Miscellaneous Quiz / Velstand og velferd

Random Miscellaneous Quiz

Velstand og velferd

Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Also try: Ends in 'RA'
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/29 Timer 15:00
HintSvar
Kva er pensjonsalderen i Noreg?
Kva kallast den delen av politikken som skal styre inflasjon, rente og valutakursar?
Kva er det viktigaste styringsinstrumentet for den økonomiske politikken?
Noreg, Sverige, Danmark og Finland har ganske like velferdsstatar, kva kallast dei som samleomgrep?
Kva kallast det økonomiske system som dei fleste land har i dag?
Kva er BNP ei forkorting for?
Kor stor del av den norske økonomien er offentleg?
Nemn ein ting som oljefondet investerar i
Kor mange yrkesaktive er det for kvar alderspensjonist i dag?
Kva er samleomgrepet for alt som gjev trivsel og positivt livsinnhald for ein person?
Kva kallast den statlege pengehjelpa som f.eks. bøndene får?
Kvar vert overskotet frå olje- og gassproduksjonen plassert?
Kor mange milliardar er det norske statsbudsjettet på årleg sånn ca.?
Kva slags næring er den viktigaste for norsk økonomi?
Kva heiter regelen for kor mykje av overskotet frå olje- og gassproduksjonen som kan brukast?
HintSvar
Kva kallast ordninga som gjev økonomisk stønad mellom anna for alderdom og uførleik?
Kva kallast FN sin metode for å måle livskvalitet i landa i verda?
Kor mange prosent av forventa realavkastning av olje- og gassproduksjonen kan ein bruke?
Kva kallar vi ein vedvarande vekst i prisnivået?
Kva er samleomgrepet for alt som verkar inn på velferda til ein person?
Kva kallast ordningar som gjeld for alle?
Kva kallast det økonomiske systemet der alt går føre seg i privat sektor
Kven styrer rentenivået i Noreg?
Kva kallast svingingane i kor godt økonomien går?
Kva kallast det økonomiske systemet der alt går føre seg i offentleg sektor
Kva kallast sektoren som ikkje har konkurranse frå utlandet?
Kva er eit anna ord for dårlege tider i økonomien?
Kva heiter handelsavtalen Norge har med EU?
Kva kallast ein stat der staten har ansvar for heile befolkninga?

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Quiz Stats

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.