Miscellaneous Quiz / Velstand og velferd

Random Miscellaneous Quiz

Velstand og velferd

 Plays Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/29 Timer 15:00
HintSvar
Nemn ein ting som oljefondet investerar i
Kva slags næring er den viktigaste for norsk økonomi?
Kva kallast det økonomiske systemet der alt går føre seg i privat sektor
Kor stor del av den norske økonomien er offentleg?
Kva heiter regelen for kor mykje av overskotet frå olje- og gassproduksjonen som kan brukast?
Kven styrer rentenivået i Noreg?
Kva er eit anna ord for dårlege tider i økonomien?
Noreg, Sverige, Danmark og Finland har ganske like velferdsstatar, kva kallast dei som samleomgrep?
Kva kallast ordningar som gjeld for alle?
Kor mange yrkesaktive er det for kvar alderspensjonist i dag?
Kva kallast det økonomiske systemet der alt går føre seg i offentleg sektor
Kva kallast den delen av politikken som skal styre inflasjon, rente og valutakursar?
Kva kallast ein stat der staten har ansvar for heile befolkninga?
Kva er det viktigaste styringsinstrumentet for den økonomiske politikken?
Kor mange milliardar er det norske statsbudsjettet på årleg sånn ca.?
HintSvar
Kva er samleomgrepet for alt som verkar inn på velferda til ein person?
Kva kallast det økonomiske system som dei fleste land har i dag?
Kva kallar vi ein vedvarande vekst i prisnivået?
Kva kallast sektoren som ikkje har konkurranse frå utlandet?
Kva er samleomgrepet for alt som gjev trivsel og positivt livsinnhald for ein person?
Kva kallast FN sin metode for å måle livskvalitet i landa i verda?
Kva er BNP ei forkorting for?
Kva kallast ordninga som gjev økonomisk stønad mellom anna for alderdom og uførleik?
Kor mange prosent av forventa realavkastning av olje- og gassproduksjonen kan ein bruke?
Kva er pensjonsalderen i Noreg?
Kva kallast den statlege pengehjelpa som f.eks. bøndene får?
Kvar vert overskotet frå olje- og gassproduksjonen plassert?
Kva kallast svingingane i kor godt økonomien går?
Kva heiter handelsavtalen Norge har med EU?

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Join for Free
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Created Mar 5, 2014ReportFavoriteNominate
Tags:svar

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: