Miscellaneous Quiz / Sosiale avvik (Mangfald)

Random Miscellaneous Quiz
Score 0/30 Timer 10:00
HintSvar
Kva kallar vi umeld kriminalitet?
Kva er det kriminelle lågalderen?
Kva kallast ordninga der den skuldige gjer opp for seg overfor offeret utan kontakt med politiet?
Kva kallast mindretalet i samfunnet som ikkje følgjer normene?
Kva kallast tanken til Durkheim om at hurtige samfunnsendringar fører til negative avvik?
Kva type kriminalitet har dei største mørketala?
Kva modell meiner at kriminalitet er ei bevisst handling, og at kvar enkelt har skuld i at dei er kriminelle?
Kva kallar vi har kriminalitet som alltid har eksistert, som tjuveri og drap?
Kva kallar vi har kriminalitet av nyare dato, som miljøkriminalitet og korrupsjon?
Kven vedtek lover og strafferammer?
Kva kallast omstender som gjer kriminaliteten mindre alvorleg?
Kva forklaringsmodell meiner at svaret på kvifor nokre vert kriminelle ligg i samfunnet?
Kva kallast handlingar som bryt med gjeldande lov, med trugsmål om straff?
Kva kallast ei straff der ein må sone fengselstraff?
Kva kallast omstender som gjer kriminaliteten meir alvorleg?
HintSvar
Kva som er kriminelt og kor alvorleg det er, varierer med kva?
Kva kallast mindre alvorleg kriminalitet som straffast med over 90 dagars fengsel?
Kva kallast straffa der ein har begått alvorlege brotsverk og det er fare for gjentaking?
Kva kallast teorien der ein grunn til at du vert kriminell er at folk forventar at du vert eit avvik t.d. basert på korleis du ser ut?
Kva kallast mindre alvorleg kriminalitet som straffast med inntil 90 dagars fengsel?
Kva forklaringsmodell meiner at svaret på kvifor nokre vert kriminelle ligg i kvar enkelt?
Kva kallast teorien der ein grunn til at du vert kriminell er at du ikkje greier å oppnå godene som andre når?
Kva kallast politiet og statsadvokatane med eit samleomgrep?
Kva kallar vi brot på normer som gjeld i eit system?
Kva kallast straffa der ein gjer jobbar som er nyttige i nærmiljøet i staden for å sone fengselstraff?
Kva kallast ei straff der ein slepp fengsel, men må oppfylle visse vilkår?
Kva kallast det når ein ikkje får straff for lovbrot, men ei formell åtvaring?
Kva slags type avvik er idrettsutøvarar, skuleflinke og kunstnarar?
Kva modell meiner at kriminelle er sjuke og treng behandling, ikkje straff?
Kva kallast dei kriminelle gjengane som gjev ein stad å vere for unge som manglar identitet?

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
OR
Log In

Sporcle TV

Today on Sporcle TV


Watch our educational content, quiz creation guides, and fun videos on Sporcle TV.

Show Comments

Extras

Created Sep 11, 2019ReportNominate
Tags:svar

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: