Geography Quiz / Asian Countries by Phonetic Name

Random Geography or Asia Quiz

Can you name the countries of Asia by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

How to PlayForced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/48 Timer 05:00
Phonetic SpellingCountry
ɪˈrɑːk
bruːˈnaɪ
ɑrˈmiːniə
oʊˈmɑːn
ˈdʒɔrdʒə
ʊzˌbɛkɨˈstɑːn
ɪˈrɑːn
ɪzriəl
ˌsaʊθ kəˈriə
ˈkɑːtɑr / kəˈtɑr
mɒŋˈɡoʊliə
ʃriː ˈlɑːŋkə / sriːˈlæŋkə / sriːˈlɑːŋkə
ˈɪndiə
kɑmˈboʊdiə
ˌviː.ɛtˈnɑːm
tərki
Phonetic SpellingCountry
ˈpækɨstæn / pɑːkiˈstɑːn
ˈtaɪlænd / ˈtaɪlənd
buːˈtɑːn
ˈsɪŋəpɔːr
ˈbɑːŋɡlədɛʃ / bæŋɡləˈdɛʃ
ˈmɒldaɪvz / ˈmɒldiːvz
kuːˈweɪt
bɑːˈreɪn
tɑːˈdʒiːkɨˌstɑːn / təˈdʒiːkɨstæn / tæˈdʒiːkiːˌstæn
nɛˈpɔːl
ˈfɪlɨpiːnz
ˌæzərbaɪˈdʒɑːn
ˈrʌʃə
ˌtaɪˈwɑːn
ˌɪndəˈniːʒə
ˌmjɑːnˈmɑr OR ˈbɜrmə
Phonetic SpellingCountry
ˈtiːmɔr lɛstɛ OR ˌiːst ˈtiːmɔr
ˌnɔrθ kəˈriə
ˈlɛbənɒn / ˈlɛbənən
ˈdʒɔrdən
,saʊdi əˈreɪbiə
ˌkɑːzəkˈstɑːn / ˌkæzəkˈstæn
ˈtʃaɪnə
ˈjɛmən
ˈkɜrɡɨstæn
tɜrkˈmɛnɨstæn / tɜrkmɛnɨˈstɑːn
ˈlaʊs / ˈlɑː.oʊs / ˈleɪ.ɒs
ˈsɪriə
məˈleɪʒə / məˈleɪsiə
dʒəˈpæn
æfˈɡænɨstæn
juˌnaɪtɪd ˌærəb ˈɛmɪrɨts

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras


Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.