Miscellaneous Quiz / Sosiologidelen av samfunnsfag

Random Miscellaneous Quiz

Sosiologidelen av samfunnsfag

 Plays Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Also try: Names with 'The'
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/36 Timer 15:00
HintSvar
Summen av forventningane som er knytt til kvart kjønn
Ei klage på ei vare
Framandkulturelle ekteskap der dei som giftar seg har med seg foreldrene i avgjersleprosessen
Kva år kom partnarskapslova?
Type norm som er skrivne, i form av regelverk eller lov
Lov som regulerer handel mellom privatpersonar og næringsdrivande
Sosialiseringa i det offentlege rom
Uttrykk for det å få barn og føre slekta vidare
Regel som seier noko om kva som er forventa av normal åtferd
Oversikt over planlagde utgifter og inntekter for ei periode
Utgifter som kjem med ujamne mellomrom og storleikar
Den vanlegaste familieforma i Norge i dag, med mor, far og ungar
Sosialiseringa i heimen og privat
Uttrykk for at familien får mindre og mindre å seie for kvar enkelt
Alt av materielle ting som ekteparet skaffar seg saman
Oversikt over kva inntekter og utgifter ein hadde i ei periode
Utgifter som ein betaler til faste tider, og med lite varierande storleik
Spareform som må gå til huskjøp
HintSvar
Positiv eller negativ reaksjon eller tilbakemelding
Ei gruppe individ som lev saman
Summen av forventningane som er knytt til deg i ein situasjon
Familieform meir vanleg i andre delar av verda. Fleire generasjonar bur i lag
Kva år kom den kjønnsnøytrale ekteskapslova?
Normer vi gjer til våre eigne, og som vert til ein naturleg del av åtferdsmønsteret vårt
Dersom ein av partane i eit ekteskap vil eige noko for seg sjølv, kallast det...
Låneinstitusjon for studentar
Lov som regulerer kjøp ma. mellom to privatpersonar utan mellommann
Det å møte motstridande forventingningar frå fleire kantar
Eittårsperiode etter at to ektefolk har gått frå kvarandre, før ein kan gifte seg på ny
Type norm som er ein uskriven regel som er allment akseptert
Forpliktande og lovregulert forhold mellom to menneske
To personar som lev i lag utan å vere gifte
Både det du føler at er, og det andre oppfattar deg som
Framandkulturelt ekteskap der ein vert gifta bort ufrivillig
Lov som gjeld kjøp av varer utanfor butikk
Prosessen der vi tileignar oss normer og roller

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Join for Free
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Created Nov 6, 2014ReportFavoriteNominate
Tags:svar

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: