Religion Quiz / Bibelske namn frå NT

Random Religion Quiz
Score 0/29 Timer 15:00
HintNamn
Øvstepresten sin tenar som fekk eit øyre avkutta av Peter ved Jesu arrestasjon
Disippel frå apostelgjerningane som gav Paulus synet tilbake, og gjev han beskjed frå Gud
Kona til Herodes Antipas som bad dottera ønske seg Johannes døyparen sitt hovud på eit fat
Den første kristne martyren, som vart dømd til steining for blasfemi av jødiske styresmakter. M.a. Paulus var med på steininga
Farisear i Johannesevangeliet som kom til Jesus om natta for å diskutere teologi
Religiøs leiar frå Samaria som vart utstøytt av oldkyrkja, og vart, ifølgje nokre, den første gnostikaren, som leia si eiga sekt
Eit namn som vert tillagd Jesus som tyder 'Gud med oss'
Byen der Jesus kallar Lasarus tilbake frå dei døde, og der Marta og Maria kjem frå
Høgdedrag aust for Jerusalem som har Getsemane ved sin fot og der himmelfarten skal ha funne stad. Her held Jesus også mange av sine talar
Dei to søstene til Lasarus
Mann som fekk beskjed med engelen Gabriel under ein røykjelsesseremoni at han skulle verte far til Johannes døyparen
Den andre dama som, saman med Maria Magdalena, var dei første til å besøke den tomme grava
Den første ikkje-jødiske omvende. Omvend av Peter i apostelgjerningane, og frå då kunne ikkje-omskorne verte med i kyrkja
To disiplar møtte ein framand på veg til denne byen etter Jesu død, som viste seg å vere Jesus under måltidet i byen
Dette evangeliet var det første som vart skrive og var til stor inspirasjon til to av dei andre evangelistane
HintNamn
Ypperstepresten som overgav Jesus til landshovdingen
Mannen som møtte Josef, Maria og Jesus i tempelet, 40 dagar etter Jesu fødsel, og velsigna han
Ektepar i Apostelgjerningane som selde eigendommen sin, men laug om at dei hadde gjeve vekk alle pengane. Dette førte til ein brå død
Den romerske soldaten som stakk Jesus med lanse medan han hang på korset. Vart seinare omvend og ein helgen
Læresvein som tek Judas Iskariot sin plass etter ei loddtrekning
Den einaste av læresveinane som fekk sin martyrdom omtalt i Bibelen. Levningane hans ligg etter tradisjonen i Compostela
Rådsherrer som trudde på Jesus og fekk tillating til å gravleggje han i ei grav han eigde. Svøpte også Jesus i likklede og fekk rulla steinen framfor opninga
Kvinna som fekk bodskap frå engelen Gabriel om at ho skulle føde Johannes døyparen
I bryllaupet i denne galileiske byen gjorde Jesus sitt første under då han gjorde vatn om til vin
Ifølgje tradisjonen er dette mor til Maria, Jesu mor
Jesus viser seg for to disiplar under eit måltid etter sin oppstandelse. Den eine er ikkje namngjeven, men kven er den andre?
Ein tidleg kristen, som gjekk god for Paulus og følgde han på hans første misjonsreise
Stedottera til Herodes Antipas som ønska seg Johannes døyparen sin hovud på eit fat etter å ha dansa for stefaren sin
Personen som hjalp Jesus å bere korset hans
Remove Ads.
Support Sporcle.
Get the best of Sporcle when you Go Orange. This ad-free experience offers more features, more stats, and more fun while also helping to support Sporcle. Thank you for becoming a member.

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
OR
Log In

Show Comments

Extras

Created Nov 18, 2017ReportNominate

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: