Miscellaneous Quiz / Val og politikk (fokus)

Random Miscellaneous Quiz

Val og politikk?

 Plays Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/23 Timer 15:00
HintSvar
Kor mange plassar er der på Stortinget?
Desse seks representantane organiserer arbeidet på Stortinget og sørger for at røysting og saksbehandling går rett føre seg
Kva heiter prosessen der eit parti bestemmer seg for kven dei vil satse på av kandidatar?
Kva kallast det når relevante organisasjonar får uttale seg om lover som påverkar dei?
Kva slags ideologi meiner at individet er fødd fritt, og at samfunnet bør organiserast slik at alle får dyrke denne fridommen?
Kva kallast det at alle i eit land over ein viss alder har rett til å røyste ved val?
Kva kallast det at media passar på kva politikarane gjer og korleis det påverkar folk?
Kva kallast dei som står øvst på vallistene, og har størst sjanse for å bli valde?
Kva kallast dei som har røysterett, men som ikkje nyttar seg av den?
Kva kallast dei tre partia KrF, Venstre og Senterpartiet?
Kva slags ideologi går inn for gradvis utvikling av samfunnet, og ikkje for store omveltingar. Dei legg og vekt på privat eigedomsrett og individet sitt ansvar for seg sjølv
Kva heiter tankesettet som kvart parti har som skal definere kva som er eit godt samfunn for oss alle?
HintSvar
Kva kallast oversikta som partia lagar over sine eigne kandidatar før valet?
Korleis organiserer partia seg på Stortinget etter Stortingsvalet?
Kva kallast dei som står nedst på vallistene, og som ikkje kan rekne med å bli valde?
Dette er vår nasjonalforsamling der vi vel inn folk ved val
Kva slags forsamling er det ein vel på landsbasis i Norge?
Kva kallast det at media vel saker som skal profilerast og dermed påverkar kva folk skal vere opptekne av?
Kva kallast det når organisasjonar leiger inn PR-ekspertar for å påverke partia og politikarane på Stortinget?
Kva vert leiaren for kvart enkelt parti på Stortinget kalla?
Denne sida av norsk politikk vil ha meir statleg styre og ein større velferdsstat
Eit omgrep som omfattar alle aksjonsformer der deltakarane bryt lova
Denne sida av norsk politikk vil ha mindre statleg styring og meir fridom for enkeltindividet

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Join for Free
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Created Jun 6, 2017ReportFavoriteNominate
Tags:svar, val

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: