History Quiz / Norsk historie på 1800-talet

Random History Quiz

Norsk historie på 1800-talet?

 Plays Quiz not verified by Sporcle

Score 0/34 Timer 20:00
HintSvar
Skute som vart brukt av Otto Sverdrup til Canada 1898-1902, Amundsen til Sydpolen 1911-12 og Fridtjof Nansen til Polhavet 1893-96
17 selfangarar døyr av blyforgifting i dette huset på Spitsbergen, Svalbard i 1872
Dette dampskipet vert landets første
Den første kvinnesaksklubben i Norge, som vart stifta i 1883, og la grunnlaget for Norsk kvinnesaksforening
Manglande stormvarsel utanfor Frøya i Sør-Trøndelag førte til at 141 fiskarar mista livet i 1899 i denne ulykka. 30 døydde i same uvær i Røvær, Rogaland
Norskkonstruert rifle første gong patentert i 1887. Hovudvåpenet i norsk og dansk forsvar fram til krigen
Drammen vertr grunnlagd ved ei samanslåing av desse tidligare kjøpstadane
Denne forordninga forbaud legpredikantar å avholde gudelege forsamlingar, utan sokneprestens godkjenning. Oppheva i 1842
Denne avisen kjem ut for første gong i 1819, som Norges første dagsavis
I 1822 mister 116 livet i eit leirras her
Kallenamn for konkursen i den dansk-norske staten i 1813-16
Bomullspinneriet som var Norges første mekaniske industribedrift startar produksjonen her i 1815
Den bedrifta vert frå 1820-åra Norges største industribedrift, ei gruvebedrift som utvann koboltmalm for fargeproduksjon
Dansk arkitekt som i 1823 fekk i oppdrag å teikne Det Kongelige Slott i Oslo, og la også planen for Karl Johans gate
Dette var ei midlertidig regjering som styrte Norge i krigsåra 1807-10, leia av prins Christian August
Dansk statsmann som var statthaldar i Norge 1642-51, og bidrog mykje til u
Populært namn på landsmøte av utsendingar for arbeidarrørslane som vart heldt i Oslo 1851. Etter møtet vart 133 av dei arrestert, mellom dei Marcus Thrane
HintSvar
Det siste slaget i det svenske felttoget i Norge i 1814, som enda med at nordmennene slo tilbake offensiven, men kapitulerte fem dagar etter
Denne allmennyttige utviklingsorganisasjonen som vart oppretta i 1809. arbeider for livskraftige lokalsamfunn gjennom næringsutvikling
Danmark-Norge sel denne kolonien til Det britiske ostindiakompaniet
Det blodigaste slaget i det svenske felttoget i Norge i 1814, som enda med norsk seier og sikra betre vilkår i fredsoppgjeret
113 brenn inne i ein brann i denne Hedmarkskyrkja i 1822
Dette var Europas første institusjon for høgare utdannelse i bergteknikk. Grunnlagt på Kongsberg 1757 og i verksemd fram til 1814
Skipet som tok dei 52 kvekarane over Atlanterhavet i 1825 som første utvandrarar frå Norge
Denne sangen var Norges de-facto nasjonalssang 1820-64
Kva jobba dei kvinnlege arbeidarane som gjekk ut i streik i Kristiania i 1889 med. Aksjonen førte ikkje fram, men fekk viktige politiske etterspel
Kva var avbilda på Norges første frimerke, som kom ut i 1855?
Denne studentorganisasjonen vert stifta i Christiania i 1813, som den første i Norge
Sak som starta som ei smuglaraffære i 1818, men som vart ei diplomatisk konflikt mellom Sverige-Norge og Storbritannia, der britane til slutt fekk erstatning
Denne våpenstillstandsavtalen mellom Norge og Sverige vert underteikna 14.8.1814
Regjeringsråd som Christian Frederik oppretta for å rådgje han i styringa av Norge i 1814
Den innsverginga i kyrkjene som skulle velje Riksforsamlinga i 1814, vart gjort for å sikre at folket stilte seg bak den norske sjølvstendekampen
Kva kallast trefningane mellom Danmark-Norge og Storbritannia i 1807-14?
Det vikingskipet vart funne utanfor Sandefjord i 1879, og er Norges største bevarte vikingskip. Er i dag utstilt i Vikingsskiphuset på Bygdøy

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
OR
Log In

Sporcle TV

Today on Sporcle TV


Watch our educational content, quiz creation guides, and fun videos on Sporcle TV.

Show Comments

Extras

Created Oct 9, 2019ReportNominate

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: