პრემიერ მინისტრები

დაასახელეთ დამოუკიდებელი საქართველოს პრემიერ მინისტრები

Classic
Forced Order Answers have to be entered in order
Wrong Answers Some wrong answers will appear in red
0/20
10:00
მინიშნებაპასუხი
1918
1918-1921
1991
1991-1992
1992-1993
1993 მოვალეობის შემსრულებელი
1993-1995
1995 მოვალეობის შემსრულებელი
2004-2005
2005-2007
მინიშნებაპასუხი
2007-2008
2008-2009
2009-2012
2012
2012-2013
2013-2015
2015-2018
2018-2019
2019-2021
მოქმედი პრემიერ მინისტრი

Quiz Scoreboard

May contain spoilers

More to Explore

You Might Also Like...

Tags

This quiz does not have any tags.

Today's Top Quizzes in History

Browse History

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: