Geography Quiz / Ver og klima

Random Geography Quiz

Can you name the Ver og klima

Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/31 Timer 15:00
HintAnswer
Kva kallast det når vassmolekyl slår seg ned på ei overflate?
Kva vert periodene som klimaet vert rekna ut frå kalla?
Kva kallast oppvarminga av jorda der solstrålar vert fanga i atmosfæra etter å ha treft jorda?
Kva kallar vi vårt innlandsklima?
Kva kallast det klimatiske fenomentet frå Asia der havluft strøymer innover land om sommaren og motsett veg om vinteren?
Kva heiter vindane mellom ekvator og 30 grader nordleg/sørleg breidde?
Kva kallar vi vårt kystklima?
Kva kjem over ope vatn når lufta over vatnet er ekstra kaldt?
Kor varmt må det minst vere på 50 meters djup for at ein syklon skal kunne oppstå?
Kva heiter staden der kalde vindar frå polane møter varm sørfrå?
Kva heiter den avbøyande effekten som jordrotasjonen har på vinden på jorda?
Kva er den tørraste staden i Norge?
I kor lange periodar vert vêret rekna ut for?
Kva kallast den største flaumkatastrofta i norsk historie i Gudbrandsdalen i 1789?
Nedbørstype der varm fuktig luft stig oppover i ei haugsky og kjem ned igjen som nedbør
Kor stor treffprosent har eit femdagarsvarsel på veret?
HintAnswer
Kva kallast det når kondensasjonen vert større enn fordampinga og vassmolekyla veks til synlege dropar?
Har vi pålandsvind om morgenen eller kvelden?
Kva to variablar er like innanfor kvar klimasone?
Varm, fuktig luft passerar fjell, vert pressa til vers og slepp frå seg denne typen nedbør
Kva er som vert i rørsle når sola varmar opp ei luftmasse?
Kva slags to typar havstraumar har vi hovudsakleg?
Det vi opplever på eit bestemt tidspunkt av temperatur, vind, lufttrykk, skydekke, nedbør og luftfukt
Nedbørstype der varm luft stig over kald luft og slepp frå seg nedbør
I kva klimasone ligg sør-Norge?
Er varm eller kald luft lettast?
Etter kva skala vert orkan vindstyrke klassifisert?
Gjennomsnittsvêret over lang tid og kor store svingingar det er
Kva kallast områda rundt 30 grader nordleg/sørleg breidde der varm luft frå Ekvator strøymer til?
Kva kallast det når vassmolekyl forlet overflata på vassfropane?
Strøymer vinden mot lågtrykk eller høgtrykk?

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.