Science Quiz / Test i kapittel 8: Skaff deg innflytelse

Random Science Quiz

Can you name the answers to these questions from chapter 8 in samfunnsfag?

Quiz not verified by Sporcle

How to Play
Also try: 'D' Natural World
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/20 Timer 15:00
Hva kaller vi det når noen nekter å utføre arbeidet sitt fordi man protesterer mot noe eller krever endringer og bedre betingelser?
 
I et demokrati som Norge har vi først og fremst èn formell innflytelseskanal, hvilken er dette?
 
Alle norske statsborgere som er 18 år eller eldre kan bruke valgkanalen, for de har nemlig...?
 
Hva er fellesbetegnelsen på det å påvirke politikerne gjennom uformelle kanaler for å overtale dem til å skifte mening og ta hensyn til andre interesser?
 
I Norge har vi tre forvaltningsnivå som ansvaret for samfunnsoppgavene er fordelt mellom. To av dem er staten og kommunene, hva er det tredje?
 
Å gruppere seg gjør at man kan høres bedre enn om man står alene. Hva kaller vi en gruppe hvor medlemmene har felles ønsker og krav?
 
I 2007 var 43% av voksne nordmenn medlem i en bestemt type interesseorganisasjon. Hva slags?
 
Hva betyr forkortelsen LO?
 
Hva betyr fortkortelsen NHO?
 
Hvor stor prosentandel av Norges befolkning var medlem av et politisk parti i 2007?
 
Kan du nevne et eksempel på en lovlig aksjonsform?
 
Kan du nevne et eksempel på en ulovlig aksjonsform?
 
Hva er fellesbetegnelsen for alle typer ulovlige aksjonsformer?
 
Politikerne kan bruke media for å nå ut til vanlig folk med budskapet sitt, men du og jeg kan også gå til media og bli hørt av politikerne, derfor sier vi at media er...
 
Journalistene i pressen står fritt til å velge hvilke saker de ønsker å belyse og hvordan de vinkler dem. Det å bestemme hva som er aktuelt kaller vi...
 
Noen kaller pressen for 'den fjerde statsmakt' fordi den har så stor påvirkningskraft både oppover (politikerne) og nedover (folket) i systemet. De tre andre?
 
 
 
Massemediene skal være 'folkets øyne og ører' hvor politikerne jobber. Hva kaller vi det ansvaret de har til å informere befolkningen dersom noe uriktig gjøres?
 
I Norge kaller vi ofte lobbyisme for...
 

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Join for Free
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: