History Quiz / Sverige og Noreg i union 1814-1905

Random History Quiz

Sverige og Noreg i union 1814-1905

 Plays Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Also try: Philosopher Match
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/29 Timer 20:00
HintSvar
Denne venstremannen braut ut av partiet og danna samlingspartiet, og vart første statsminister i eit fritt Noreg
Samanstøyt mellom nordmenn og svenske politi og soldatar i 1829
I denne svenske byen vart halde forhandlingar i 1905
For å sikre legitimiteten til lausrivinga og monarkiet vart det arrangert to slike
Samleomgrep på opposisjonen mot embetsmennene og unionen med Sverige
Sosialistisk rørsle i Noreg som henta ideane frå februarrevolusjonen i Frankrike
Leiaren av den kristne lekmannsrørsla
Namnet på svenskekongen under statsrådssaka
Ordning der den norske statsminister må ha Stortinget bak seg for å kunne fortsette
Leiaren for Venstre som vart den første statsministeren i Noreg som vart valt på bakgrunn av eit fleirtal i Stortinget
Namn på striden om kor langt vetoretten til konge gjekk frå 1872
Lova som slo fast at det var nødvendig at Stortinget møtast årleg
Den siste utvegen som Stortinget brukte for å verte kvitt den svenske regjeringa
Stortinget ville gje ein svensk prins retten til den norske trona gjennom dette tilbodet
Avtalen som fastsette kva pliktar og rettar Noreg og Sverige hadde i høve til kvarandre i unionen
HintSvar
Frihandelsavtale mellom Noreg og Sverige som vart sagt opp i 1895
Kallenamnet på Stortinget i 1833 der mange bønder kom inn på Stortinget
Misjonæren som fekk i oppdrag å kristne samane
Namn på striden om møteplikt for statsrådane
Lova som sikra lokalt sjølvstyre for kommunene i 1837
Denne danske prinsen fekk den norske trona
Datoen for oppløysinga av unionen med Sverige
Den nye norske kongen tok dette namnet
Opprør i Finnmark mot dei norske styresmaktene i 1852
Den danske prinsen var gifte med denne dottera til den engelske kongen
Noreg ville frå 1890-åra styre denne delen av utanrikstenesta sjølv
Namnet på politikken som heldt den norske grunnlova uendra
Namnet på den svenske statsministeren som måtte gå av i 1884 som følgje av riksrettssaka
Kallenamnet på den norske staten i tida etter 1814 då berre embetsmennene sat på Stortinget

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Join for Free
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Created Oct 24, 2012ReportFavoriteNominate
Tags:svar, union

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: