Religion Quiz / Religiøs trivia

Random Religion Quiz

Religiøs trivia

Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/40 Timer 10:00
HintSvar
Person i indiske religionar og vestlige yogarørsler som har nådd ei høg grad av åndeleg innsikt, og som derfor kan fungere som spirituell rettleiar
På 1500-talet vart sikhismen stifta i India av denne mannen
Person som assisterar presten ved liturgiske handlingar. Dei fleste av desse er under 18 år. Spesielt i den katolske kyrkje
Dette arameiske ordet for 'far' vert brukt av nokre når dei tiltalar Gud
Gamal egyptisk religion, der farao Akhenaten tillet berre ein gud. Varte i berre 20 år som statsreligion
Den nest største retninga innanfor islam, med ca. 15 % tilslutning. Dominerar berre i Iran og Irak
Keltisk orakel og offerprest. Stammar frå dei britiske øyar og Gallia frå ca. 200 f.kr.
Dette såret på ein stad på kroppen der Kristus vart såra i samband med korsfestinga, som kristne og spesielt katolikkar hevdar å oppnå ved religiøs kontakt
Kva kallast forsamlingshuset der jødane møtast til bønn og gudsteneste?
Buddhistisk retning som legg vekt på meditasjon. Utbreidd i Kina, Japan, Korea og Vietnam
Forsangeren i eit kyrkjekor eller domorganist
Samlenamn på dei fem første bøkene (1-5 mosebok) i dei heilage jødiske skriftene
Jødisk forsonings- og fastedag, som etter verdsleg kalender markerast ein stad mellom 15. september og 14. oktober
Den første dagen i fastetida, 46 dagar før 1. påskedag
Kva i Johannes openbaring symboliserar pest, krig, hungersnød og død
Store delar av Japan si befolkning besøker denne religionen sine heilagdomar, men nesten ingen bekjenner seg denne trua
Kva slags livsstil eller sti var det Buddha anbefalte for å fullt ut forstå livet sine edle sanningar?
Kva religion er statsreligion i Malaysia?
Metusalem var farfaren til Noa og er bibelens eldste person. Kor gammal vart han?
Also known as the Day of Atonement, this day is the holiest of the year in Judaism
HintSvar
Monoteistisk religion etablert i Persia på 1800-talet, men i dag sentrert i Israel. Hevdar at alle gudar er ein og same gud. Har 5-7 millionar medlemmar
Dette greske ordet for 'kjærleik' vert brukt i det nye testamentet for å beskrive kjærleik for menneska
Kva kallast det tilstøtande rommet der heilage gjenstandar vart oppbevart?
Muslimsk høgtid som markerar slutten på fastemånaden ramadan
Ei religiøs oppfatning om at alt i naturen har sjel, både døde og levande ting. Nært i slekt med panteisme
Dalai Lama er leiar for denne religionen
Åtte dagar lang høgtid der jødane feirar gjeninnviinga av tempelet i Jerusalem etter at makabearane hadde gjenerobra byen i 164 f.kr.
Frå dette landet kom rastafarirørsla på 1930-talet
Moderne heidensk heksereligion. Utvikla i England og introdusert i 1954 av Gerald Gardner
Dag som markerar engelen Gabriel sin bodskap til Maria om Jesu fødsel. I den katolske og ortodokse kyrkje feirast denne 25.mars, men er beveleg i protestantismen
Dette latinske ordet for 'komande' har vorte sentral i kristendommen
Kor mange dagar varer Ramadan?
Når guden i hinduismen stig ned til jorda og tek (inkarnasjon) ei kroppsleg form som dyr eller menneske
Nyreligiøs koreansk rørsle frå 1900-talet, med innslag av konfucianisme og koransk sjamanisme. Guden kallast Haneullim
Det arameiske namnet Simon Peter fekk av Jesus, som betyr 'klippe'
Vietnamesisk nyttår som er den viktigaste feiringa i vietnamesisk kultur. Vanlegvis på same dag som kinesisk nyttår, seint i januar eller tidleg i februar
Symbol og teikn som vart brukt i rituell samanheng i oldtidas Egypt. Teiknet kan beskrivast som ein T med ei løkke over
Kinesisk religiøst-filosofisk system der livsideal vert forbundet med ungars veremåte: positiv og open til livet
Arabisk ord som innan islam refererer til den retninga ein skal snu seg mot når ein ber, det vil i praksis seie mot Mekka
Indisk religion med 4 millionar medlemmar som har mellom sine doktriner forbod mot all vald mot levende vesen

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.