Science Quiz / Anthony Giddens Sociologi

Random Science Quiz

Anthony Giddens Sociologi

 Plays Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/17 Timer 20:00
Spørgsmål.Svar
Hvad er ____?En relation mellem to personer, som indgår i forholdet for dets egen skyld, og som kun fortsætter for så vidt som begge parter anser det for tilstrækkeligt tilfredsstillende for dem at blive i det.
Hvad er ____?Den er ikke en given størrelse men en proces. Den produceres og reproduceres hele tiden qua aktørens handlinger.
Hvordan skal det gøres muligt at begribe det moderne samfunds____?Ved at overskride modsætningen mellem aktør og struktur.
Hvad er ____ ifølge Giddens?et kyndigt individ, med viden om de fleste handlinger, han/hun foretager
Hvad er ____?En sammenhængende relation, hvor struktur både ses som midlet til og resultatet af aktørernes handlinger.
Hvad er ____?Det at man eksplicit kan give udtryk for hvorfor og hvordan man udøver en handling.
Hvad er ____?Når seksualitet er løst fra forplantningskravet og dermed uden reproduktionsformål, er der åbnet en mulighed for, at seksualiteten kan formes og bruges i udviklingen af vores selvidentitetsproces.
Hvad er ____?Dækker over den viden vi ikke umiddelbart kan gøre rede for. Handlingerne er rutiniseret og automatiseret og foregå på et praktisk bevidsthedsniveau.
Hvad er ____?regler og ressoucer, som agenten trækker på i produktionen og reproduktionen af det sociale liv og dermed strukturen.
Spørgsmål.Svar
Hvilke ____ findes i moderniteten ifølge Giddens?Kapitalisme, industrialisme, overvågningskapaciteter og kontrollen med voldsmidler( eks. Militær)
Hvad er ____?En barrieretype i overgangen(flydende) mellem Praktisk bevidsthed og diskursiv bevidsthed.
Hvad er ____?det medierende begreb, der overskrider aktør-struktur-dualismen. Struktur er både middel til og resultat af aktørens handlinger.
hvad er ____?Samfundet består ikke af et forudgivet univers af objekter. Samfundet produceres hele tiden af aktivt handlende agenter i deres sociale praksis. Social praksis konstituerer os som aktører og realiserer og legemliggøre samtidig strukturer.
Hvad er modernitetens mest ____ ifølge Giddens?1. Adskillelse af tid og rum, 2. de såkaldte udlejringsmekanismer, 3. Modernitetens refleksive karakter.
hvad er ____?social praksis, der reproduceres, hvorved et mønster af sociale relationer opstår.
hvad er ____?Strukturteorien er et forsøg på at beskrive den samfundsmæssige virkelighed. Strukturationsteorien er derfor Giddens bud på en social ontologi
Hvad er ____?skal forstås som et flow af begivenheder, der gennemstrømmer tilværelsen i en uophørlig proces analog til de tanke- og erkendelsesprocesser, der til stadighed løber gennem vores hoveder. Handling er en strøm, - uden start- og slutpunkt – kort sagt en strukturationsproces.

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Join for Free
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Created Jun 14, 2015ReportNominate
Tags:anthony, rgsmĂ, spĂ, svar

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: