History Quiz / Vikingtid i Noreg

Random History Quiz

Vikingtid og mellomalder i Noreg?

 Plays Quiz not verified by Sporcle

Forced OrderWrong Answers
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/30 Timer 20:00
HintSvar
Islansk sagaskrivar som er vår hovudkjeld til vikingtida
Religiøse reiser til heilage stadar, i Noreg hovudsakleg til Nidaros
Viktigaste måten ein høvding kunne knyte til seg støttespelarar
Festar som vart arrangerte tre gongar i året
Sjøforsvarordning der bøndene langs kysten sjølv måtte utruste skip til krig
Olav den heilage knytt til seg høvdingar ved at dei fekk denne nye tittelen med nye oppgåver
Dette metallet var viktig for vikingtida si utvikling
Det vestlegaste vikingane kom på sine ferder
Rekna for å vere den siste vikingkongen, døydde i 1066. Fullførte rikssamlinga
Dette kallast religionen til vikingane før kristninga
Namnet på feiringa av Olav den heilage som Noreg sin evige konge og heilagdom
Dette året vert rekna for å vere starten på vikingtida
Rekna for å vere siste året av vikingtida
Hovudguden til vikingane
Den første kongen som forsøkte å kristne landet. Drepen i slaget ved Svolder i år 1000
HintSvar
Den brutale sonen til Harald Hårfagre som tapte kongemakta til bror sin
Dette kallast slavane til vikingane
Slekta som styrte Trøndelag
Styringsmennene på kongsgardane
Ein hær av profesjonelle krigarar, ofte under ein høvding
Samlenamn for dei vikingane som reiste til Island
Kongen si innsamling av overskotet frå gardane i landet
Son til Harald Hårfagre som samarbeidde med bøndene og lot vere å innføre kristendommen
Han vert rekna for å vere den første vikingkongen, og han som starta rikssamlinga
Dette engelske klosteret vart offer for det første vikingåtaket
Rettsinstantansar innført av Håkon den gode
Slaget som vert rekna for enden på vikingtida
Samlenamn på reiser som gjekk mot vest
Kongen som tek tilbake makta over Noreg frå danskane i 1015. Døydde i slaget på Stiklestad 1030
På 800-talet var Noreg delt inn omlag 20 slike einingar

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Join for Free
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Created Sep 17, 2012ReportFavoriteNominate
Tags:svar

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: