Language Quiz / Na Briathra Rialta-Aimsir Láithreach(1 syllable slender)

Random Language Quiz

Can you name the Na Briathra Rialta-Aimsir Láithreach(1 syllable slender)?

 Plays Quiz not verified by Sporcle

Score 0/25 Timer 15:00
SentencePut in Present TenseEnglish Verb
(Nigh: sé) _____________ a lámha agus a aghaidh.wash
(Ní: Tuig: mé) _______________ an cheist.understand
(Éist: sinn) ________________ leis an raidió ar feadh uair a’chloig.listen
(Tit: sí) ________________ ar an úrlár mar bhí sé sleamhain.fall
(Doirt: B Saor) __________________ uisce ar an úrlár.spill
(Léim:sé) ________________ síos ón mballa.jump
(Ní: Suigh: siad) ________________ síos sa rang sin.sit
(? Úsáid: sibh) ________________ na nótaí sa scrúdú?use
(Caill: B Saor) _______________ roinnt airgid sa scoil thar an deireadh seachtaine.lose
(Rith: sinn) _______________ trasna an bhóthair.run
(Ní: Lig: B Saor) ________________ dom dul amach ag an deireadh seachtaine.let/allow
(Ní Léigh:sí) __________________ an leabhar sin riamh.read
(Tuill: tú) __________________ marc maith i ngach aiste.earn
SentencePut in Present TenseEnglish Verb
(Teith: sé) ________________ ón áit ar nós na gaoithe.flee/run away
(Ní: Bain: mé) _______________ an-taitneamh as cóisir.enjoy
(Buail: mé) _________________ le mo chara san Ionad Siopadóireachta.meet
(Fill: sé) _________________ ar a áit chónaithe gach bliain.return
(Cuir: B Saor) ___________________ an peann ar an mbord.put
(Ní: Sroich: sinn) _____________________ an cluiche mór in am.reach
(Mair: fadhb) __________________ mar sin ar feadh na blianta.last/survive
(Caith: mé) ______________ clocha isteach sa locha.throw
(Goid: B Saor) __________________ an carr taobh amuigh den siopa.steal
(Séid: an réiteoir) ______________________ a fheadóg agus bíonn an cluiche thart.blow
(Múin: B Saor) _________________ an ábhar sin dúinn roimh am lóin.teach
(Tiomáin: B Saor) ___________________ an carr isteach sa charrchlós.drive

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
OR
Log In

Sporcle TV

Today on Sporcle TV


Watch our educational content, quiz creation guides, and fun videos on Sporcle TV.

Show Comments

Extras

Created Oct 25, 2011ReportNominate
Tags:gaeilge

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: