Miscellaneous Quiz / Samarbeid over grenser

Random Miscellaneous Quiz

QUIZ: Samarbeid over grenser

Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/27 Timer 10:00
HintSvar
Dette EU-organet fungerer som Stortinget gjer for Norge
Denne stillinga vert rekna for å vere den høgste i FN
Kva står ØMU for?
Prinsippet der lover vedtekne i EU, går framfor lover i medlemslanda
I denne domstolen, knytt til FN, vert tvistar mellom statar lyste
Sett vekk frå USA, Kina og Russland har også desse to permanent plass i Tryggingsrådet
Organisasjonstype som ikkje er knytt til nokon stat, men er sjølvstendig frå dei
Regional organisasjon som omfattar landa i Søraust-Asia (forkorting)
Regional organisasjon som omfattar landa i Afrika
Kva er NATO sitt viktigaste prinsipp?
Dette organet i FN førebur saker for resten av FN-systemet
Dette er samnemninga for lover og reglar som alle land har blitt einige om
Forordning der dei fem permanente medlemmane i Tryggingsrådet har rett til å seie nei uansett kva andre seier
Når vart NATO stifta?
HintSvar
Kan du nemne ein viktig underorganisasjon i FN som jobbar med mindre saksområder?
Kven er den mektigaste medlemmen i NATO?
Kva er NATO?
Kva år vart FN oppretta?
Dette organ fungerer som EU si regjering
Organ i FN der det er fem faste medlemmar og ti rullerande. Dei kan setje i verk konkrete tiltak for å løyse konfliktar
Organ i FN der alle landa har ei stemme, og som kan komme tilrådingar og diskutere saker
Organisasjon som omfattar dei fattige oljeproduserande statane (forkorting)
Regional organisasjon som omfattar landa i Nord- og Sør-Amerika
Dei fire fridommane i EU er: fri flyt av...
I 1999 fekk EU felles mynteining. Kva heiter den?
I denne domstolen vert enkeltpersonar dømde i saker som f.eks. folkemord og krigsbrotsverk
Alt arbeid i FN byggjer på dette lovverket

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.