Geography Quiz / Countries of Europe by phonetic (IPA)

Random Geography or Country Quiz

QUIZ: Can you name the Countries of Europe by phonetic spelling (IPA)?

Quiz not verified by Sporcle

How to PlayForced Order
Also try: 'D' in Europe
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/47 Timer 05:00
British spellingCountryAmerican spelling
griːs gris
speɪn speɪn
sæn məˈrɪnəʊ sæn məˈrinoʊ
ʧɛk rɪˈpʌblɪkʧɛk riˈpʌblək
ˈlætvɪə ˈlætviə
ˈhʌŋgəriˈhʌŋgəri
ˈaɪsləndˈaɪslənd
ˈswɪdən ˈswidən
mɒlˈdəʊvəˌmoʊlˈdoʊvə
ˈbɛlʤəmˈbɛlʤəm
ˌlɪθjʊˈeɪnɪəlɪθəˈweɪniə
ˈɒstrɪəˈɔstriə
ˌmæsəˈdəʊnɪə ˌmæsəˈdoʊniə
ˈnɛðələndz ˈnɛðərləndz
juːˈkreɪn juˈkreɪn
ˈbɛlərʊsbɛˈlɑrəs
sləʊˈviːnɪəˌsloʊˈviniə
ˈfɪnləndˈfɪnˌlænd
ɛsˈtəʊnɪə ɛˈstoʊniə
ˈdɛnmɑːkˈdɛnˌmɑrk
ˌkrəʊˈeɪʃəkroʊˈeɪʃə
ˈaɪələndˈaɪərlənd
bʌlˈgeərɪəbəlˈgɛriə
ˈbɒznɪə ænd ˌhɜːtsəgəʊˈviːnəˈbɑzniə ænd ˌhɛrtsəgoʊˈvinə
British spellingCountryAmerican spelling
ˈnɔːweɪ ˈnɔrˌweɪ
ˈlɪktənstaɪn ˈlɪktənˌstaɪn
ˈpəʊləndˈpoʊlənd
jʊˈnaɪtɪd ˈkɪŋdəm juˈnaɪtəd ˈkɪŋdəm
ˈmɔːltəˈmɔltə
ˈrʌʃə ˈrʌʃə
sləʊˈvækɪə ˌsloʊˈvɑkiə
ˈtɜːki ˈtɜrki
ˈʤɜːməni ˈʤɜrməni
ˈfrɑːns fræns
ˈswɪtsələnd ˈswɪtsərlənd
ˈɪtəli ɪtəli
ænˈdɔːrəænˈdɔrə
ˈpɔːʧəgəl ˈpɔrʧəgəl
ælˈbeɪnɪəælˈbeɪnɪə
rəʊˈmeɪnɪə roʊˈmeɪniə
ˈkɒsəvə ˈkoʊsoʊˌvoʊ
ˈlʌksəmbɜːg ˈlʌksəmˌbɔrg
ˈmɒnəkəʊ ˈmɑnəˌkoʊ
ˈvætɪkən ˈsɪtiˈvætɪkən ˈsɪti
ˈsaɪprəsˈsaɪprəs
ˈsɜːbɪə ˈsɜrbiə
mɒntɪˈnɛgrəʊ ˌmɑntəˈneɪgroʊ

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.