Language Quiz / Chinese Kangxi Radicals I: Meaning

Random Language or Chinese Quiz

Can you identify the meanings of the Chinese Kangxi radicals?

Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/274 Timer 20:00
RadicalMeaningPronunciation
xuè
chuǎn
kǒu
jiàn
丿piě
quǎn
shí
fēi
chuān
jiōng
chē
huǒ
zhuī
bèi
fēi
lǎo
ěr
wéi
bèi
shǐ
fēng
shī
yòng (shuǎi)
鹿
shān
huáng
chuò
jiǔ
mài
wǎng
xuán
shǒu
chàng
dǎi
niú
qīng
lóng
shé
yòng (shuǎi)
zhǔ
xīn
阝 (left)
zhì
dǒu
bái
fāng
gāo
shǒu
rén
chì
yǐn
mián
yǒu
rén
jīn
guǐ
jīn
huǒ
shí
hēi
chǐ
jiǎo
chén
阝 (right)
shān
qiàn
dǐng
zhǎng
RadicalMeaningPronunciation
yán
shí
shū
máo
gān
fēng
zhǎo
yáng
jīn
shì
fāng
gǒng
gōng
shēng
yáo
西
shǔ
piàn
xiāng
miàn
jiù
yīn
shì
xīn
wéi
wāng
jué
wéi
zhī
qiáng
wāng
jīn
qiáng
chóng
gāo
guā
shuǐ
niǎo
fǒu
lóng
shǔ
guī
mǐn
zhǐ
mǐn
wén
mài
qīng
miàn
shì
dāo
dòu
yáng
yán
ér
xīn
chuān
shuǐ
cháng
shǒu
zhú
yuē
dòu
ér
biāo
róu
tóu
RadicalMeaningPronunciation
shēn
gǔn
bāo
quǎn
𠂆hàn
máo
zhú
guī
齿chǐ
gōng
niǎo
chén
广guǎng
zhōu
chì
xué
yáng
yāo
cǎo
chuò
yán
biàn
cùn
lěi
yuè
ròu
xíng
tián
suī
zǒu
xiǎo
cǎo
xǐ/xì
chè
mǐn
zǒu
niú
zhǎng
jiàn
yòu
fēi
chē
zhì
yuè
mén
shuǐ
shí
jīn
lǎo
dāo
zhǎo
jié
gēn
mén
shǐ
zhǐ
shí
shì
gān
bīng
èr
zhǐ

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.