Miscellaneous Quiz / Velstand og velferd

Random Miscellaneous Quiz

Velstand og velferd

 Plays Quiz not verified by Sporcle

Score 0/29 Timer 15:00
HintSvar
Kva kallast det økonomiske system som dei fleste land har i dag?
Kva kallast det økonomiske systemet der alt går føre seg i privat sektor
Kva kallast sektoren som ikkje har konkurranse frå utlandet?
Kor stor del av den norske økonomien er offentleg?
Kva heiter regelen for kor mykje av overskotet frå olje- og gassproduksjonen som kan brukast?
Kva heiter handelsavtalen Norge har med EU?
Kva kallast det økonomiske systemet der alt går føre seg i offentleg sektor
Nemn ein ting som oljefondet investerar i
Kva er eit anna ord for dårlege tider i økonomien?
Kva kallast ordninga som gjev økonomisk stønad mellom anna for alderdom og uførleik?
Kor mange milliardar er det norske statsbudsjettet på årleg sånn ca.?
Kva er samleomgrepet for alt som verkar inn på velferda til ein person?
Kva slags næring er den viktigaste for norsk økonomi?
Kva kallast den delen av politikken som skal styre inflasjon, rente og valutakursar?
Kor mange yrkesaktive er det for kvar alderspensjonist i dag?
HintSvar
Kva kallast ordningar som gjeld for alle?
Kva kallast FN sin metode for å måle livskvalitet i landa i verda?
Kva er pensjonsalderen i Noreg?
Kor mange prosent av forventa realavkastning av olje- og gassproduksjonen kan ein bruke?
Kva kallar vi ein vedvarande vekst i prisnivået?
Kva kallast svingingane i kor godt økonomien går?
Kva er det viktigaste styringsinstrumentet for den økonomiske politikken?
Noreg, Sverige, Danmark og Finland har ganske like velferdsstatar, kva kallast dei som samleomgrep?
Kva kallast ein stat der staten har ansvar for heile befolkninga?
Kven styrer rentenivået i Noreg?
Kva er BNP ei forkorting for?
Kvar vert overskotet frå olje- og gassproduksjonen plassert?
Kva er samleomgrepet for alt som gjev trivsel og positivt livsinnhald for ein person?
Kva kallast den statlege pengehjelpa som f.eks. bøndene får?

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Created Mar 5, 2014ReportNominate
Tags:svar

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: