Norske bedrifter IV

Norske bedrifter IV

Classic
0/30
15:00
HintSvar
Deltaljhandelselskap som vart kjøpt av COOP i 2014
Ein av Norges største forlag, som er eineeigar av bokhandlarkjeda ARK, og eig halvparten av Kunnskapsforlaget, Forlagssentralen og De norske Bokklubbene
Familiebedrift frå Luster i Sogn, som er mest kjend for sin saft- og sylteproduksjon
Teleselskap stifta i 2009 på Nesttun i Bergen, med Idar Vollvik som administrerande direktør
Aksjeselskap som har satsa jordbruks- og skogsbruksressursar, og som mellom anna eig Bærums Verk og Maxbo, og eig ein stor del av Bergene Holm
Verdas største innen fiskeoppdrettsselskap og kontrollerast av den kypriotiske reiaren John Fredriksen
Kjedekonsept for byggvarehus og stormarknadar, eigd av Optimera, som igjen er franskeigd
Firma som først dreiv med auksjonar på nett, men i dag har flytta til butikk fordi denne marknaden forsvann. Driv hovudsakleg med varer knytt til utemiljø og garasje
Orkla-eigd produsent, som er den største leverandøren av godteri i den norske marknaden
Bergensrederi som er eit av verdas leiande shippingselskap innan transport og lagring av kjemikaliar
Var i 2016 Norges største dagligvarekjede målt i omsetning
Selskap som tilbyr boligalarm og næringsalarm i Norge, Sverige, Irland og Spania
Kjede av møbelforretninger som har vore i Andresen-familia sitt eige sidan 1912
Statsforetak med ansvar for å utvikle, eie og drive det sentrale elektrisitetsnettet. Eig heile sentralnettet i Norge
Statleg forvaltningsbedrift, som er statens sentrale rådgjevar i byggje- og eigedomssaker, byggherre for statlege byggprosjekt, eigedomsforvaltar og eigedomsutviklar
HintSvar
Tidlegare sjølvstendig norsk mobilselskap som i 2007 vart ein del av Telenor Group, og er idag leverandør av mobiltelefoni og mobilt breiband
Industriselskap som produserar pantesystem for drikkevareemballasje, og verdsleiande innan RMV-løysingar (Reverse Vending Machine)
IT-konsulentselskap med over 100 kontor rundt om i Europa. Er leverandør av programvare, outsourcingstenester, innkjøpsløysningar, innfordringstenestar og butikkdataløsninger
Musikkstreamingstjeneste som ble startet av Aspiro og Platekompaniet, og som i 2015 vart seld til Tidal
Selskap som tek seg av det norske salet i for Ticketmaster når det gjeld billettar til kultur- og sportsarrangement
Klesmerke for sportstøy, spesielt for vinteridrett, stifta av ein norsk idrettsmann, og seld seinare til Active Brands
Byggevarekjede som starta som Mester Byggsenter, og som fusjonerte med Mesterkjøp og Mesterhus Norge i 1998
Ein leiande utleigeaktør i Norge og Europa på maskiner, utstyr og flyttbare lokaler til bygg- og anleggsbransjen, industrien og offentleg sektor
Etter eige utsagn Norges største elektrikerkjede
Driftar av parkeringsplasser og -hus for offentleg og private oppdragsgjevarar, som i 1999 vart oppkjøpt av APCOA Parking AG, Europas største parkeringsselskap
Bedrift som har produsert ei lang rekkje produkt av poteter som t.d. potetmjøl, potetgull og 'opphøgde poteter' i over 150 år
Britiskeigd, norsk rederi, med hovudkontor i Tromsø, som tilbyr oppdagingsreiser med ekspedisjonsskip
Skadeforsikringsselskap som vart skapt av ein fusjon mellom skadeforsikringsverksemdene til Storebrand og Skandia, som seinare vart oppkjøpt av finske eigarar
Selskap som har utvikla ein digital læringsplattform med same namn som selskapet. Plattformen vert brukt i 11 land, i eit fleirtal av fylkeskommunane og fleire universitet
Forvaltningsselskap som har drifts- og forvaltningsansvar for 74 kjøpesentre i Norge, og som er eigd Olav Thon Eiendomsselskap

Quiz Scoreboard

May contain spoilers

More to Explore

You Might Also Like...

Tags

Today's Top Quizzes in Miscellaneous

Browse Miscellaneous

Showdown Scoreboard SHOWDOWN HUB

More By:
Sindrerise

Quiz Plays Rating Category Featured Created
17,884 4.48 Literature Sep 14, 2014
17,341 4.15 Literature Oct 4, 2014
1,581 3.41 Literature Jan 28, 2010
1,548 4.90 Miscellaneous Sep 9, 2017
1,494 4.58 History Feb 22, 2014

Go to Creator's Profile

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: