Science Quiz / Dyretrivia IX

Random Science Quiz

Dyretrivia IX

 Plays Quiz not verified by Sporcle

     
Forced Order
Support Sporcle.
Go Orange.
Score 0/30 Timer 15:00
HintSvar
Kor langt nord lever piggsvinet i Norge?
Kva vil det seie at ein katt er brannete?
Kva er det norske namnet på dyret coyote?
Kva dyr kallast også panterkatt?
I kva fylke fiskast det i særklasse mest laks?
Kva dyr er verdas største rovdyr?
Kor mange tær har ein bjørn?
Kva farge har ein siameserkatt på augene?
Kva gruppe dyr høyrer m.a. haiar, skater og havmus inn under?
Gruppe av dyr som omfattar insekt, edderkoppdyr og krepsdyr. Omfattar meir enn 80 % av alle dyreartar
Kva fisk i norsk farvatn kallast mellom anna sjødjevel og havtaske?
Kva dyr har verdas største hjerne, fem gongar større enn menneske si hjerne?
Denne fugl er verdas tyngste flygande fugl
Kva kallenamn frå dyra si verd har refleks bakpå syklar og andre køyretøy?
Kor fort kan ein tårnseglar flyge?
HintSvar
Hermelin, kvit land og dvergvedder er raser av kva dyr?
Kor mange kilo kan ei kvalross bli?
Kvar finns det villrein i Norge?
Kva fugl kallast osprey på engelsk?
Kva to deltypar av ender har vi hovudsakleg i Norge?
Kva hunderase er labbetuss?
Kva insektart kallast også sengetege?
Kva dyr har den raskast topphastigheita på hjarteslag pr. minutt med 1500
Kvar kjem opprinnelege cocker spanielen frå?
Kva to fargar er det på nebbet til ein sangsvale?
Kor lenge reknar ein med at norsk elghund har eksistert?
Kva falk er den største som hekker i Norge?
Kva farge er det på nebbet til ei sothøne?
Kva kallast ungen til ein far som er esel, og ei mor som er hest?
Kva gnagarart kallast også pampashare?

From the Vault

Last Five: Tennis Grand Slam Winners

by teedslaststand

Sports 4m
We assume that the winners of these events call their victory parties "Slamborees".
Remove Ads.
Support Sporcle.
Get the best of Sporcle when you Go Orange. This ad-free experience offers more features, more stats, and more fun while also helping to support Sporcle. Thank you for becoming a member.

Show Comments

Extras

Created Mar 28, 2020ReportNominate
Tags:Svar

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: