Language Quiz / Chinese Kangxi Radicals I: Meaning

Random Language or Chinese Quiz

Can you identify the meanings of the Chinese Kangxi radicals?

Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Also try: Letter Swap II
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/274 Timer 20:00
RadicalMeaningPronunciation
piàn
bái
wāng
gǔn
niǎo
yáng
shí
shǒu
èr
齿chǐ
shī
bèi
jiàn
mǐn
lóng
jiù
chì
tián
lěi
阝 (right)
jīn
tóu
shí
fēi
guā
xuán
cǎo
chóng
shǐ
fǒu
chén
dǒu
mài
mén
kǒu
shuǐ
wéi
dāo
fēng
shēn
shuǐ
yuè
niú
yáng
hēi
chuò
yuē
rén
mǐn
zhǎng
niǎo
zhǔ
shān
yán
suī
shì
西
zhǐ
gāo
cháng
yāo
wāng
RadicalMeaningPronunciation
shǔ
qīng
zhǐ
xīn
鹿
zhǐ
xíng
zhì
shǒu
shǒu
fēng
yòng (shuǎi)
𠂆hàn
zhōu
qiáng
fēi
dāo
qiàn
shí
yáng
zhǎo
bīng
gāo
shí
xué
guī
yòu
zǒu
jiàn
mài
chuān
wén
yīn
rén
yǐn
mǐn
bāo
biāo
miàn
chē
chǐ
yáo
jīn
jīn
chàng
dǎi
zhì
yòng (shuǎi)
jiǎo
yán
广guǎng
阝 (left)
huáng
chén
cùn
huǒ
chuān
fāng
niú
ròu
shé
huǒ
dòu
quǎn
zhú
lóng
jiōng
gōng
xiāng
shēng
yuè
guī
RadicalMeaningPronunciation
miàn
zhǎo
shuǐ
shí
biàn
zǒu
fāng
zhuī
wǎng
chì
bèi
wéi
xīn
shǔ
máo
丿piě
lǎo
shān
cǎo
chè
gān
róu
ěr
gān
shǐ
máo
chē
jiǔ
gōng
ér
shì
zhǎng
dǐng
jué
mén
shì
mián
yán
gǒng
quǎn
shì
dòu
chuò
jié
xuè
jīn
lǎo
chuǎn
guǐ
xīn
fēi
wéi
qiáng
shū
gēn
xiǎo
zhú
jīn
xǐ/xì
zhī
yǒu
ér
qīng

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.