Miscellaneous Quiz / Velstand og velferd

Random Miscellaneous Quiz

Velstand og velferd

Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/29 Timer 15:00
HintSvar
Kva kallar vi ein vedvarande vekst i prisnivået?
Kva er samleomgrepet for alt som gjev trivsel og positivt livsinnhald for ein person?
Kva kallast den delen av politikken som skal styre inflasjon, rente og valutakursar?
Kor mange yrkesaktive er det for kvar alderspensjonist i dag?
Kva er eit anna ord for dårlege tider i økonomien?
Kva er pensjonsalderen i Noreg?
Noreg, Sverige, Danmark og Finland har ganske like velferdsstatar, kva kallast dei som samleomgrep?
Kvar vert overskotet frå olje- og gassproduksjonen plassert?
Kva kallast det økonomiske systemet der alt går føre seg i offentleg sektor
Nemn ein ting som oljefondet investerar i
Kva kallast svingingane i kor godt økonomien går?
Kva er samleomgrepet for alt som verkar inn på velferda til ein person?
Kva er det viktigaste styringsinstrumentet for den økonomiske politikken?
Kor stor del av den norske økonomien er offentleg?
Kva kallast den statlege pengehjelpa som f.eks. bøndene får?
HintSvar
Kva kallast ein stat der staten har ansvar for heile befolkninga?
Kor mange prosent av forventa realavkastning av olje- og gassproduksjonen kan ein bruke?
Kva kallast ordningar som gjeld for alle?
Kva slags næring er den viktigaste for norsk økonomi?
Kor mange milliardar er det norske statsbudsjettet på årleg sånn ca.?
Kva heiter regelen for kor mykje av overskotet frå olje- og gassproduksjonen som kan brukast?
Kven styrer rentenivået i Noreg?
Kva kallast ordninga som gjev økonomisk stønad mellom anna for alderdom og uførleik?
Kva kallast sektoren som ikkje har konkurranse frå utlandet?
Kva heiter handelsavtalen Norge har med EU?
Kva er BNP ei forkorting for?
Kva kallast det økonomiske systemet der alt går føre seg i privat sektor
Kva kallast det økonomiske system som dei fleste land har i dag?
Kva kallast FN sin metode for å måle livskvalitet i landa i verda?

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: