Geography Quiz / Asian Countries by Phonetic Name

Random Geography or Asia Quiz

Can you name the countries of Asia by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

How to PlayForced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/48 Timer 05:00
Phonetic SpellingCountry
juˌnaɪtɪd ˌærəb ˈɛmɪrɨts
mɒŋˈɡoʊliə
ˈrʌʃə
ˈdʒɔrdən
ˌæzərbaɪˈdʒɑːn
ɪˈrɑːk
bruːˈnaɪ
ɪˈrɑːn
ˈtiːmɔr lɛstɛ OR ˌiːst ˈtiːmɔr
məˈleɪʒə / məˈleɪsiə
tɜrkˈmɛnɨstæn / tɜrkmɛnɨˈstɑːn
tɑːˈdʒiːkɨˌstɑːn / təˈdʒiːkɨstæn / tæˈdʒiːkiːˌstæn
ˈpækɨstæn / pɑːkiˈstɑːn
ˈmɒldaɪvz / ˈmɒldiːvz
ˈfɪlɨpiːnz
ˈlaʊs / ˈlɑː.oʊs / ˈleɪ.ɒs
Phonetic SpellingCountry
tərki
bɑːˈreɪn
buːˈtɑːn
ˈbɑːŋɡlədɛʃ / bæŋɡləˈdɛʃ
ˈsɪriə
ɑrˈmiːniə
ˈkɑːtɑr / kəˈtɑr
ˈjɛmən
æfˈɡænɨstæn
ˌsaʊθ kəˈriə
ˌnɔrθ kəˈriə
,saʊdi əˈreɪbiə
ˌmjɑːnˈmɑr OR ˈbɜrmə
kuːˈweɪt
ˈlɛbənɒn / ˈlɛbənən
ʊzˌbɛkɨˈstɑːn
Phonetic SpellingCountry
dʒəˈpæn
ˌviː.ɛtˈnɑːm
ɪzriəl
oʊˈmɑːn
ˈɪndiə
ˈdʒɔrdʒə
ˌɪndəˈniːʒə
ˌtaɪˈwɑːn
ˈsɪŋəpɔːr
ʃriː ˈlɑːŋkə / sriːˈlæŋkə / sriːˈlɑːŋkə
nɛˈpɔːl
ˈkɜrɡɨstæn
ˈtʃaɪnə
ˈtaɪlænd / ˈtaɪlənd
kɑmˈboʊdiə
ˌkɑːzəkˈstɑːn / ˌkæzəkˈstæn

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.