Miscellaneous Quiz / Samarbeid over grenser

Random Miscellaneous Quiz

Samarbeid over grenser

 Plays Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/27 Timer 10:00
HintSvar
I denne domstolen, knytt til FN, vert tvistar mellom statar lyste
Forordning der dei fem permanente medlemmane i Tryggingsrådet har rett til å seie nei uansett kva andre seier
Dette organ fungerer som EU si regjering
I 1999 fekk EU felles mynteining. Kva heiter den?
Organ i FN der alle landa har ei stemme, og som kan komme tilrådingar og diskutere saker
Når vart NATO stifta?
Denne stillinga vert rekna for å vere den høgste i FN
Alt arbeid i FN byggjer på dette lovverket
Regional organisasjon som omfattar landa i Nord- og Sør-Amerika
Kan du nemne ein viktig underorganisasjon i FN som jobbar med mindre saksområder?
Kva står ØMU for?
Regional organisasjon som omfattar landa i Søraust-Asia (forkorting)
Sett vekk frå USA, Kina og Russland har også desse to permanent plass i Tryggingsrådet
I denne domstolen vert enkeltpersonar dømde i saker som f.eks. folkemord og krigsbrotsverk
HintSvar
Regional organisasjon som omfattar landa i Afrika
Dette organet i FN førebur saker for resten av FN-systemet
Organisasjonstype som ikkje er knytt til nokon stat, men er sjølvstendig frå dei
Prinsippet der lover vedtekne i EU, går framfor lover i medlemslanda
Dette EU-organet fungerer som Stortinget gjer for Norge
Kva år vart FN oppretta?
Organ i FN der det er fem faste medlemmar og ti rullerande. Dei kan setje i verk konkrete tiltak for å løyse konfliktar
Kven er den mektigaste medlemmen i NATO?
Dei fire fridommane i EU er: fri flyt av...
Dette er samnemninga for lover og reglar som alle land har blitt einige om
Kva er NATO?
Organisasjon som omfattar dei fattige oljeproduserande statane (forkorting)
Kva er NATO sitt viktigaste prinsipp?

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Join for Free
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Created Mar 26, 2015ReportNominate
Tags:svar

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: