History Quiz / Vikingtid i Noreg

Random History Quiz

QUIZ: Vikingtid og mellomalder i Noreg?

Quiz not verified by Sporcle

Forced OrderWrong Answers
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/30 Timer 20:00
HintSvar
Sjøforsvarordning der bøndene langs kysten sjølv måtte utruste skip til krig
Slaget som vert rekna for enden på vikingtidas
Rekna for å vere den siste vikingkongen, døydde i 1066. Fullførte rikssamlinga
Dette metallet var viktig for vikingtida si utvikling
Hovudguden til vikingane
Viktigaste måten ein høvding kunne knyte til seg støttespelarar
Den første kongen som forsøkte å kristne landet. Drepen i slaget ved Svolder i år 1000
Dette kallast slavane til vikingane
Namnet på feiringa av Olav den heilage som Noreg sin evige konge og heilagdom
Slekta som styrte Trøndelag
Festar som vart arrangerte tre gongar i året
Religiøse reiser til heilage stadar, i Noreg hovudsakleg til Nidaros
Ein hær av profesjonelle krigarar, ofte under ein høvding
Kongen si innsamling av overskotet frå gardane i landet
Islansk sagaskrivar som er vår hovudkjeld til vikingtida
HintSvar
Dette engelske klosteret vart offer for det første vikingåtaket
Styringsmennene på kongsgardane
Samlenamn på reiser som gjekk mot vest
Den brutale sonen til Harald Hårfagre som tapte kongemakta til bror sin
Kongen som tek tilbake makta over Noreg frå danskane i 1015. Døydde i slaget på Stiklestad 1030
På 800-talet var Noreg delt inn omlag 20 slike einingar
Rekna for å vere siste året av vikingtida
Samlenamn for dei vikingane som reiste til Island
Son til Harald Hårfagre som samarbeidde med bøndene og lot vere å innføre kristendommen
Det vestlegaste vikingane kom på sine ferder
Dette året vert rekna for å vere starten på vikingtida
Han vert rekna for å vere den første vikingkongen, og han som starta rikssamlinga
Rettsinstantansar innført av Håkon den gode
Dette kallast religionen til vikingane før kristninga
Olav den heilage knytt til seg høvdingar ved at dei fekk denne nye tittelen med nye oppgåver

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.