Miscellaneous Quiz / Val og politikk (fokus) II

Random Miscellaneous Quiz

Val og politikk (fokus) II?

 Plays Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Also try: Grab Bag (A-Z)
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/29 Timer 15:00
HintSvar
Stortinget vedtek kvart år ei oversikt over inntekter og utgifter i staten, kva kallast den?
Stortinget har makt til å kontrollere regjeringa, kva kallast denne makta?
Kva kallast organet som førebur saker i fylket?
Kva kallast dei som regjeringssjefen utnemner til å ha ansvar for mindre saksfelt, som t.d. utanrikspolitikken?
Kva kallast det øverste styringsnivået i Norge?
Kva kallast det lågaste styringsnivået i Norge?
Kva vel vi i eit kommuneval, som avgjere korleis kommuna skal styrast?
Dette er parlamentet til samane?
Dette er forvaltninga i kommuna.
Regjeringa har makt til å setje ut i livet Stortingsvedtak, kva kallast denne makta?
Kven leier fylkestinget?
Kva kallast den gruppa av byråkratar som kvar statsråd styrer?
Kva vel vi i fylkesval, som avgjer korleis fylket sine områder skal styrast?
Dette kallast dei detaljerte reglane som regjeringa lagar frå Stortinget sine lovvedtak
Denne delen av kommuna førebur saker for kommunestyret
HintSvar
Kva kallast det når Stortingsfleirtalet fremjar ei forsøk på felle regjeringa?
Stortinget har makt til å vedta lover, kva kallast denne makta?
Regjeringa kan truge med å gå av om den ikkje får det som den vil. Kva kallast dette?
Kva kallast ei regjering som må ha støtte frå parti i Stortinget for å ha fleirtal?
Kven leier fylkesadministrasjonen?
Denne stillinga leier møta i kommunestyret
Kva kallast systemet der regjeringa går ut av fleirtal i Stortinget, og er avhengig av fleirtalet alltid?
Kva kallast det nest øverste styringsnivået i Norge?
Kva kallast ei regjering som består av fleire enn eitt parti?
Stortinget har makt til å vedta statsbudsjettet, kva kallast denne makta?
Kven leiar kommuneadministrasjonen?
Kva organ er forvaltninga på fylkesnivå?
Kor mange mandat må ein minst ha på Stortinget får å få fleirtal?
Kva kallast leiaren (regjeringssjefen) av regjeringa?

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Join for Free
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Created Jun 6, 2017ReportFavoriteNominate
Tags:svar, val

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: