Geography Quiz / Asian Countries by Phonetic Name

Random Geography or Alphabet Quiz

Can you name the countries of Asia by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

How to PlayForced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/48 Timer 05:00
Phonetic SpellingCountry
məˈleɪʒə / məˈleɪsiə
ɑrˈmiːniə
ˈdʒɔrdən
ɪzriəl
ʊzˌbɛkɨˈstɑːn
mɒŋˈɡoʊliə
ˌnɔrθ kəˈriə
ˈkɑːtɑr / kəˈtɑr
ˌtaɪˈwɑːn
kɑmˈboʊdiə
ˈsɪŋəpɔːr
ˈjɛmən
ˈfɪlɨpiːnz
nɛˈpɔːl
ˌviː.ɛtˈnɑːm
ˈlɛbənɒn / ˈlɛbənən
Phonetic SpellingCountry
ˌsaʊθ kəˈriə
ɪˈrɑːk
ˌkɑːzəkˈstɑːn / ˌkæzəkˈstæn
ˌmjɑːnˈmɑr OR ˈbɜrmə
ˈkɜrɡɨstæn
ˈɪndiə
tɜrkˈmɛnɨstæn / tɜrkmɛnɨˈstɑːn
kuːˈweɪt
buːˈtɑːn
ˈpækɨstæn / pɑːkiˈstɑːn
ˈtʃaɪnə
ˈtiːmɔr lɛstɛ OR ˌiːst ˈtiːmɔr
ˈdʒɔrdʒə
,saʊdi əˈreɪbiə
ɪˈrɑːn
ʃriː ˈlɑːŋkə / sriːˈlæŋkə / sriːˈlɑːŋkə
Phonetic SpellingCountry
ˈmɒldaɪvz / ˈmɒldiːvz
ˈrʌʃə
ˈlaʊs / ˈlɑː.oʊs / ˈleɪ.ɒs
oʊˈmɑːn
ˈtaɪlænd / ˈtaɪlənd
ˈsɪriə
tɑːˈdʒiːkɨˌstɑːn / təˈdʒiːkɨstæn / tæˈdʒiːkiːˌstæn
juˌnaɪtɪd ˌærəb ˈɛmɪrɨts
bruːˈnaɪ
ˌɪndəˈniːʒə
dʒəˈpæn
æfˈɡænɨstæn
ˌæzərbaɪˈdʒɑːn
bɑːˈreɪn
tərki
ˈbɑːŋɡlədɛʃ / bæŋɡləˈdɛʃ

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras


Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.