Vitskapstrivia I

Vitskapstrivia

Classic
Forced Order Answers have to be entered in order
0/30
10:00
HintSvar
Kva kallast samankopling av plantevev frå to forskjellige planter?
Samnemning på ei rekkje medikament som hemmar formeringa av eller drep bakteriar og mikroorganismar
Bronse er ei legering som hovudsakleg består av desse to metalla
Namnet på strukturen som utgjer det spiralforma molekylet DNA
Avstanden fra en bølges største utslag (toppunkt eller bunnpunkt) til likevektstilstanden (midten)
Talet på lover i Keplers lover for planetrørsler
Talet på kromosompar i ei menneskecelle
Kva er 'normal' kroppstemperatur etter fahrenheitskalaen?
Kva er kokepunktet for vatn i følgje fahrenheitskalaen?
Sentralitetsmål som beskriv den talverdien som har det største talet på observasjoner i eit datasett i f.eks. matematikk
Kva grunnstoff er det mest av i luft
Kor stor er kvar vinkel i eit pentagon om alle sidene er like store?
Uttrykk innanfor astrofysikken for materie som ikkje gjev frå seg, eller reflekterar, nok elektromagnetisk stråling til å kunne verte oppdaga direkte
Rund forsenking opptil 20 km i diameter eller avlangt basseng danna i vulkanske områder ved at taket over eit område med flytande masse i djupet bryt saman
Den kjemiske formelen for salpetersyre
HintSvar
Kva organisk forbindelse har formelen CH3OH
Talet på sider i eit heksagon
Fargen på lakmustesten i syre
Talet på kvarkar i eit proton
Fargen på lakmustesten i base
Kva to gassar er knallgass ei blanding av?
Frysepunktet på Fahrenheitsskalaen
Ein eigenskap ved all materie som gjer at lekamen motsett seg endringar av rørsletilstanden
Logaritmisk eining som vert brukt til å måle t.d. akustikk og elektronikk
Dette nivået for vindstyrke er det høgaste på Beaufortsskalaen, som tilsvarer orkan
Den kjemiske formelen for eddiksyre
Den kjemiske formelen for ammoniakk
Kva er det dyraste som nokon gong er konstruert
Talet på grunnstoff i det periodiske system
Talet på nukleon i ein alfapartikkel

Quiz Scoreboard

More to Explore

You Might Also Like...

May contain spoilers

Tags

Today's Top Quizzes in Science

Browse Science

Showdown Scoreboard SHOWDOWN HUB

More By:
Sindrerise

Quiz Plays Rating Category Featured Created
17,881 4.48 Literature Sep 14, 2014
17,338 4.15 Literature Oct 4, 2014
1,581 3.41 Literature Jan 28, 2010
1,548 4.90 Miscellaneous Sep 9, 2017
1,494 4.58 History Feb 22, 2014

Go to Creator's Profile

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: