Pokémon moves japanese name

Can you name the Pokémon moves japanese name?

Classic
0/34
10:00
HintAnswer
Kiaidama
Juman boruto
Mizu shuriken
Ereki boru
Mizu no hado
Aian teru
Amagoi
Kaminari
Kaminari panchi
Denkkou sekka
Iai giri
Naminori
Mirai yochi
Kaen hosha
Doragon kuro
Wairudo boruto
Bakuonpa
HintAnswer
Chouonpa
Tsuji giri
Kage bunshin
Burasuto ban
Hado puranto
Hagane no tsubasa
Misairu bari
Mun fosu
Reitou bimu
Borutekka
Jishin
Furea doraibu
Supido suta
Suton ejji
Ryu no hadou
Bureibu bado
Hakai kosen

Quiz Scoreboard

May contain spoilers

More to Explore

You Might Also Like...

Today's Top Quizzes in Entertainment

Browse Entertainment

Today's Top Quizzes in Japanese

Browse Japanese

Showdown Scoreboard SHOWDOWN HUB

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: