American Countries In Phonetics

Random Geography or continent Quiz

Can you name the countries of North and South America by their name in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Phonetic SpellingCountryContinent
ˈheɪti
ˌnɪkəˈrɑːɡwə
ɡrɨˈneɪdə
ˌvɛnɨˈzweɪlə
ˈpɛərəɡweɪ
seɪnt ˌkɪts ænd ˈniːvɪs
junajtəd stets əv əmɛrəkə
dəˌmɪnɨkən rɨˈpʌblɪk
ˈpænəmɑː
ˈsɜrɨnɑːm
ˌtrɪnɨdæd ən tɵˈbeɪɡoʊ
seɪnt ˈvɪnsənt æn ðə ɡrɛnəˈdiːnz
ˈmɛksɨkoʊ
pəˈruː
bəˈlɪviə
bɑrˈbeɪdɒs / bɑrˈbeɪdoʊs
ðə bəˈhɑːməz
ˌkoʊstə ˈriːkə
Phonetic SpellingCountryContinent
ɛl ˈsælvədɔr
ˈɛkwədɔr
ˈkænədə
ˈtʃɪliː
ˌdɒmɪˈniːkə
seɪnt ˈluːʃə
ˌɡwɑːtəˈmɑːlə
ˌɑrdʒənˈtiːnə
ɡaɪˈænə
dʒəˈmeɪkə
brəˈzɪl
ˈkjuːbə
ˈjʊərəɡwaɪ
ænˈtiːɡwə ænd bɑrˈbjuːdə
hɒnˈdʊərəs
kəˈlʌmbiə
bəˈliːz

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras