Geography Quiz / Asian Countries by Phonetic Name

Random Geography or Asia Quiz

Can you name the countries of Asia by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

How to PlayForced Order
Also try: City by Landmark
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/48 Timer 05:00
Phonetic SpellingCountry
ˌsaʊθ kəˈriə
tɑːˈdʒiːkɨˌstɑːn / təˈdʒiːkɨstæn / tæˈdʒiːkiːˌstæn
ˈkɑːtɑr / kəˈtɑr
ˈsɪriə
ɑrˈmiːniə
ˈmɒldaɪvz / ˈmɒldiːvz
ɪˈrɑːn
dʒəˈpæn
æfˈɡænɨstæn
kuːˈweɪt
tɜrkˈmɛnɨstæn / tɜrkmɛnɨˈstɑːn
ɪzriəl
tərki
ˈrʌʃə
ˌnɔrθ kəˈriə
ˈtaɪlænd / ˈtaɪlənd
Phonetic SpellingCountry
ʊzˌbɛkɨˈstɑːn
bɑːˈreɪn
bruːˈnaɪ
ˈpækɨstæn / pɑːkiˈstɑːn
ɪˈrɑːk
nɛˈpɔːl
ˌtaɪˈwɑːn
ˌkɑːzəkˈstɑːn / ˌkæzəkˈstæn
buːˈtɑːn
ˌɪndəˈniːʒə
juˌnaɪtɪd ˌærəb ˈɛmɪrɨts
ˈlaʊs / ˈlɑː.oʊs / ˈleɪ.ɒs
ˈjɛmən
ˈfɪlɨpiːnz
ˈdʒɔrdʒə
ˌviː.ɛtˈnɑːm
Phonetic SpellingCountry
ˈbɑːŋɡlədɛʃ / bæŋɡləˈdɛʃ
ˈlɛbənɒn / ˈlɛbənən
ʃriː ˈlɑːŋkə / sriːˈlæŋkə / sriːˈlɑːŋkə
ˌæzərbaɪˈdʒɑːn
ˈdʒɔrdən
ˈtiːmɔr lɛstɛ OR ˌiːst ˈtiːmɔr
kɑmˈboʊdiə
ˈɪndiə
mɒŋˈɡoʊliə
ˈsɪŋəpɔːr
oʊˈmɑːn
ˌmjɑːnˈmɑr OR ˈbɜrmə
məˈleɪʒə / məˈleɪsiə
,saʊdi əˈreɪbiə
ˈtʃaɪnə
ˈkɜrɡɨstæn

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras


Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.