile ón scoil.Walk
8.[Tóg: B Saor] mo chlann i gCorcaigh.Rear/ Bring Up
9.[Ní:Críochnaigh: sí] an scrúdú in am.Finish
10.[Ordaigh: sé] dúinn ár n-obair bhaile a dhéanamh.Order
11.[An?:Can: tú] d’amhrán is fearr?Sing
12.[Ní:Scríobh: B Saor] na torthaí ar an mballa.Write
13.[Ní:Ullmhaigh: sé] go dian don scrúdú.Prepare
14.[Gléas: an leanbh] é féin don chéad uair.Dress
15.[An?:Féach: tú] ar an dteilifís ar feadh cúpla uair?Look/Watch
16.[Éirigh: sinn] go moch ar maidin.Get up
17.[Ní:Caith: sí] cloch tríd an bhfuinneog.Throw
18.[Ní: Rith: sinn] ar nós na gaoithe.Run
19.[Ceannaigh: sinn] mórán bronntanais don Nollaig.Buy
20.[Inis: B Saor] an scéal i slí iontach.Tell
SentencePut in Future TenseEnglish Verb
21.[Dúisigh: mé] go déanach amárach.Wake
22.[Ní: Fill: sí] abhaile a thuilleadh.Return
23.[An?: Cuir: B Saor] an leabhar ar an mbord?Put
24.[Tit: mé] ar mhullach mo chinn.Fall
25.[Sroich: siad] an teach tar éis tamaill.Reach
26.[An?: Tiomáin: tú] abhaile ó Bhaile Átha Cliath?Drive
27.[Socraigh: sinn] ar dhul go dtí an chathair.Decide
28.[Lean: sí] a cairde isteach sa seomra ranga.Follow
29.[Ní:Lig: B Saor] síos an leabhar ar an mbord.Let
30.[An?: Imigh: sibh] abhaile tar éis na scoile.Go
31.[Ní: Rith: sinn] timpeall na páirce.Run
32.[Sceith: sé] ar mo chara don múinteoir.Tell/ Squeal
33.[Imir: B Saor] an cluiche go féaráilte agus go spórtúil.Play
34.[Íoc: mo Dhaid] as an dinnéir sa bhialann.Pay
35.[An?: Labhair: an Príomhoide] leis na daltaí sa tríú bliain?Speak
36.[Maraigh: B Saor] an fear sin go fealltach.Kill
37.[Éist: sinn] go cúramach leis an clár raidió.Listen
38.[Tiomáin: B Saor] an carr isteach sa gharáiste.Drive
39.[Ní: Imir: sé] sa chluiche mór.Play
40.[Bris: B Saor] mo chos i dtimpiste bhóthair.Break

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
OR
Log In

Show Comments

Extras

Created Nov 12, 2011ReportNominate
Tags:gaeilge

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: