History Quiz / Belgian Government Michel I

Random History or Politics Quiz

Can you name the members of Belgian Government Michel I?

 Plays Quiz not verified by Sporcle

Support Sporcle.
Go Orange.
Score 0/24 Timer 10:00
Functie en bevoegdhedenNaamPolitieke partij
Eerste minister - Algemeen beleid en voorzitter van het kernkabinet en de ministerraad MR
Vicepremier en minister - Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel CD&V
Vicepremier en minister - Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen en Grootstedenbeleid (tot 21 mei 2015)N-VA
Vicepremier en minister - Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post Open VLD
Vicepremier en minister - Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen MR
(tot 22/9/15) Minister - Begroting, belast met de Nationale Loterij MR
(vanaf 22/9/15) Minister - Begroting, belast met de Nationale Loterij MR
Minister - JustitieCD&V
Minister - Sociale Zaken en VolksgezondheidOpen VLD
Minister - PensioenenMR
Minister - Financiën en Bestrijding van fiscale fraude (vanaf 21 mei 2015)N-VA
(tot 28/7/17) Minister - Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke IntegratieMR
(vanaf 28/7/17) Minister - Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie MR
Minister - Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling MR
(tot 12/11/18) Minister - Defensie, belast met Ambtenarenzaken N-VA
(vanaf 12/11/18) Minister - Defensie, belast met Ambtenarenzaken N-VA
(tot 15/4/16) Minister - Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen MR
(vanaf 17/4/16) Minister - Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen MR
Staatssecretaris (toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel) - Buitenlandse HandelCD&V
(tot 29/4/16) Staatssecretaris (toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid) - Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee Open VLD
(vanaf 29/4/16) Staatssecretaris (toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid) - Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee Open VLD
(tot 20/2/17) Staatssecretaris (toegevoegd a.d. minister v Financiën) - Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met beperking, Wetenschap- en grootstedenbeleid, fiscale fraudN-VA
(van 20/2/17) Staatssecretaris (toegevoegd a.d. minister v Financiën) - Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met beperking, Wetenschap- en grootstedenbeleid, fiscale fraudN-VA
Staatssecretaris (toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken) - Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging N-VA

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
OR
Log In

From the Vault

TV Weddings

by Hejman

Whenever a TV Wedding happens, you know that hijinks will surely ensue.
Remove Ads.
Support Sporcle.
Get the best of Sporcle when you Go Orange. This ad-free experience offers more features, more stats, and more fun while also helping to support Sporcle. Thank you for becoming a member.

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: