Geography Quiz / Countries of Europe by phonetic (IPA)

Random Geography or Country Quiz

Can you name the Countries of Europe by phonetic spelling (IPA)?

Quiz not verified by Sporcle

How to PlayForced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/47 Timer 05:00
British spellingCountryAmerican spelling
griːs gris
juːˈkreɪn juˈkreɪn
ˈfɪnləndˈfɪnˌlænd
ˌmæsəˈdəʊnɪə ˌmæsəˈdoʊniə
mɒntɪˈnɛgrəʊ ˌmɑntəˈneɪgroʊ
ˌkrəʊˈeɪʃəkroʊˈeɪʃə
ˈnɛðələndz ˈnɛðərləndz
ˈtɜːki ˈtɜrki
ˈɪtəli ɪtəli
ˈɒstrɪəˈɔstriə
ˈmɒnəkəʊ ˈmɑnəˌkoʊ
ˌlɪθjʊˈeɪnɪəlɪθəˈweɪniə
ˈaɪsləndˈaɪslənd
ˈsɜːbɪə ˈsɜrbiə
ˈbɛlʤəmˈbɛlʤəm
ˈpɔːʧəgəl ˈpɔrʧəgəl
speɪn speɪn
sæn məˈrɪnəʊ sæn məˈrinoʊ
ˈdɛnmɑːkˈdɛnˌmɑrk
ˈvætɪkən ˈsɪtiˈvætɪkən ˈsɪti
bʌlˈgeərɪəbəlˈgɛriə
ænˈdɔːrəænˈdɔrə
ˈpəʊləndˈpoʊlənd
ˈaɪələndˈaɪərlənd
British spellingCountryAmerican spelling
jʊˈnaɪtɪd ˈkɪŋdəm juˈnaɪtəd ˈkɪŋdəm
ˈswɪtsələnd ˈswɪtsərlənd
ˈbɒznɪə ænd ˌhɜːtsəgəʊˈviːnəˈbɑzniə ænd ˌhɛrtsəgoʊˈvinə
ɛsˈtəʊnɪə ɛˈstoʊniə
ˈkɒsəvə ˈkoʊsoʊˌvoʊ
ˈnɔːweɪ ˈnɔrˌweɪ
ʧɛk rɪˈpʌblɪkʧɛk riˈpʌblək
mɒlˈdəʊvəˌmoʊlˈdoʊvə
ˈrʌʃə ˈrʌʃə
ælˈbeɪnɪəælˈbeɪnɪə
ˈsaɪprəsˈsaɪprəs
rəʊˈmeɪnɪə roʊˈmeɪniə
ˈʤɜːməni ˈʤɜrməni
ˈbɛlərʊsbɛˈlɑrəs
sləʊˈviːnɪəˌsloʊˈviniə
ˈlætvɪə ˈlætviə
sləʊˈvækɪə ˌsloʊˈvɑkiə
ˈmɔːltəˈmɔltə
ˈhʌŋgəriˈhʌŋgəri
ˈfrɑːns fræns
ˈswɪdən ˈswidən
ˈlʌksəmbɜːg ˈlʌksəmˌbɔrg
ˈlɪktənstaɪn ˈlɪktənˌstaɪn

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.