Miscellaneous Quiz / Val og politikk (fokus) II

Random Miscellaneous Quiz

Val og politikk (fokus) II?

Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Also try: Tarot Major Arcana
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/29 Timer 15:00
HintSvar
Dette er forvaltninga i kommuna.
Dette kallast dei detaljerte reglane som regjeringa lagar frå Stortinget sine lovvedtak
Regjeringa kan truge med å gå av om den ikkje får det som den vil. Kva kallast dette?
Kva kallast ei regjering som består av fleire enn eitt parti?
Denne stillinga leier møta i kommunestyret
Kva kallast leiaren (regjeringssjefen) av regjeringa?
Kva kallast organet som førebur saker i fylket?
Denne delen av kommuna førebur saker for kommunestyret
Kva kallast det øverste styringsnivået i Norge?
Kva kallast den gruppa av byråkratar som kvar statsråd styrer?
Kva kallast det når Stortingsfleirtalet fremjar ei forsøk på felle regjeringa?
Kva kallast ei regjering som må ha støtte frå parti i Stortinget for å ha fleirtal?
Kva kallast systemet der regjeringa går ut av fleirtal i Stortinget, og er avhengig av fleirtalet alltid?
Stortinget har makt til å vedta lover, kva kallast denne makta?
Kven leier fylkesadministrasjonen?
HintSvar
Kva kallast det lågaste styringsnivået i Norge?
Regjeringa har makt til å setje ut i livet Stortingsvedtak, kva kallast denne makta?
Stortinget har makt til å vedta statsbudsjettet, kva kallast denne makta?
Kva organ er forvaltninga på fylkesnivå?
Kva vel vi i eit kommuneval, som avgjere korleis kommuna skal styrast?
Kva vel vi i fylkesval, som avgjer korleis fylket sine områder skal styrast?
Kven leiar kommuneadministrasjonen?
Kva kallast dei som regjeringssjefen utnemner til å ha ansvar for mindre saksfelt, som t.d. utanrikspolitikken?
Kven leier fylkestinget?
Kor mange mandat må ein minst ha på Stortinget får å få fleirtal?
Stortinget har makt til å kontrollere regjeringa, kva kallast denne makta?
Stortinget vedtek kvart år ei oversikt over inntekter og utgifter i staten, kva kallast den?
Dette er parlamentet til samane?
Kva kallast det nest øverste styringsnivået i Norge?

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.