History Quiz / Vikingtid i Noreg

Random History Quiz

Vikingtid og mellomalder i Noreg?

Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/30 Timer 20:00
HintSvar
Rettsinstantansar innført av Håkon den gode
Hovudguden til vikingane
Ein hær av profesjonelle krigarar, ofte under ein høvding
Religiøse reiser til heilage stadar, i Noreg hovudsakleg til Nidaros
Islansk sagaskrivar som er vår hovudkjeld til vikingtida
Son til Harald Hårfagre som samarbeidde med bøndene og lot vere å innføre kristendommen
Styringsmennene på kongsgardane
Den brutale sonen til Harald Hårfagre som tapte kongemakta til bror sin
Han vert rekna for å vere den første vikingkongen, og han som starta rikssamlinga
Dette kallast religionen til vikingane før kristninga
Kongen som tek tilbake makta over Noreg frå danskane i 1015. Døydde i slaget på Stiklestad 1030
Dette året vert rekna for å vere starten på vikingtida
Sjøforsvarordning der bøndene langs kysten sjølv måtte utruste skip til krig
Slaget som vert rekna for enden på vikingtidas
Samlenamn for dei vikingane som reiste til Island
HintSvar
Viktigaste måten ein høvding kunne knyte til seg støttespelarar
Samlenamn på reiser som gjekk mot vest
Namnet på feiringa av Olav den heilage som Noreg sin evige konge og heilagdom
På 800-talet var Noreg delt inn omlag 20 slike einingar
Olav den heilage knytt til seg høvdingar ved at dei fekk denne nye tittelen med nye oppgåver
Festar som vart arrangerte tre gongar i året
Dette kallast slavane til vikingane
Dette metallet var viktig for vikingtida si utvikling
Den første kongen som forsøkte å kristne landet. Drepen i slaget ved Svolder i år 1000
Rekna for å vere den siste vikingkongen, døydde i 1066. Fullførte rikssamlinga
Slekta som styrte Trøndelag
Kongen si innsamling av overskotet frå gardane i landet
Rekna for å vere siste året av vikingtida
Det vestlegaste vikingane kom på sine ferder
Dette engelske klosteret vart offer for det første vikingåtaket

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.