Geography Quiz / Asian Countries by Phonetic Name

Random Geography or Asia Quiz

Can you name the countries of Asia by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

How to PlayForced Order
Also try: 'G' in Geography
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/48 Timer 05:00
Phonetic SpellingCountry
ˈbɑːŋɡlədɛʃ / bæŋɡləˈdɛʃ
ˌsaʊθ kəˈriə
ˈkɜrɡɨstæn
ˈmɒldaɪvz / ˈmɒldiːvz
mɒŋˈɡoʊliə
ˈdʒɔrdən
ʊzˌbɛkɨˈstɑːn
bɑːˈreɪn
ˈjɛmən
ˈlaʊs / ˈlɑː.oʊs / ˈleɪ.ɒs
ˌviː.ɛtˈnɑːm
ɑrˈmiːniə
ˌmjɑːnˈmɑr OR ˈbɜrmə
ˌtaɪˈwɑːn
ˈrʌʃə
ˈdʒɔrdʒə
Phonetic SpellingCountry
ˈfɪlɨpiːnz
ˈsɪriə
ˈpækɨstæn / pɑːkiˈstɑːn
ˈlɛbənɒn / ˈlɛbənən
nɛˈpɔːl
ɪˈrɑːk
ˈtiːmɔr lɛstɛ OR ˌiːst ˈtiːmɔr
ʃriː ˈlɑːŋkə / sriːˈlæŋkə / sriːˈlɑːŋkə
məˈleɪʒə / məˈleɪsiə
tɜrkˈmɛnɨstæn / tɜrkmɛnɨˈstɑːn
tərki
ɪzriəl
buːˈtɑːn
æfˈɡænɨstæn
tɑːˈdʒiːkɨˌstɑːn / təˈdʒiːkɨstæn / tæˈdʒiːkiːˌstæn
bruːˈnaɪ
Phonetic SpellingCountry
juˌnaɪtɪd ˌærəb ˈɛmɪrɨts
ˈɪndiə
oʊˈmɑːn
ˈtʃaɪnə
dʒəˈpæn
kuːˈweɪt
ˈtaɪlænd / ˈtaɪlənd
ˌæzərbaɪˈdʒɑːn
ˌɪndəˈniːʒə
kɑmˈboʊdiə
ˌnɔrθ kəˈriə
ˌkɑːzəkˈstɑːn / ˌkæzəkˈstæn
ɪˈrɑːn
ˈkɑːtɑr / kəˈtɑr
ˈsɪŋəpɔːr
,saʊdi əˈreɪbiə

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.