Science Quiz / Pierre Bourdieu Sociologi

Random Science Quiz

Pierre Bourdieu Sociologi

 Plays Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/15 Timer 20:00
Spørgsmål.Svar
Hvad er ____ ifølge Bourdieu ?Et netværk eller en konfiguration af objektive relationer mellem positioner fastlagt i kraft af deres placering i relation til de på feltet aktive kapitalformer. I moderne industrisamfund består det sociale kosmos af en række relativt autonome mikrokosmoser eller felter, hver især med specifikke regelsæt værdier og interesser.
Hvad er ____?De dominerende gruppers magt til at opretholde konsensus om den sociale verdens mening. Social magt bygger på kollektiv fornægtelse af realiteternes verden( se: the matrix)
Hvad er ____ ifølge Bourdieu? Et system af varige, men foranderlige dispositioner, gennem hvilke agenterne opfatter, bedømmer og handler i verden. Habitus er det generative og samlende princip, som omsætter en social positions relationelle karakteristika.
Hvad er ____ ifølge Bourdieu?Eksisterer i tre hovedformer: økonomisk kapital(penge og materielle ressourcer), kulturel kapital (dannelse og uddannelse) samt social kapital( de ressourcer en agent har i kraft af at han/hun er medlem af en specifik gruppe). Hertil kommer symbolsk kapital, en slags overordnet kapitalformen(prestige, ry) som de tre andre kapitalformer transformeres til, når de opfattes som legitime på et specifikt felt.
Hvilken rolle spiller ”____” for Bourdieu?Denne udgør en sorteringsfunktion. Kulturel kapital overføres til de retmæssige arvinger. Således reproduceres klassesamfundet og den social ulighed befæstes. Skolen forudsætter nemlig en hvis baggrundskapital.
Hvordan er Bourdieus ____begreb?Relationelt
Hvilken rolle spiller ____ ifølge Bourdieu?Den udgør et af de vigtigste instrumenter i de dominerende klassers kamp for at bevare deres position i samfundet.
Hvad er ____ ifølge Bourdieu?et erhvervet system af handlingsskemaer, præferencer og principper for, hvordan verden skal anskues og opdeles. En væren-i-verden hinsides refleksion og logisk kontrol. En intentionsløs intentionalitet der konstituerer verden som meningsfyldt og bevirker, at agenterne reagerer spontant rigtigt uden at behøve at analyserer situationen og bevidst vælge mellem forskellige handlingsalternativer.
Spørgsmål.Svar
Hvad er ____ ifølge Bourdieu?Den primære kontrollerende instans i samfundet. Staten organiserer de forskellige felter til en enhed. Staten har monopol på fysisk og legitim vold. Gennem organiseringen af felterne udøver staten sin kontrol og individerne via: Udstedelse af lov / straf, via penge, via uddannelse og via ærestitler.
Hvad er ____ ifølge Bourdieu?Det samfundsmæssige rum af sociale positioner, organiseret på basis af to differentieringsprincipper: a) den totale mængde af kapital, som agenterne besidder, samt b) fordelingen mellem økonomisk kapital og kulturel kapital. Den første, vertikale dimension skelner altså mellem dem der har et stort samlet kapital volumen, og dem der har et lille kapitalvolumen. Den anden, horisontale dimension skelner mellem dem der hovedsageligt har økonomisk kapital og dem der hovedsageligt har kulturel kapital
Hvad er ____ ifølge Bourdieu?består af to hovedfraktioner – de der sidder på store mængder af økonomisk kapital og de der sidder på store mængder af kulturel kapital.
Hvad er ____?Feltets indbyggede common sense-forestillinger om ret og uret, normalt og unormalt, kvalificering og diskvalificering
Hvad er ____ ifølge Bourdieu?”At afdække de dybest nedgravede strukturer i de sociale verdener, der udgør det sociale univers, og de mekanismer, der sørger for, at de bliver reproduceret eller forandret.”
Hvordan kan ____ nedbrydes?Ved at udsætte det for skæbnesvanger kritik i form at påstand om, at feltet er blevet banaliseret og populariseret at feltet har glemt sin oprindelse og sine klassikere.
Hvad er ____?Vold, der ikke genkendes som vold. Magtudøvelse, der ikke opfattes som magtudøvelse. Uddannelsessystemet fungerer i kraft af denne symbolske vold. Sorteringen kan kun foregå effektivt, så længe ”skolen” udøver dette i det skjulte.

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Join for Free
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Created Jun 15, 2015ReportNominate
Tags:rgsmĂ, spĂ, svar

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: