Geography Quiz / Ver og klima

Random Geography Quiz

Can you name the Ver og klima

 Plays Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/31 Timer 15:00
HintAnswer
Kva heiter den avbøyande effekten som jordrotasjonen har på vinden på jorda?
Kva kallast det når vassmolekyl forlet overflata på vassfropane?
Kva vert periodene som klimaet vert rekna ut frå kalla?
Nedbørstype der varm luft stig over kald luft og slepp frå seg nedbør
Det vi opplever på eit bestemt tidspunkt av temperatur, vind, lufttrykk, skydekke, nedbør og luftfukt
Kva kallast det når vassmolekyl slår seg ned på ei overflate?
Kva to variablar er like innanfor kvar klimasone?
I kva klimasone ligg sør-Norge?
Kva kallast oppvarminga av jorda der solstrålar vert fanga i atmosfæra etter å ha treft jorda?
Varm, fuktig luft passerar fjell, vert pressa til vers og slepp frå seg denne typen nedbør
Er varm eller kald luft lettast?
Kva er den tørraste staden i Norge?
Kva slags to typar havstraumar har vi hovudsakleg?
Kor stor treffprosent har eit femdagarsvarsel på veret?
Kor varmt må det minst vere på 50 meters djup for at ein syklon skal kunne oppstå?
Etter kva skala vert orkan vindstyrke klassifisert?
HintAnswer
Kva kallar vi vårt innlandsklima?
Kva kallast det klimatiske fenomentet frå Asia der havluft strøymer innover land om sommaren og motsett veg om vinteren?
Strøymer vinden mot lågtrykk eller høgtrykk?
Nedbørstype der varm fuktig luft stig oppover i ei haugsky og kjem ned igjen som nedbør
Gjennomsnittsvêret over lang tid og kor store svingingar det er
Kva er som vert i rørsle når sola varmar opp ei luftmasse?
Kva heiter staden der kalde vindar frå polane møter varm sørfrå?
Kva kallast den største flaumkatastrofta i norsk historie i Gudbrandsdalen i 1789?
Kva kjem over ope vatn når lufta over vatnet er ekstra kaldt?
Kva kallast det når kondensasjonen vert større enn fordampinga og vassmolekyla veks til synlege dropar?
Kva heiter vindane mellom ekvator og 30 grader nordleg/sørleg breidde?
Kva kallast områda rundt 30 grader nordleg/sørleg breidde der varm luft frå Ekvator strøymer til?
Har vi pålandsvind om morgenen eller kvelden?
I kor lange periodar vert vêret rekna ut for?
Kva kallar vi vårt kystklima?

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Join for Free
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Created Nov 28, 2014ReportFavoriteNominate
Tags:ver

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: