Geography Quiz / Asian Countries by Phonetic Name

Random Geography or Asia Quiz

Can you name the countries of Asia by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

How to PlayForced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/48 Timer 05:00
Phonetic SpellingCountry
ˈkɑːtɑr / kəˈtɑr
æfˈɡænɨstæn
bɑːˈreɪn
ˈlaʊs / ˈlɑː.oʊs / ˈleɪ.ɒs
ɑrˈmiːniə
,saʊdi əˈreɪbiə
ˈbɑːŋɡlədɛʃ / bæŋɡləˈdɛʃ
ˈrʌʃə
ˌviː.ɛtˈnɑːm
kɑmˈboʊdiə
ɪˈrɑːk
ˈkɜrɡɨstæn
mɒŋˈɡoʊliə
ˌtaɪˈwɑːn
ʃriː ˈlɑːŋkə / sriːˈlæŋkə / sriːˈlɑːŋkə
dʒəˈpæn
Phonetic SpellingCountry
bruːˈnaɪ
nɛˈpɔːl
ˌɪndəˈniːʒə
ˈfɪlɨpiːnz
ɪˈrɑːn
kuːˈweɪt
tərki
məˈleɪʒə / məˈleɪsiə
ˌkɑːzəkˈstɑːn / ˌkæzəkˈstæn
ˈjɛmən
ˌsaʊθ kəˈriə
ˈdʒɔrdən
ˈtʃaɪnə
ˈpækɨstæn / pɑːkiˈstɑːn
ˌæzərbaɪˈdʒɑːn
ˈsɪriə
Phonetic SpellingCountry
buːˈtɑːn
ˈsɪŋəpɔːr
ˈlɛbənɒn / ˈlɛbənən
ʊzˌbɛkɨˈstɑːn
juˌnaɪtɪd ˌærəb ˈɛmɪrɨts
ˈmɒldaɪvz / ˈmɒldiːvz
tɜrkˈmɛnɨstæn / tɜrkmɛnɨˈstɑːn
oʊˈmɑːn
ˌmjɑːnˈmɑr OR ˈbɜrmə
ɪzriəl
ˈdʒɔrdʒə
ˌnɔrθ kəˈriə
ˈɪndiə
ˈtiːmɔr lɛstɛ OR ˌiːst ˈtiːmɔr
tɑːˈdʒiːkɨˌstɑːn / təˈdʒiːkɨstæn / tæˈdʒiːkiːˌstæn
ˈtaɪlænd / ˈtaɪlənd

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.