Language Quiz / Country Names in Arabic

Random Language or Country Quiz

Can you name the Country Names in Arabic ?

 Plays Quiz not verified by Sporcle

How to PlayForced Order
Also try: Can it Follow Pi?
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/195 Timer 10:00
Arabic name English Name
Aafgaanseetaan
Aalaabaaniia
Aaljizara
Aanduura
Aanguula
Aantiiguua waw Barbuudaa
Aal Rijntiin
Aarmiiniia
Aastraaliia
Aal Namsia
Aal Zarbiijaan
Aal Baahaamaa
Aal Bahraiin
Banglaadiissh
Baarbaaduus
Ruusiiaa Al Biida
Balgiikaa
Baliiz
Biniin
Buutaan
Buuliifiiaa
Aal Buusiniia waw Al Herselak
Butseeuuaanaa
Aal Braaziil
Bruunaaii
Bulgaariia
Buurkiinaa Faasuu
Buurmaa/Miianmaar
Buuruundii
Kambuudiiaa
Aal Kaamiiruun
Kanadaa
Al raiisee Al Khdar
Jamahuuriia Al Ifriika Al Waseeta
Tshaad
Sheeiiaaii
Aal Saiin
Kuuluumbiiaa
Jazar Aal Kumur
Jamhuuriia Aal Kuunaghuu Aal Diimuuiira Al Taiia
Jamhuuriia Al Kunnaghuu
Kuuseetaa Riika
Kuut Diifuuaar
Kruuaatiiaa
Kuubaa
Kibrus
Jamahuuriia Aal Tsheeiiak
Aal Denmaark
Jiibuutii
Duumiiniikaa
Jamhuuriia Aal Duumiiniikaan
Tiimuur Aal Sheerakiia
Aal Kuuaaduur
Misr
Aal Seeaafaduur
Guiiniiaa Aal Seetuualiia
Aal Riitraiiaa
Aal Esstuuniiaa
Aal Thaiiuubiiaa
Fiijii
Fiinlandaa
Faranseeaa
Aal Gaabuun
Gaambiiaa
Juurjiiaa
Arabic name English Name
Aal Maaniiaa
Ghaanaa
Aal Iiunaan
Juuiinaadaa
Juuaatiimaal
Guiiniiaa
Guiiniiaa Biiseeaauu
Giiaanaa
Haaiitii
Handuuras
Aal Majar
Aiiseelanndaa
Al Hanad
Iinduuniseeiiaa
Iiraan
Al 'raak
Iiraalandaa
Iseeraaiill
Iitaalliiaa
Jaamiikaa
Aal Liiabaan
Aal Uurdaan
Kaazaakhseetaan
Kiiniia
Kiiriibaatii
Kuuriiaa Al Sheemaaliia
Kuuriiaa Al Januubiia
Al Kuuuuiit
Kiirrghiizstaan
Lauus
Laatfiiaa
Lubnaan
Liisuutuu
Liibiiriiaa
Liibiia
Liikhtinshettiiaaiin
Liithuuaniiaa
Luukseembuurj
Makaduuniia
Madaghasheekaar
Maalaauuii
Maaliiziiaa
Jazar Al Maaldiif
Maalii
Maaltaa
Jazar Maarshaal
Muuriitaaniiaa
Muuriishiiuus
Aal Miksiik
Miikruuniiziiaa
Muuldafiiaa
Muunaakuu
Monghuuliiaa
Aal Jebel Al Suud
Aal Maghrib
Muuzambiik
Naamiibiiaa
Naauruu
Niibaal
Huulndaa
Niiu Ziilandaa
Niikarajuua
Aal Niijir
Nijiiriia
Al Nuuruiij
Arabic name English Name
'Maan
Baakiistaan
Baalaauu
Banamaa
Babuaa Guiiniia Al Jadiida
Baarajuuaii
Biiruu
Al Falbiiniin
Buulandaa
Al Burtughaal
Katar
Ruumaaniiaa
Ruuseiiaa
Ruuanndaa
Seeant Kiits waw Niifiis
Seeant Luusiiaa
Seeant Finseeant waw Al Jariindiinez
Saamuuaa
Saan Maariinuu
Sauu Tuumii Waw Briinseeibii
Al Sa'udiiaa/Al Mameluka Al 'Raabiyya as Sa'udiiaa
Al Senagaall
Sarbiiaa
Seeshiil
Seeiir Al Liiuun
Seenghafuura
Seelufaakiiaa
Seeluufiiniiaa
Jazar Seeliimaan
Al Sauumaal
Januub Ifriikiiaa
Iseebaanniiaa
Seer Iiallankaa
Al Suudaan
Seeuuriinaam
Seeuazaiiland
Al Seeuiid
Seeuiiseera
Seeuriiiaa
Taajikiistaan
Tanzaaniiaa
Taaiialand
Tuuguu
Tuunjaa
Triiniidaad Waw Tuubaaguu
Tuuniis
Tuukiiaa
Turkmaanseetaan
Tuufaaluu
Iuugandaa
Iuukraaiiniiaa
Dawlat Al-Imārāt Al-`Arabiyyah Al-Muttahidah
Al Mamaluuka al Muutahadaa
Al Dawla al Imeriikaa al Muutahadaa
Al Uuruguuaii
Al Uuzbekiseetaan
Faanuuaatuu
Maadiinaat al Faatiikaan
Faniizuuiilaa
Fiitnaam
Al Iiman
Zaambiiaa
Ziimbaabuuii
Kuuseuufuu
Taaiiuuaan

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Created Jan 4, 2010ReportNominate
Tags:Country Quiz, arabic, English

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: