Science Quiz / Anatomitrivia II

Random Science Quiz

Anatomitrivia II

 Plays Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/30 Timer 10:00
HintSvar
Hjernesjukdom som berre er observert hos indianarane på Papua Ny-Guinea, pga. deira hjernespising. Mange likskapstrekk med skrapesjuka til sauar
Kva heiter dei to lange beina på underarma?
Protein i blodet som er viktig for oksygentransporten og som gjev blodet raudfargen sin
Lengda på tjukktarmen i meter
Spiralforma bein i øyret som omdannar vibrasjonar til nervesignal
Pseudovitenskap der ein målte hovudskallen for å finne sjelseigenskapar og intelligens
Kva sjukdom får du dersom du manglar jod
Den medisinske spesialiteten som omfattar sjukdommar for eldre menneske
Metode for å fjerne avfallsstoff frå blodet når nyrene ikkje er i stand til dette
Det pigmenterte område rundt brystvortene
Kor mange typar b-vitamin finns det?
Struktur som ligg rett bak pupillen. Her vert lyset den oppfattar snudd før det treff netthinna
Dette vert rekna for å vere den femte smaken ved sidan av surt, søtt, salt og bittert
Øyreknokkel som er festa til trommahinna og vibrerar med den
Kva kallast nærsyntheit på fagspråket?
HintSvar
Det nest øvste beinet i ryggrada. Det er det som ofte knekk under henging
Bakterie-art som forårsakar hjernehinnebetennelse og blodforgifting hos menneske
Kva kallast den aller første avføringa til ein baby?
System som startar i munnhola og sluttar i endetarmsopninga
Ein trang kanal mellom mellomøyret og nasehola som opnast ved gjesping og svelging
Gruppe av svarte, brune og raude fargepigment, som har som funksjon å absorbere ein del av dei skadelege strålane frå sola, og fargar huda brun
Legemiddel framstilt av kinabark, og tidlegare det mest brukte middelet mot malaria
Kva kromosom bestemmer kjønnet?
Kronisk betennelsessykdom som skuldast ein uhensiktsmessig immunreaksjon mot tarmen sine egne celler. Dette framprovoserast av proteinet gluten
Den vanlegaste kreftforma hos menn
Denne sjukdommen var den første til å få ei vaksine
Dei fem ryggvirvlane mellom ribbeina og hoftene
Kva er det medisinske namnet for skulderblad
Stor triangelforma muskel som dekkjer skuldra heilt ytterst
Kva er det betakaroten omdannast til i leveren?

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Created Dec 27, 2015ReportNominate
Tags:svar

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: