Miscellaneous Quiz / Sosiologidelen av samfunnsfag

Random Miscellaneous Quiz

QUIZ: Sosiologidelen av samfunnsfag

Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/36 Timer 15:00
HintSvar
Oversikt over kva inntekter og utgifter ein hadde i ei periode
Sosialiseringa i heimen og privat
Sosialiseringa i det offentlege rom
Eittårsperiode etter at to ektefolk har gått frå kvarandre, før ein kan gifte seg på ny
Uttrykk for at familien får mindre og mindre å seie for kvar enkelt
Summen av forventningane som er knytt til deg i ein situasjon
Kva år kom partnarskapslova?
Utgifter som kjem med ujamne mellomrom og storleikar
Kva år kom den kjønnsnøytrale ekteskapslova?
Spareform som må gå til huskjøp
Type norm som er skrivne, i form av regelverk eller lov
Det å møte motstridande forventingningar frå fleire kantar
Ei klage på ei vare
Utgifter som ein betaler til faste tider, og med lite varierande storleik
Prosessen der vi tileignar oss normer og roller
Framandkulturelle ekteskap der dei som giftar seg har med seg foreldrene i avgjersleprosessen
Positiv eller negativ reaksjon eller tilbakemelding
Oversikt over planlagde utgifter og inntekter for ei periode
HintSvar
Framandkulturelt ekteskap der ein vert gifta bort ufrivillig
To personar som lev i lag utan å vere gifte
Type norm som er ein uskriven regel som er allment akseptert
Dersom ein av partane i eit ekteskap vil eige noko for seg sjølv, kallast det...
Lov som regulerer handel mellom privatpersonar og næringsdrivande
Forpliktande og lovregulert forhold mellom to menneske
Uttrykk for det å få barn og føre slekta vidare
Låneinstitusjon for studentar
Alt av materielle ting som ekteparet skaffar seg saman
Regel som seier noko om kva som er forventa av normal åtferd
Lov som regulerer kjøp ma. mellom to privatpersonar utan mellommann
Normer vi gjer til våre eigne, og som vert til ein naturleg del av åtferdsmønsteret vårt
Ei gruppe individ som lev saman
Både det du føler at er, og det andre oppfattar deg som
Familieform meir vanleg i andre delar av verda. Fleire generasjonar bur i lag
Lov som gjeld kjøp av varer utanfor butikk
Den vanlegaste familieforma i Norge i dag, med mor, far og ungar
Summen av forventningane som er knytt til kvart kjønn

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.