History Quiz / Norske historiske personar VI

Random History Quiz

Norske historiske personar VI

 Plays Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Support Sporcle.
Go Orange.
Score 0/30 Timer 15:00
HintNamn
Hattemaker og lokal leiar av thranerørsla på Ringerike, og var sentral i hattemakerfeiden på Hønefoss i 1851 der store delar av Thranerørsla vart fengsla, inkluderte Marcus Th
Ap-politikar som var sosialminister 1955-61 og forsvarsminister 1961-65. Far til Gro Harlem Brundtland
Norsk forretningsmann som var med å finansiere etableringa av Ringnes bryggeri og polekspedisjonane til Nansen og Sverdrup gjennom eigarskap i Fram. Etablerte og pengelotteriet
NRK-personlegheit som i 1966-71 var ein kontroversiell programleiar i Åpen Post. Han gjorde og fleire intervju med kong Olav V og vart rekna som Norges hoffreportar -
Næringslivsleiar som tok initiativ til og organiserte det danske hjelpearbeidet i Norge under andre verdskrig, kalla danskehjelpa
Skodespelar, sanger og regissør. Som ein av Norges mest framtredande revypersonlegheiter var han i ei årrekke kunstnerisk leiar og iscenesettar ved revyteateret Chat Noir
Filmregissør og programleiar i NRK, m.a. for Melodi Grand Prix 1960-65 og 'Husker du?' på 70- og 80-talet
Skodespelar frå Vågsøy i Nordfjord som spelte hovudrolla i 'Gjest Baardsen'
Heimefrontleiar og sosial- og justisminister for Venstre. Høgsterettsjustitiarius 1929-46. Var foreslått som statsminister i 1945, men hadde ikkje borgarleg støtte
SV-politikar som til eit bokprosjekt kartla tilsette i POT, og tilbydde listene til avisa Ny Tid, noko som utløyste razzia i avisa
Medgrunnleggar av Gyldendal Norsk Forlag i 1925, og administrerende direktør 1925-70, bortsett frå 1941-45
Komponist frå Kongsberg, rekna for å vere Grieg sin viktigaste etterfølgjar. Budde i statens kunstnerbolig Grotten 1924-41
Maskinteknikar som i 1903 fann opp gassturbinen
Kvinneleg RV-politikar som i 1983 vart kjend for å ha forsvart partiet sin landbrukspolitikk med at 'sauer er ålreite dyr'
Fagforeiningsleiar som, saman med LO-advokaten Viggo Hansteen, vart skoten etter standrett 10.9.41 av tyskarane under unntakstilstanden som følgde etter melkestreiken
HintNamn
Spion for Sovjetunionen som var rekruttert i 1948, og arrestert i 1967 og fekk sju og eit halvt års fengsel
Forfattar, kvinnesaksaktivist og bygdeforkjempar som var gift med Arne Garborg
Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) vart stifta i 1984 av m.a. denne kvinna, som var leiar fram til 1994
Ein av Norges internasjonalt best kjente arkitektar, kanskje mest kjend for å ha teikna Norsk Bremuseum
Norsk prest, mest kjend for sin innsats som folkeopplysar i samband med innføring av potetdyrking i Norge
28 år gammal dame som vart funnen halshoggen i Marokko saman med si danske venninne Louisa Vesterager Jespersen i 2018, i samband med ei terrorhandling
Diplomat som tok initiativet til dei kvite bussane, og fekk med Folke Bernadotte på laget, som etterkvart leia operasjonen
Nigeriansk fødd, norsk statsborgar som vart drepen av politiet i 2006, og der det følgde ein lang debatt om politivold
Møbelforgjevar frå Sykkylven som ser spesielt kjend for sin stol 'Siesta'
Kone og støttespelar for Bjørnstjern Bjørnson. Var mellom anna med å reinskrive hans diktarverk og artiklar
Den siste personen som vart avretta i Norge for brotsverk i fredstid. Han vart avretta i 1876 når åstaden for mordet han hadde begått, slik skikken var
Forfattar som var første redaktør i Mot dag. Under krigen skreiv han for motstandspressa, og etter krigen var han formann i Riksmålsforbundet 1956-59
Henrik Ibsens kone som i følgje anekdotene skal ha sagt 'Nora går, eller så går jeg', då Henrik ville skrive at Nora vart verande i 'Et dukkehjem'
Sjømann som er mest kjend som ein historieforteljar, som påberopte seg eit svært langt liv, heile 146 år
Vart Norges første kvinnelige professor i 1912, og var internasjonalt kjend på sitt felt, zoologi

From the Vault

15 Categories: Letter 'E' Blitz

by Flick

It might not be easy, but it is entertaining.
Remove Ads.
Support Sporcle.
Get the best of Sporcle when you Go Orange. This ad-free experience offers more features, more stats, and more fun while also helping to support Sporcle. Thank you for becoming a member.

Show Comments

Extras

Created Mar 1, 2020ReportNominate

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: