Language Quiz / Chinese Kangxi Radicals I: Meaning

Random Language or Chinese Quiz

Can you identify the meanings of the Chinese Kangxi radicals?

Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/274 Timer 20:00
RadicalMeaningPronunciation
piàn
zhǎng
wéi
xuán
cùn
西
shí
kǒu
jiǎo
zhǔ
huǒ
chuān
shǔ
quǎn
fāng
yán
huǒ
shēn
jīn
chē
guā
chuǎn
dǎi
biāo
wén
lóng
tián
zhǎng
qiáng
yòu
yǐn
fēi
lóng
mén
yuè
jiōng
cháng
yīn
mài
huáng
yòng (shuǎi)
hēi
máo
niǎo
rén
zhǐ
shān
gōng
fēng
lǎo
miàn
chàng
zhuī
shuǐ
qīng
ér
𠂆hàn
cǎo
shì
wéi
biàn
máo
RadicalMeaningPronunciation
shì
shǔ
yuè
shuǐ
chuò
chì
xiǎo
niú
dǐng
yáng
zǒu
广guǎng
dòu
shǐ
róu
zǒu
gān
lǎo
zhú
jīn
jué
ròu
yáo
dǒu
mián
bèi
fēi
fēi
wāng
鹿
jié
xíng
miàn
guǐ
yán
xīn
guī
gāo
fēng
lěi
zhì
niǎo
shān
xuè
zhǐ
bèi
bīng
yāo
zhī
gēn
shé
shǒu
zhǐ
chén
mǐn
jiàn
bái
mài
gōng
jīn
shí
yán
zhú
wāng
wéi
chè
suī
RadicalMeaningPronunciation
shí
yòng (shuǎi)
xiāng
dāo
jiàn
阝 (left)
chuān
yáng
niú
gǒng
bāo
shēng
齿chǐ
xǐ/xì
xīn
yǒu
zhì
shì
qiáng
ér
tóu
xué
qiàn
èr
guī
qīng
mǐn
gāo
jīn
shǐ
yuē
shì
丿piě
shí
zhǎo
阝 (right)
fāng
shí
ěr
shǒu
quǎn
chóng
fǒu
mén
zhōu
gǔn
jiǔ
zhǎo
dāo
chǐ
shǒu
chē
wǎng
chén
shuǐ
shī
dòu
gān
jīn
shū
yáng
chì
chuò
cǎo
rén
jiù
mǐn
xīn

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.