History Quiz / Vikingtid i Noreg

Random History Quiz

Vikingtid og mellomalder i Noreg?

Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/30 Timer 20:00
HintSvar
Sjøforsvarordning der bøndene langs kysten sjølv måtte utruste skip til krig
Han vert rekna for å vere den første vikingkongen, og han som starta rikssamlinga
Det vestlegaste vikingane kom på sine ferder
På 800-talet var Noreg delt inn omlag 20 slike einingar
Ein hær av profesjonelle krigarar, ofte under ein høvding
Hovudguden til vikingane
Olav den heilage knytt til seg høvdingar ved at dei fekk denne nye tittelen med nye oppgåver
Kongen si innsamling av overskotet frå gardane i landet
Styringsmennene på kongsgardane
Viktigaste måten ein høvding kunne knyte til seg støttespelarar
Dette kallast slavane til vikingane
Slekta som styrte Trøndelag
Slaget som vert rekna for enden på vikingtidas
Namnet på feiringa av Olav den heilage som Noreg sin evige konge og heilagdom
Kongen som tek tilbake makta over Noreg frå danskane i 1015. Døydde i slaget på Stiklestad 1030
HintSvar
Son til Harald Hårfagre som samarbeidde med bøndene og lot vere å innføre kristendommen
Den første kongen som forsøkte å kristne landet. Drepen i slaget ved Svolder i år 1000
Dette metallet var viktig for vikingtida si utvikling
Rettsinstantansar innført av Håkon den gode
Samlenamn for dei vikingane som reiste til Island
Samlenamn på reiser som gjekk mot vest
Religiøse reiser til heilage stadar, i Noreg hovudsakleg til Nidaros
Dette året vert rekna for å vere starten på vikingtida
Rekna for å vere den siste vikingkongen, døydde i 1066. Fullførte rikssamlinga
Islansk sagaskrivar som er vår hovudkjeld til vikingtida
Den brutale sonen til Harald Hårfagre som tapte kongemakta til bror sin
Dette engelske klosteret vart offer for det første vikingåtaket
Festar som vart arrangerte tre gongar i året
Dette kallast religionen til vikingane før kristninga
Rekna for å vere siste året av vikingtida

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras


Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.