Geography Quiz / Asian Countries by Phonetic Name

Random Geography or Country Quiz

Can you name the countries of Asia by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

How to PlayForced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/48 Timer 05:00
Phonetic SpellingCountry
nɛˈpɔːl
oʊˈmɑːn
buːˈtɑːn
ˈtʃaɪnə
tɜrkˈmɛnɨstæn / tɜrkmɛnɨˈstɑːn
ˈsɪŋəpɔːr
ˌtaɪˈwɑːn
ˈmɒldaɪvz / ˈmɒldiːvz
ˌsaʊθ kəˈriə
kɑmˈboʊdiə
ˈbɑːŋɡlədɛʃ / bæŋɡləˈdɛʃ
ˈlaʊs / ˈlɑː.oʊs / ˈleɪ.ɒs
ˌnɔrθ kəˈriə
ˈlɛbənɒn / ˈlɛbənən
ˈrʌʃə
ˌmjɑːnˈmɑr OR ˈbɜrmə
Phonetic SpellingCountry
ˈsɪriə
ˈdʒɔrdʒə
ˈdʒɔrdən
ʃriː ˈlɑːŋkə / sriːˈlæŋkə / sriːˈlɑːŋkə
ˈfɪlɨpiːnz
ˈkɜrɡɨstæn
,saʊdi əˈreɪbiə
ɪˈrɑːk
ˈɪndiə
ɑrˈmiːniə
ˈtaɪlænd / ˈtaɪlənd
ˈjɛmən
bruːˈnaɪ
məˈleɪʒə / məˈleɪsiə
bɑːˈreɪn
ɪzriəl
Phonetic SpellingCountry
kuːˈweɪt
ˈtiːmɔr lɛstɛ OR ˌiːst ˈtiːmɔr
mɒŋˈɡoʊliə
tərki
ˌkɑːzəkˈstɑːn / ˌkæzəkˈstæn
tɑːˈdʒiːkɨˌstɑːn / təˈdʒiːkɨstæn / tæˈdʒiːkiːˌstæn
æfˈɡænɨstæn
dʒəˈpæn
ˌɪndəˈniːʒə
ɪˈrɑːn
ˈpækɨstæn / pɑːkiˈstɑːn
ˌæzərbaɪˈdʒɑːn
ˈkɑːtɑr / kəˈtɑr
ˌviː.ɛtˈnɑːm
ʊzˌbɛkɨˈstɑːn
juˌnaɪtɪd ˌærəb ˈɛmɪrɨts

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.