Religion Quiz / Bibelske namn frå NT

Random Religion Quiz

Bibelske namn frå NT

 Plays Quiz not verified by Sporcle

     
Forced Order
Support Sporcle.
Go Orange.
Score 0/30 Timer 15:00
HintNamn
Ektepar i Apostelgjerningane som selde eigendommen sin, men laug om at dei hadde gjeve vekk alle pengane. Dette førte til ein brå død
Ypperstepresten som overgav Jesus til landshovdingen
Byen der Jesus kallar Lasarus tilbake frå dei døde, og der Marta og Maria kjem frå
Ein tidleg kristen, som gjekk god for Paulus og følgde han på hans første misjonsreise
Disippel frå apostelgjerningane som gav Paulus synet tilbake, og gjev han beskjed frå Gud
Den einaste av læresveinane som fekk sin martyrdom omtalt i Bibelen. Levningane hans ligg etter tradisjonen i Compostela
Den første kristne martyren, som vart dømd til steining for blasfemi av jødiske styresmakter. M.a. Paulus var med på steininga
Den andre dama som, saman med Maria Magdalena, var dei første til å besøke den tomme grava
Læresvein som tek Judas Iskariot sin plass etter ei loddtrekning
Sekt frå det øvste lag i den jødiske befolkninga på Jesu tid, og held fleire høge posisjonar i samfunnet
Religiøs leiar frå Samaria som vart utstøytt av oldkyrkja, og vart, ifølgje nokre, den første gnostikaren, som leia si eiga sekt
Jesus viser seg for to disiplar under eit måltid etter sin oppstandelse. Den eine er ikkje namngjeven, men kven er den andre?
Mann som fekk beskjed med engelen Gabriel under ein røykjelsesseremoni at han skulle verte far til Johannes døyparen
To disiplar møtte ein framand på veg til denne byen etter Jesu død, som viste seg å vere Jesus under måltidet i byen
Mannen som møtte Josef, Maria og Jesus i tempelet, 40 dagar etter Jesu fødsel, og velsigna han
HintNamn
Øvstepresten sin tenar som fekk eit øyre avkutta av Peter ved Jesu arrestasjon
Personen som hjalp Jesus å bere korset hans
I bryllaupet i denne galileiske byen gjorde Jesus sitt første under då han gjorde vatn om til vin
Den romerske soldaten som stakk Jesus med lanse medan han hang på korset. Vart seinare omvend og ein helgen
Høgdedrag aust for Jerusalem som har Getsemane ved sin fot og der himmelfarten skal ha funne stad. Her held Jesus også mange av sine talar
Rådsherrer som trudde på Jesus og fekk tillating til å gravleggje han i ei grav han eigde. Svøpte også Jesus i likklede og fekk rulla steinen framfor opninga
Eit namn som vert tillagd Jesus som tyder 'Gud med oss'
Kvinna som fekk bodskap frå engelen Gabriel om at ho skulle føde Johannes døyparen
Kona til Herodes Antipas som bad dottera ønske seg Johannes døyparen sitt hovud på eit fat
Dette evangeliet var det første som vart skrive og var til stor inspirasjon til to av dei andre evangelistane
Dei to søstene til Lasarus
Den første ikkje-jødiske omvende. Omvend av Peter i apostelgjerningane, og frå då kunne ikkje-omskorne verte med i kyrkja
Farisear i Johannesevangeliet som kom til Jesus om natta for å diskutere teologi
Stedottera til Herodes Antipas som ønska seg Johannes døyparen sin hovud på eit fat etter å ha dansa for stefaren sin
Ifølgje tradisjonen er dette mor til Maria, Jesu mor

From the Vault

Pro Football Hall of Famers: 20th Century

by Ben

Sports 20m
It is never to early to start campaigning for the Houston Texans and the Jacksonville Jaguars (currently not represented) to get a player into the hall.
Remove Ads.
Support Sporcle.
Get the best of Sporcle when you Go Orange. This ad-free experience offers more features, more stats, and more fun while also helping to support Sporcle. Thank you for becoming a member.

Show Comments

Extras

Created Nov 18, 2017ReportNominate

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: