Miscellaneous Quiz / Val og politikk (fokus) II

Random Miscellaneous Quiz

Val og politikk (fokus) II?

Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Also try: Find Five H Things
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/29 Timer 15:00
HintSvar
Dette er forvaltninga i kommuna.
Regjeringa kan truge med å gå av om den ikkje får det som den vil. Kva kallast dette?
Dette er parlamentet til samane?
Kva vel vi i eit kommuneval, som avgjere korleis kommuna skal styrast?
Kva kallast leiaren (regjeringssjefen) av regjeringa?
Kor mange mandat må ein minst ha på Stortinget får å få fleirtal?
Kva kallast det øverste styringsnivået i Norge?
Kva vel vi i fylkesval, som avgjer korleis fylket sine områder skal styrast?
Kva kallast organet som førebur saker i fylket?
Kva organ er forvaltninga på fylkesnivå?
Stortinget har makt til å kontrollere regjeringa, kva kallast denne makta?
Kva kallast det lågaste styringsnivået i Norge?
Denne delen av kommuna førebur saker for kommunestyret
Kva kallast ei regjering som må ha støtte frå parti i Stortinget for å ha fleirtal?
Kva kallast ei regjering som består av fleire enn eitt parti?
HintSvar
Stortinget har makt til å vedta lover, kva kallast denne makta?
Stortinget har makt til å vedta statsbudsjettet, kva kallast denne makta?
Kva kallast det nest øverste styringsnivået i Norge?
Kven leier fylkestinget?
Kva kallast dei som regjeringssjefen utnemner til å ha ansvar for mindre saksfelt, som t.d. utanrikspolitikken?
Kven leier fylkesadministrasjonen?
Regjeringa har makt til å setje ut i livet Stortingsvedtak, kva kallast denne makta?
Kva kallast det når Stortingsfleirtalet fremjar ei forsøk på felle regjeringa?
Denne stillinga leier møta i kommunestyret
Dette kallast dei detaljerte reglane som regjeringa lagar frå Stortinget sine lovvedtak
Kva kallast systemet der regjeringa går ut av fleirtal i Stortinget, og er avhengig av fleirtalet alltid?
Kven leiar kommuneadministrasjonen?
Stortinget vedtek kvart år ei oversikt over inntekter og utgifter i staten, kva kallast den?
Kva kallast den gruppa av byråkratar som kvar statsråd styrer?

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.