Science Quiz / Georg Simmel Sociologi

Random Science Quiz

Georg Simmel Sociologi

 Plays Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/20 Timer 20:00
Spørgsmål.Svar
Hvad er ____ ifølge Simmel?IKKE en organisme som hos Durkheim. En samling af individer forbundet ved interaktion, hvorved en synergisk effekt opstår. et produkt af vekselvirkning. Samfundet ”eksisterer, hvor flere individet indgår i vekselvirkning.  samfundet set som summen af relationsformer. Arbejdsdeling og specialisering er eksempler på to former for samfundsmæssig vekselvirkning. Det moderne samfund er mere fuldkomment, end tidligere samfund, fordi det via specialisering og arbejdsdeling er i stand til, at producer
Hvad er ____ ifølge Simmel?Den objektive kultur dominerer den subjektive kultur
Hvad er ____ ifølge Simmel?Et både utopisk og tragisk begreb om ægthed, ærlighed og oprindelighed i den moderne verden. Personlighed er som sådan et produkt af den moderne verden, men det er udviskningen også.
Hvad er ____ ifølge Simmel?Den moderne samfundsudvikling skaber den moderne individualitet, der har en tvetydig karakter. På den ene side produceres frihed, på den anden sige udleveres individet til et brølende samfundsmaskineri, der truer individet med anonymitet og fremmedgørelse.
Hvad er Simmels løsning på problemet med ”____”?at man indgår i små grupper eks. Familien
Hvad er ____?Samfundet er en enhed, hvor individer indgår i vekselvirkning ud fra bestemte interesser og mål ( også karakteriseret som ”indhold”, fx sult, kærlighed, økonomi). Sociologien skal beskæftige sig med formerne for samfundsmæssig vekselvirkning (fx arbejdsdeling, koketteri, konkurrence) og ikke indholdene.
Hvad er Simmels ____?Essayistisk
Hvad er ____ ifølge Simmel?Sprog, jura, teknik, kunst, det huslige, arkitektur, normer og værdier. Noget skabt i historien  for det er blevet det moderne menneskes skæbne. Denne dominerer den subjektive kultur.
Hvad er ____ ifølge Simmel?et produkt af samfundet
hvordan forstås ”____” ifølge Simmel?Det kan ikke være anderledes
Spørgsmål.Svar
Hvad er ”____” ifølge Simmel?menneskets evige(individuelle) kreative kapacitet, der sætter sig i stand til at overskride erfaringens grænser.
Hvad/hvor er normer og værdier i ____ ifølge Simmel?internaliseret i individets bevidsthed, der eksisterer både internt og eksternt(dualistisk)
Hvad er ____ ifølge Simmel?i kraft af arbejdsdeling og specialisering differentieres samfundet med det resultat, at oprindelig homogene grupper bliver heterogene. Samfundet bliver mere komplekst og uoverskueligt, men samtidig i stand til at udføre langt flere varierede funktioner (”Verden har aldrig været bedre men heller aldrig værre”)
Hvad er mentaliteten i ____?ligegyldighed  individet opsøger det ekstreme.
Hvilke ligheder har Simmel med ____?individets præstationskrav, ensomhed og fremmedgørelse(hos Simmel i storbyen) – Penge spiller en afgørende rolle
Hvad er problemet med ”____” ifølge Simmel?Her skabes der en objektiv kultur, der ultimativt kommer til at true menneskets frihed.
Hvad er ____?i menneskelige relationer studeres som dyader og triader
Hvilke ____ står individ og samfund overfor ifølge Simmel?Parallelt med tilvækst af individuel frihed vokser samfundet til at udgøre et enormt maskineri, der truer med at knuse individet. Perspektivet på samfundsudviklingen før var rationalitet og fremskridt – nu erstattes denne af en krisebevidsthed, der kortlægger modsigelser og konflikter set fra individets synspunkt.
Hvad er ____ ifølge Simmel?Penge påvirker både aktørernes ”indre verden” og den objektive kultur. Penge kan ifølge Simmel bruges til, at forstå livet i sin helhed, det moderne samfunds samt livets generelle problemer. Penge har en utrolig effekt på mennesker især i det moderne penge/bysamfund. Udveksling mellem mennesker (bytteteori) er den reneste form for interaktion og penge er den reneste form for udveksling.
Hvad er ”____” ifølge Simmel?det (objektive) produkt, der kommer ud af ”more-life” – det er objekter, der transcenderer mennesket.

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Join for Free
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Created Jun 15, 2015ReportNominate
Tags:rgsm, sp, svar

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: