History Quiz / Styreformer i Europa 1450-1750

Random History Quiz

Styreformer i Europa 1450-1750?

Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/30 Timer 15:00
HintSvar
Når vart reformasjonen innført i Norge?
Kva år starta reformasjonen?
Kva slags stat ville Calvin skape på jorda?
Kven leia det sveitsiske opprøret, som stod for ei svært streng kristendomstolkning?
Tankesett som oppstod i dei italienske handelsbyane, der menneske var i sentrum i staden for Gud
Kva kallast haldninga der ein ville tene penger på handel gjennom risiko og investering
Kven starta reformasjonen?
Kven av dei italienske bystatane var den sterkaste, med stor sjømakt på 1400-talet?
Kva tidsepoke hadde renessansen som ideal?
Kva språk var alle gudstenester og bibelen skriven på inntil då?
Kven skreiv boka 'Fyrsten' om den perfekte leiaren?
Kva kallast det verdsbilete der Jorda ikkje er sentrum i universet eller solsystemet
Kven var den øvste leiaren av Venezia?
Tredjestanden i stenderforsamlinga bestod av mange forskjellige grupper, men kven bestod første- og andrestaden av?
I kva avtale vart alle pavane avsett og ein ny vald i 1417?
HintSvar
Kven var dei to mest kjende kunstnarane frå renessansen?
Kven kom med teorien om at Jorda ikkje var sentrum i universet?
Kva kallast det når kongeslekter gifta seg på tvers av grenser og laga store arvekongedømer
Kva avtale bestemte at fyrstane kunne bestemme religionen i eigen stat?
Kva by vart renessansen sin hovudstad?
Kva kallast dei to forklarande bøkene som Luther skreiv i samband med reformasjonen?
Kva oppfinning hjalp reformasjonen å verte spreidd fort?
Kva annan by enn Roma hadde sin eigen pave 1309-1417?
Kva heitte styreforma der kongen hadde all makt, gjeven frå Gud
Kva opprørar meinte at kyrkja burde gje frå seg eigedommen sin, starta forløparen til reformasjonen i England?
Kva opprør kom etter reformasjonen for sikre alle betre rettar?
Kva institusjon vaks fram under kapitalismen som kunne spreie risiko ved investering
Dei fire mektigaste italienske bystatane bestod av mellom andre Venezia og Milano, kva to andre?
Kva heitte den tsjekkiske opprøraren som vart brend for sin motstand mot den katolske kyrkja?
Kva kallast dei type statar som vart danna frå 1400-talet, med klarare grenser og sterkare kongemakt

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.