Movie Titles in Filipino

Can you name the movie titles based on their Tagalog translation

Classic
0/30
07:00
Filipino TitleEnglish TitleYear
Manlalaban2000
Kumakanta sa Ulan1952
Balik sa Kinabukasan1985
Ang Ninong1972
Mga Senyas2002
Naglaho Kasama ng Hangin1939
Nakakamatay na Armas1987
Doktor Hindi1962
Labindalawang Galit na Tao1957
Kuwento ng Laruan1995
Itaas2009
Pito1995
Sayaw Kasama ng mga Lobo1990
Ang Pag-uusap1974
Pagsisimula2010
Filipino TitleEnglish TitleYear
Ang Maitim na Kabalyero2008
Away Klab1999
Ang Piloto2004
Madaling Oras1998
Malakas ang Loob Palayo2001
Eroplano!1980
Sira ang Ulo1960
Pagligtas kay Praybeyt Ryan1998
Ang Mabait, ang Masama at ang Pangit1966
Mamatay na Mahirap1988
Ang Leon na Hari1994
Ang Prinsipe ng Ehipto1998
Giyera ng mga Mundo2005
Ang Mangkukulam ng Oz1939
Bakal na Tao2008

Quiz Scoreboard

More to Explore

You Might Also Like...

May contain spoilers

Today's Top Quizzes in Movies

Browse Movies

Today's Top Quizzes in Translation

Browse Translation

Showdown Scoreboard SHOWDOWN HUB

More By:
PatTag2659

Quiz Plays Rating Category Featured Created
1,857 5.00 Music Sep 8, 2013
724 4.50 Language Sep 11, 2013
680 5.00 Entertainment Mar 26, 2013
668 3.29 Geography Jul 29, 2013
294 4.00 Miscellaneous Aug 19, 2013

Go to Creator's Profile

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: