Geography Quiz / Asian Countries by Phonetic Name

Random Geography or Alphabet Quiz

Can you name the countries of Asia by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

How to PlayForced Order
Also try: US City Nicknames
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/48 Timer 05:00
Phonetic SpellingCountry
tɜrkˈmɛnɨstæn / tɜrkmɛnɨˈstɑːn
,saʊdi əˈreɪbiə
ˈsɪŋəpɔːr
kɑmˈboʊdiə
ɪzriəl
ˈtaɪlænd / ˈtaɪlənd
ˈsɪriə
bɑːˈreɪn
bruːˈnaɪ
ˈpækɨstæn / pɑːkiˈstɑːn
ˈrʌʃə
nɛˈpɔːl
kuːˈweɪt
ˌkɑːzəkˈstɑːn / ˌkæzəkˈstæn
tɑːˈdʒiːkɨˌstɑːn / təˈdʒiːkɨstæn / tæˈdʒiːkiːˌstæn
ʃriː ˈlɑːŋkə / sriːˈlæŋkə / sriːˈlɑːŋkə
Phonetic SpellingCountry
ˈjɛmən
dʒəˈpæn
ˈlɛbənɒn / ˈlɛbənən
buːˈtɑːn
ˈkɜrɡɨstæn
ˈbɑːŋɡlədɛʃ / bæŋɡləˈdɛʃ
ˌnɔrθ kəˈriə
ɑrˈmiːniə
tərki
ˈdʒɔrdən
ɪˈrɑːk
ˈdʒɔrdʒə
ˈtʃaɪnə
ˈmɒldaɪvz / ˈmɒldiːvz
ɪˈrɑːn
ˈlaʊs / ˈlɑː.oʊs / ˈleɪ.ɒs
Phonetic SpellingCountry
ˌæzərbaɪˈdʒɑːn
ˌtaɪˈwɑːn
ˌsaʊθ kəˈriə
oʊˈmɑːn
məˈleɪʒə / məˈleɪsiə
ˌɪndəˈniːʒə
ˈtiːmɔr lɛstɛ OR ˌiːst ˈtiːmɔr
ˌmjɑːnˈmɑr OR ˈbɜrmə
ˈfɪlɨpiːnz
æfˈɡænɨstæn
ˈkɑːtɑr / kəˈtɑr
ˌviː.ɛtˈnɑːm
ˈɪndiə
ʊzˌbɛkɨˈstɑːn
mɒŋˈɡoʊliə
juˌnaɪtɪd ˌærəb ˈɛmɪrɨts

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras


Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.