Science Quiz / Karl Marx Sociologi

Random Science Quiz

Karl Marx Sociologi

 Plays Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Also try: Planet Consonants
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/19 Timer 20:00
Spørgsmül.Svar
Hvad mener Marx med ____?verden bliver ikke set som ürsageffekt men som gensidige virkninger mellem 2 parter. Økonomi er bestemmende for det sociale/tanken.
Hvad mener Marx med ____?Basis for historien og studiet af den er samfundets produktive struktur. Politisk-juridiske former og menneskers bevidsthed skal forstüs i forhold til den økonomiske basis.
hvad er ”____” i kapitalismen?et spørgsmål om at tjene penge
Hvad mener Marx med ____?Et forhold mellem det borgerlige samfunds hovedklasser, bourgeoisiet og proletariatet, som i det borgerlige samfund er den dominerende produktionsstruktur.
Hvad er labor i ____?work, creativity and activity.
Hvad er og hvor er ____ I følge Marx?Marx har et substantielt magtbegreb, hvilket betyder, at magten er samlet i staten. Da staten er den herskende klasses instrument, og vi lever i et kapitalistisk samfund, hvor bourgeoisiet er den dominerende klasse, betyder det, at magten i det kapitalistiske samfund ligger hos bourgeoisiet
Hvad er ____?Den forestilling af løn for arbejde er et bytte af ”ting” i modsætning til en relation mellem mennesker( her: arbejder og kapitalist / employers + workers). Tingsliggørelse betegner den proces, der sker når man begynder at opfatte det menneskeskabte, fx sociale strukturer, som naturlige, universelle og absolutte ting, der ikke er mulige at kontrollere eller ændre. Tingsliggørelse er en konsekvens af fremmedgørelse – fordi mennesket er fremmedgjort har mennesket en tendens til at tingsliggøre pro
Hvad betyder ____?Ideen om, at vĂŚrdien af en vare bestemmes af den mĂŚngde arbejde, der er nedlagt i den.
Hvad mener Marx med ____?de sociale og økonomiske forhold som rüder mellem mennesker og klasser i samfundets materielle produktion.
Hvad er ____?en tings anvendelighed
Spørgsmül.Svar
Hvad mener Marx med ____?den samlede kapacitet af samfundets muligheder for at udvinde og producerer fornødenheder af naturen.
Hvad er ____?den mĂŚngde varer(eller penge) en bestemt vare kan byttes mod
Hvad er ____?At arbejderen tror at den merværdi der er i det skabte produkt kommer fra produktet selv og ikke i kraft af det levende arbejde. – værdi kan kun skabes af levende arbejde.
Hvad er ____?At blive fremmed over for sig selv / og fremmedgjort fra sit arbejde. I det kapitalistiske industrisamfund bygger Marx på to forudsætninger: arbejdet udtrykker menneskets artsvæsen – arbejdet udføres som lønarbejde. Defineret ved 4 faktorer: fremmedgjort fra deres skabte produkt, de bliver fremmedgjort produktion(de arbejder ikke for sig selv – men for kapitalisten), de bliver fremmedgjort fra deres kolleger og de bliver fremmedgjort fra deres menneskelige potentiale.
hvad er ____?Det klasseløse samfund
Hvad er ____?et økonomisk system i hvilket bourgeoisiet ejer produktionsmidlerne og proletariatet mü sÌlge deres arbejdskraft til kapitalisten for at overleve.
Hvad er ____?Overproduktionskriser, loven om profitratens faldende tendens, øgning af arbejdets udbytningsgrad..
Hvordan optrĂŚder ____ i Marx terminologi?eks: penge, varer, fabrikker og maskiner
Hvad mener Marx med ____?den del af den skabte vÌrdi i produktionen, som ikke medgür i lønarbejdernes reproduktion.

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Join for Free
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Created Jun 14, 2015ReportNominate
Tags:karl, marx, rgsmĂ, spĂ, svar

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: