Geography Quiz / Countries of Europe by phonetic (IPA)

Random Geography or Europe Quiz

Can you name the Countries of Europe by phonetic spelling (IPA)?

 Plays Quiz not verified by Sporcle

How to PlayForced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/47 Timer 05:00
British spellingCountryAmerican spelling
mɒntɪˈnɛgrəʊ ˌmɑntəˈneɪgroʊ
jʊˈnaɪtɪd ˈkɪŋdəm juˈnaɪtəd ˈkɪŋdəm
ˈaɪələndˈaɪərlənd
rəʊˈmeɪnɪə roʊˈmeɪniə
speɪn speɪn
ˈnɛðələndz ˈnɛðərləndz
ˈkɒsəvə ˈkoʊsoʊˌvoʊ
ˌmæsəˈdəʊnɪə ˌmæsəˈdoʊniə
ˈsaɪprəsˈsaɪprəs
ˈfɪnləndˈfɪnˌlænd
sləʊˈvækɪə ˌsloʊˈvɑkiə
ˈdɛnmɑːkˈdɛnˌmɑrk
ˈaɪsləndˈaɪslənd
ˈmɒnəkəʊ ˈmɑnəˌkoʊ
sæn məˈrɪnəʊ sæn məˈrinoʊ
ˈfrɑːns fræns
ɛsˈtəʊnɪə ɛˈstoʊniə
ˈbɛlərʊsbɛˈlɑrəs
griːs gris
ˈlætvɪə ˈlætviə
ʧɛk rɪˈpʌblɪkʧɛk riˈpʌblək
ˈswɪdən ˈswidən
ˈswɪtsələnd ˈswɪtsərlənd
juːˈkreɪn juˈkreɪn
British spellingCountryAmerican spelling
ˈɪtəli ɪtəli
ˈlɪktənstaɪn ˈlɪktənˌstaɪn
ælˈbeɪnɪəælˈbeɪnɪə
ˈpɔːʧəgəl ˈpɔrʧəgəl
ˈlʌksəmbɜːg ˈlʌksəmˌbɔrg
ˈtɜːki ˈtɜrki
bʌlˈgeərɪəbəlˈgɛriə
ˈnɔːweɪ ˈnɔrˌweɪ
ˌkrəʊˈeɪʃəkroʊˈeɪʃə
ˌlɪθjʊˈeɪnɪəlɪθəˈweɪniə
ˈɒstrɪəˈɔstriə
ˈsɜːbɪə ˈsɜrbiə
ˈmɔːltəˈmɔltə
ˈbɛlʤəmˈbɛlʤəm
ˈpəʊləndˈpoʊlənd
ˈvætɪkən ˈsɪtiˈvætɪkən ˈsɪti
ˈbɒznɪə ænd ˌhɜːtsəgəʊˈviːnəˈbɑzniə ænd ˌhɛrtsəgoʊˈvinə
mɒlˈdəʊvəˌmoʊlˈdoʊvə
ˈrʌʃə ˈrʌʃə
ˈhʌŋgəriˈhʌŋgəri
ˈʤɜːməni ˈʤɜrməni
sləʊˈviːnɪəˌsloʊˈviniə
ænˈdɔːrəænˈdɔrə

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: