History Quiz

Random History Quiz

Vikingtid i Noreg Quiz Stats

 Plays Quiz not verified by Sporcle

Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/30 Timer 20:00
0 Plays Today
Hint Svar % Correct
Hovudguden til vikingane???
87.7%
Dette metallet var viktig for vikingtida si utvikling???
85.4%
Dette kallast slavane til vikingane???
83.4%
Rekna for å vere siste året av vikingtida???
82%
Dette kallast religionen til vikingane før kristninga???
79.1%
Kongen som tek tilbake makta over Noreg frå danskane i 1015. Døydde i slaget på Stiklestad 1030???
78.8%
Han vert rekna for å vere den første vikingkongen, og han som starta rikssamlinga???
78.3%
Dette året vert rekna for å vere starten på vikingtida???
77.9%
Slaget som vert rekna for enden på vikingtida???
76.6%
Islansk sagaskrivar som er vår hovudkjeld til vikingtida???
76.5%
Rekna for å vere den siste vikingkongen, døydde i 1066. Fullførte rikssamlinga???
76.3%
Festar som vart arrangerte tre gongar i året???
75.8%
Son til Harald Hårfagre som samarbeidde med bøndene og lot vere å innføre kristendommen???
75.2%
Den første kongen som forsøkte å kristne landet. Drepen i slaget ved Svolder i år 1000???
74.7%
Religiøse reiser til heilage stadar, i Noreg hovudsakleg til Nidaros???
74.5%
Hint Svar % Correct
Ein hær av profesjonelle krigarar, ofte under ein høvding???
72%
Dette engelske klosteret vart offer for det første vikingåtaket???
71.7%
Samlenamn på reiser som gjekk mot vest???
71.5%
Viktigaste måten ein høvding kunne knyte til seg støttespelarar???
69%
Slekta som styrte Trøndelag???
68.6%
Det vestlegaste vikingane kom på sine ferder???
67.6%
Den brutale sonen til Harald Hårfagre som tapte kongemakta til bror sin???
67.4%
Sjøforsvarordning der bøndene langs kysten sjølv måtte utruste skip til krig???
64%
På 800-talet var Noreg delt inn omlag 20 slike einingar???
62.2%
Namnet på feiringa av Olav den heilage som Noreg sin evige konge og heilagdom???
61.5%
Rettsinstantansar innført av Håkon den gode???
60.8%
Styringsmennene på kongsgardane???
56.5%
Olav den heilage knytt til seg høvdingar ved at dei fekk denne nye tittelen med nye oppgåver???
55.6%
Kongen si innsamling av overskotet frå gardane i landet???
53.1%
Samlenamn for dei vikingane som reiste til Island???
52.4%

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Created Sep 17, 2012ReportNominate
Tags:svar

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: