Language Quiz / Chinese Kangxi Radicals I: Meaning

Random Language or Chinese Quiz

Can you identify the meanings of the Chinese Kangxi radicals?

Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Also try: Ends in 'DO'
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/274 Timer 20:00
RadicalMeaningPronunciation
mǐn
xuán
zhǔ
gēn
gān
kǒu
dòu
jīn
chē
qiáng
shǒu
qīng
jiù
shǒu
bīng
shí
广guǎng
fāng
huǒ
shǐ
bái
fēng
shǒu
hēi
shí
jiōng
西
xíng
jīn
wāng
mài
qīng
fāng
piàn
zhú
wǎng
yòng (shuǎi)
bèi
lóng
mǐn
yuè
shí
xiāng
ér
shǐ
shì
jiǎo
fǒu
yáo
xiǎo
chóng
yáng
zhī
jué
qiàn
gān
yuē
shēn
wéi
yòu
𠂆hàn
jīn
cǎo
zhì
shǔ
dāo
yán
shī
huǒ
lěi
guā
RadicalMeaningPronunciation
guǐ
zhǐ
gǒng
yāo
yǐn
xīn
阝 (left)
dòu
chuān
chì
mén
suī
chén
mén
丿piě
èr
xīn
ròu
zhǐ
zhōu
máo
gōng
mián
dāo
zhǎo
yán
shū
niǎo
xuè
rén
shí
cùn
chē
chuǎn
mài
shì
xué
lǎo
yáng
quǎn
cǎo
jié
gāo
ér
miàn
cháng
tóu
fēi
jīn
niú
wāng
jīn
yáng
xīn
fēi
zhì
zhǐ
zhú
jiǔ
chàng
qiáng
chè
bèi
xǐ/xì
RadicalMeaningPronunciation
huáng
wéi
shí
niǎo
zhǎng
shān
yán
quǎn
shuǐ
yòng (shuǎi)
guī
yuè
齿chǐ
miàn
shǔ
shuǐ
zhǎo
zhǎng
zǒu
ěr
阝 (right)
yīn
jiàn
shuǐ
gǔn
dǒu
zǒu
shēng
shì
lǎo
chén
wén
鹿
shé
shān
lóng
zhuī
fēng
biāo
chuò
guī
tián
máo
gōng
yǒu
niú
wéi
chǐ
chuò
gāo
jiàn
mǐn
biàn
róu
chuān
chì
shì
dǎi
fēi
dǐng
bāo
rén

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.