Geography Quiz / Asian Countries by Phonetic Name

Random Geography or Alphabet Quiz

Can you name the countries of Asia by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

How to PlayForced Order
Also try: 'N' States
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/48 Timer 05:00
Phonetic SpellingCountry
ˈkɜrɡɨstæn
ˌæzərbaɪˈdʒɑːn
ˈlɛbənɒn / ˈlɛbənən
oʊˈmɑːn
ˌnɔrθ kəˈriə
tɜrkˈmɛnɨstæn / tɜrkmɛnɨˈstɑːn
ˈtʃaɪnə
ˈsɪŋəpɔːr
bɑːˈreɪn
ɪˈrɑːk
ˈlaʊs / ˈlɑː.oʊs / ˈleɪ.ɒs
bruːˈnaɪ
ˈkɑːtɑr / kəˈtɑr
ˈdʒɔrdən
ˈsɪriə
ˈpækɨstæn / pɑːkiˈstɑːn
Phonetic SpellingCountry
kɑmˈboʊdiə
ˌtaɪˈwɑːn
ˌsaʊθ kəˈriə
ˈfɪlɨpiːnz
ɪˈrɑːn
ʊzˌbɛkɨˈstɑːn
æfˈɡænɨstæn
ʃriː ˈlɑːŋkə / sriːˈlæŋkə / sriːˈlɑːŋkə
,saʊdi əˈreɪbiə
tərki
ˈdʒɔrdʒə
məˈleɪʒə / məˈleɪsiə
ˌviː.ɛtˈnɑːm
ˌɪndəˈniːʒə
ˈmɒldaɪvz / ˈmɒldiːvz
ˌkɑːzəkˈstɑːn / ˌkæzəkˈstæn
Phonetic SpellingCountry
kuːˈweɪt
buːˈtɑːn
ˈbɑːŋɡlədɛʃ / bæŋɡləˈdɛʃ
tɑːˈdʒiːkɨˌstɑːn / təˈdʒiːkɨstæn / tæˈdʒiːkiːˌstæn
nɛˈpɔːl
ˈrʌʃə
ɪzriəl
ˌmjɑːnˈmɑr OR ˈbɜrmə
ɑrˈmiːniə
mɒŋˈɡoʊliə
juˌnaɪtɪd ˌærəb ˈɛmɪrɨts
ˈtiːmɔr lɛstɛ OR ˌiːst ˈtiːmɔr
ˈɪndiə
ˈjɛmən
dʒəˈpæn
ˈtaɪlænd / ˈtaɪlənd

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras


Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.