Religion Quiz / Religiøs trivia

Random Religion Quiz

Religiøs trivia

Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/53 Timer 10:00
HintSvar
Keltisk orakel og offerprest. Stammar frå dei britiske øyar og Gallia frå ca. 200 f.kr.
Store delar av Japan si befolkning besøker denne religionen sine heilagdomar, men nesten ingen bekjenner seg denne trua
Symbol og teikn som vart brukt i rituell samanheng i oldtidas Egypt. Teiknet kan beskrivast som ein T med ei løkke over
Metusalem var farfaren til Noa og er bibelens eldste person. Kor gammal vart han?
Kinesisk religiøst-filosofisk system der livsideal vert forbundet med ungars veremåte: positiv og open til livet
Samlenamn på dei fem første bøkene (1-5 mosebok) i dei heilage jødiske skriftene
Dag som markerar engelen Gabriel sin bodskap til Maria om Jesu fødsel. I den katolske og ortodokse kyrkje feirast denne 25.mars, men er beveleg i protestantismen
Kva kallast forsamlingshuset der jødane møtast til bønn og gudsteneste?
Person i indiske religionar og vestlige yogarørsler som har nådd ei høg grad av åndeleg innsikt, og som derfor kan fungere som spirituell rettleiar
Den jødiske bibelen, som i hovudtrekk svarar til det gamle testamentet i kristendommen
Åtte dagar lang høgtid der jødane feirar gjeninnviinga av tempelet i Jerusalem etter at makabearane hadde gjenerobra byen i 164 f.kr.
Samleomgrep for gudar, mytiske skapningar, og heilage stadar og omgrep i shintoismen
Forsangeren i eit kyrkjekor eller domorganist
På 1500-talet vart sikhismen stifta i India av denne mannen
Dette greske ordet for 'kjærleik' vert brukt i det nye testamentet for å beskrive kjærleik for menneska
Nyreligiøs koreansk rørsle frå 1900-talet, med innslag av konfucianisme og koransk sjamanisme. Guden kallast Haneullim
Monoteistisk religion etablert i Persia på 1800-talet, men i dag sentrert i Israel. Hevdar at alle gudar er ein og same gud. Har 5-7 millionar medlemmar
Ein vald person i moskeen som kallar inn til bøn fem gongar for dag frå minareten
Kva i Johannes openbaring symboliserar pest, krig, hungersnød og død
Det arameiske namnet Simon Peter fekk av Jesus, som betyr 'klippe'
Lysfestival som er kanskje den viktigaste høgtida i hindusimen. Feirast på hausten på den nordlege halvkule, og på våren på den sørlege halvkule
Kor mange dagar varer Ramadan?
Johannes openbering skal ha vore skriven på denne greske øya
Gamal egyptisk religion, der farao Akhenaten tillet berre ein gud. Varte i berre 20 år som statsreligion
Kva religion er statsreligion i Malaysia?
Also known as the Day of Atonement, this day is the holiest of the year in Judaism
Kva dyr symboliserar evagelisten Markus?
HintSvar
Moderne heidensk heksereligion. Utvikla i England og introdusert i 1954 av Gerald Gardner
Muslimsk høgtid som markerar slutten på fastemånaden ramadan
Vietnamesisk nyttår som er den viktigaste feiringa i vietnamesisk kultur. Vanlegvis på same dag som kinesisk nyttår, seint i januar eller tidleg i februar
Internasjonal religiøs rørsle om oppstod i Indonesia i 1920-åra, som legg vekt på ei oppvakning av sitt indre sjølv
Indisk religion med 4 millionar medlemmar som har mellom sine doktriner forbod mot all vald mot levende vesen
Dette såret på ein stad på kroppen der Kristus vart såra i samband med korsfestinga, som kristne og spesielt katolikkar hevdar å oppnå ved religiøs kontakt
Dei bitre urtene ein et under sedermåltidet på dei to første kveldane av den jødiske høgtida pesah, med anten peppar eller salat
Dette latinske ordet for 'komande' har vorte sentral i kristendommen
Når guden i hinduismen stig ned til jorda og tek (inkarnasjon) ei kroppsleg form som dyr eller menneske
Person som assisterar presten ved liturgiske handlingar. Dei fleste av desse er under 18 år. Spesielt i den katolske kyrkje
Jødisk brød spist på sabbaten og andre heilagdagar
Talet på dagar i den jødiske høgtida hanukka
Jødisk forsonings- og fastedag, som etter verdsleg kalender markerast ein stad mellom 15. september og 14. oktober
Namnet på det jødiske nyttår, som vanlegvis fell på ei tredagarsperiode om hausten
Den første dagen i fastetida, 46 dagar før 1. påskedag
Buddhistisk retning som legg vekt på meditasjon. Utbreidd i Kina, Japan, Korea og Vietnam
Dalai Lama er leiar for denne religionen
Dette islamske kallet til bøn gjort frå moskeen sin minaret fem gongar frå dag
Dette arameiske ordet for 'far' vert brukt av nokre når dei tiltalar Gud
Kor ofte treng sjiamuslimane om å be?
Den nest største retninga innanfor islam, med ca. 15 % tilslutning. Dominerar berre i Iran og Irak
Frå dette landet kom rastafarirørsla på 1930-talet
Arabisk ord som innan islam refererer til den retninga ein skal snu seg mot når ein ber, det vil i praksis seie mot Mekka
Kva slags livsstil eller sti var det Buddha anbefalte for å fullt ut forstå livet sine edle sanningar?
Kulturhelt i kinesisk mytologi som rundt 2800 f.kr. skapte menneskeheita, og byrja med jakt, fiske, matlaging og skriving
Ei religiøs oppfatning om at alt i naturen har sjel, både døde og levande ting. Nært i slekt med panteisme

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.