Miscellaneous Quiz / Velstand og velferd

Random Miscellaneous Quiz

Velstand og velferd

 Plays Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Also try: Click a Mary
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/29 Timer 15:00
HintSvar
Kva kallast FN sin metode for å måle livskvalitet i landa i verda?
Kva er pensjonsalderen i Noreg?
Kva kallast den delen av politikken som skal styre inflasjon, rente og valutakursar?
Kva kallast det økonomiske systemet der alt går føre seg i offentleg sektor
Kva kallast svingingane i kor godt økonomien går?
Kva kallast det økonomiske systemet der alt går føre seg i privat sektor
Kvar vert overskotet frå olje- og gassproduksjonen plassert?
Kor mange yrkesaktive er det for kvar alderspensjonist i dag?
Kva er samleomgrepet for alt som gjev trivsel og positivt livsinnhald for ein person?
Kva er det viktigaste styringsinstrumentet for den økonomiske politikken?
Kva kallast det økonomiske system som dei fleste land har i dag?
Kva heiter handelsavtalen Norge har med EU?
Noreg, Sverige, Danmark og Finland har ganske like velferdsstatar, kva kallast dei som samleomgrep?
Kor mange milliardar er det norske statsbudsjettet på årleg sånn ca.?
Kva kallar vi ein vedvarande vekst i prisnivået?
HintSvar
Kva heiter regelen for kor mykje av overskotet frå olje- og gassproduksjonen som kan brukast?
Kva slags næring er den viktigaste for norsk økonomi?
Kva kallast ordninga som gjev økonomisk stønad mellom anna for alderdom og uførleik?
Kven styrer rentenivået i Noreg?
Kva kallast ein stat der staten har ansvar for heile befolkninga?
Kor mange prosent av forventa realavkastning av olje- og gassproduksjonen kan ein bruke?
Kor stor del av den norske økonomien er offentleg?
Kva er samleomgrepet for alt som verkar inn på velferda til ein person?
Nemn ein ting som oljefondet investerar i
Kva er BNP ei forkorting for?
Kva kallast sektoren som ikkje har konkurranse frå utlandet?
Kva er eit anna ord for dårlege tider i økonomien?
Kva kallast ordningar som gjeld for alle?
Kva kallast den statlege pengehjelpa som f.eks. bøndene får?

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Join for Free
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Created Mar 5, 2014ReportNominate
Tags:svar

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: