History Quiz / Beveren Government Van de Vijver III

Random History or Politics Quiz

Can you name the members of Beveren Government Van de Vijver III?

 Plays Quiz not verified by Sporcle

Support Sporcle.
Go Orange.
Score 0/9 Timer 05:00
Functie en bevoegdhedenNaamPolitieke partij
Burgemeester - veiligheid, rampen, preventie, volksgezondheid, financiƫn, kerkfabriek, land- en tuinbouw, jaarmarkten, burgerzaken, gebouwen, oppervlaktewateren, PRCD&V
1e schepen - groen- en natuurontwikkeling, milieu, energiebeleid, lokale economie en KMO, city marketing, markten en kermissenN-VA
2e schepen - onderwijs, kinderopvang, sport en recreatie, jeugdCD&V
3e schepen - stedenbouw en ruimtelijke ordening, woonbeleid, erfgoed kasteel Hof ter Saksen, linkeroeverN-VA
4e schepen - mobiliteit, openbaar vervoer en trage wegen, openbare werken en riolering, feestelijkheden, poldersCD&V
5e schepen - cultuur, bibliotheken, intern preventiebeleid, emancipatiebeleid, ontwikkelingssamenwerkingN-VA
6e schepen - erfgoed, landschappen en monumenten, dierenwelzijn, ICT beleid, toerisme, kunstbeleidN-VA
7e schepen - voorzitter BCSD, sociale zaken, seniorenbeleid, gezondheidspreventieCD&V
algemeen directeur - brug tussen politieke en ambtelijke pijler -

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
OR
Log In
Forgot?

From the Vault

Dinosaurs Beginning With...

by christopherjulia

Hang in there, everyone. We're only a little way out from science cloning us pet dinosaurs.
Remove Ads.
Support Sporcle.
Get the best of Sporcle when you Go Orange. This ad-free experience offers more features, more stats, and more fun while also helping to support Sporcle. Thank you for becoming a member.

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: