History Quiz / Norske historiske personar VII

Random History Quiz
Score 0/30 Timer 15:00
HintNamn
Kjend for si banebrytande forsking på vandrings- og gytemønsteret til skrei, sild og andre fiskeartar. Reknast som ein av grunnleggarane av norsk marinbiologi og fiskeriforskning
Godseigar og trelastarving med stor kunstsamling som i 1921 vart utnemnd til paveleg kammertenar, ei stilling han hadde under tre pavar
Henrik Ibsen sin son, som var norsk statsminister i Stockholm 1903-05. Gifta seg med Bergliot Bjørnson, Bjørnstjerne Bjørnson si dotter, og far til Tancred Ibsen
Jurist og regjeringsadvokat som var ein leiande figur i sjølvstendekampen, for juryordninga og for Marcus Thrane sin agitasjon
Redaktør og eigar av Aftenposten etter ei arv frå far sin i 1879. Gjorde avisa til Norges leiande konservative dagsavis
Statsminister i periodane 1891-93 og 1898-1902
Jurist som vart den første Stortingpresidenten, delt med Wilhelm Christie, var Riksforsamlinga sin president 2.5-8.5. og var ein av dei som reviderte utkasta til grunnlova
Skule- og folkeopplysningsmann som arbeida for utdanning for alle. Reknast av mange som folkehøgskulens far
Poet som overlevde forliset DS Norge hadde på Rockall der 635 omkom, og som han seinare skreiv om
Grunnla både Schibsted i 1839 og Christiania Adresseblad i 1860, som året etter vart heitande Aftenposten
Ein av dei rikaste trelasthandlarane i Christiania på 1800-talet, ein filantrop og ein kunststøttar. Opna Oslos første bad og kjøpte Grünerløkka der hovudgata fekk hans namn
Forfattar som dominerte i generasjonen før Wergeland og Welhaven, saman med Maurits Hansen og Conrad Schwach. Mest kjend for å ha skrive Norges nasjonalsang 'Sønner av Norge' -
Karikaturteiknar som under krigen var kjend for sine antinazistiske teikningar under pseudonymet Stig Höök
Kvinneleg malar som var sentral i rørsla Kristiania-bohemen på 1880-90-talet, og var involvert i kjærleiksforhold til mange av mennene der
Apoteker som er særleg kjend for å ha funne opp ein ny metode for utvinning av tran
HintNamn
Norges første jernbanedirektør, 1865-97
Forfattar som var gift med Herman Wildenvey
Norges største matematikar ved sidan av Abel. Hans algebra vert brukt til å klassifisere elementærpartiklar, og i tillegg spelar den ei viktig rolle innanfor kvantemekanikken
Statsminister 1912-13, som var i konstant rivalisering med partifellen Emil Stang. Kjempa for borgarleg samarbeid, opprusting og kamp mot sosialismen
Norges framste og mest produktive arkitekt i første del av 1800-åra, der han teikna m.a. Børsen, Universitetsbygget, Observatoriet, Christiania Theater, Basarene og Brannvakten
Hadde frå 1819 åleine hadde oppgåva å utforme ein ny «almindelig civil og criminel lovbog». Då denne ikkje var klar i 1828, vart han fråteken ansvaret og
Opphavskvinna til den norske balletten, og gifte med regissør Tancred Ibsen
Redaktør i VG 1915-22, og sjef på Nationalteateret 1935-41 og 1945-46, var sjef for Oslo Nye Teater frå 1947 og fram til sin død i 1962
Gründer som stod for opprettinga av bryggeriet Ringnes
Skribent som i si samtid var anerkjend som tidas viktigaste diktar - I dag mest kjent for diktet til Brudeferden i Hardanger. Var også sterk motstandar av jødeparagrafen
Son av Bjørnstjerne Bjørnson som representerte Bondepartiet på Stortinget 1934-40, før han vart medlem av NS, der han var spesielt oppteken av rasehygiene
Marinbiolog som reknast som den største norske zoolog. Forska spesielt på manetar, molluskar, pigghudar, leddyr og sjøstjerner. Beviste og at det fanns liv på over 1000 meters
Grunnleggjaren av Frydenlunds bryggeri i 1859
Forfattar som var motdagist og kommunist heilt fram til han tok avstand frå Stalin. Vart anmeld for blasfemi i 1933. Sat på Grini og Sachenhausen under krigen
Norges siste statsminister i Stockholm og Norges første utanriksminister 1905-08. Vart i tillegg statsminister i 1907-08
Come Together.
Have Fun.
All Virtual.
We all need to come together. Play Sporcle's virtual live trivia to have fun, connect with people, and get your trivia on. Join a live hosted trivia game for your favorite pub trivia experience done virtually. If a virtual private party is more your thing, go here for details.

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
OR
Log In

Sporcle TV

Today on Sporcle TV


Watch our educational content, quiz creation guides, and fun videos on Sporcle TV.

Show Comments

Extras

Created May 20, 2020ReportNominate
Tags:VII

Top Quizzes Today


Score Distribution

Paid Content

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: