Science Quiz / Forskningsdesign, -kriterier og caseudvælgelse

Random Science Quiz

Metode 1: Forskningsdesign, -kriterier og caseudvælgelse?

Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/29 Timer 20:00
Spørgsmål.Svar
Hvad er ___ case?En case, hvor det er meget sandsynligt at observere en effekt af X.
Hvad er et ___studie?Dybdegående studie af én enhed
Hvad er ___?Det klart mest anvendte komparative design, hvor cases varierer mest muligt på X og mindst muligt på tredjevariable.
Hvad er et ___eksperiment?En eksperimenttype, hvor vi vælger tilfældigt, hvilke deltagere, der skal have de forskellige treatments, dvs. hvem der skal modtage hvilke stimuli.
Hvad er ___ udvælgelse?Udvælgelsesstrategi hvor cases skal være interessante ift. teorien.
Hvad er et ___eksperiment?Eksperimenttype, hvor der ikke er fuld kontrol over randomisering.
Hvad er ___ udvælgelse?Udvælgelsesstrategi til statistiske studier (især på individniveau) -> repræsenterer populationen.
Hvad er ___?En gruppe, der ikke får noget treatment.
Hvad er ___?Når den uafhængige variabel (X) manipuleres, og effekten aflæses på den afhængige variabel (Y).
Hvad er ___?Forskningskriterie i forbindelse med kvalitativ analyse, som nærmest er lig reliabilitet. (engelsk ord)
Hvad er ___ case?En case, som falder uden for det generelle mønster.
Hvad er et ___eksperiment?Eksperimenttype, hvor interventionen tildeles i den virkelig verden
Hvad er et ___eksperiment?Eksperimenttype, hvor variationen i den uafhængige variabel er forårsaget af eksogene (udefrakommende) faktorer.
Hvad er ___?Forskningskriterie i forbindelse med kvalitativ analyse, som nærmest er lig gentagelighed. (engelsk ord)
Hvad er ___?Forskningskriterie i forbindelse med kvalitativ analyse, som er en kombination af intern validitet og målingsvaliditet. (engelsk ord)
Spørgsmål.Svar
Hvad er ___?Observation af enheder før stimuli.
Hvad er et ___studie?Studie, hvor 2-6 enheder sammenlignes.
Hvad er ___?I hvor høj en grad vores undersøgelse kan sige noget om resten af populationen
Hvad er ___?Komparativt design, hvor cases har samme Y, men med variation på andre variable, så vi kan afvise disse faktorer som årsag til Y.
Hvad er ___validitet?Validitet, vedrørende kausalslutningens gyldighed (TEST)
Hvad er ___validitet?Validitet, vedrørende kausalsammenhængens generaliserbarhed
Hvad er ___?Den strategi, som vi vælger for at gennemføre vores undersøgelse.
Hvad er ___?Måler vi præcist? Ville gentagne målinger give samme resultat? -> Fravær af tilfældige fejl.
Hvad er ___validitet?Hvorvidt undersøgelsens konklusioner gælder i forhold til ”naturlige”, virkelighedstro situationer
Hvad er ___ case?En case, hvor det er meget usandsynligt at observere en effekt af X.
Hvad er ___?Forskningskriterie i forbindelse med kvalitativ analyse, som nærmest er lig generaliserbarhed. (engelsk ord)
Hvad er ___?Måler vi det, vi tror vi måler? -> Fravær af systematiske fejl
Hvad er et ___eksperiment?Eksperimenttype, hvor interventionen tildeles via et spørgeskema
Hvad er et ___eksperiment?Eksperimenttype, hvor interventionen tildeles i et forskerstyret miljø

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.